Betalen van de huur

Wie een woning van GroenWest huurt, betaalt daarvoor maandelijks huur. Wist u dat in die huur soms ook servicekosten zijn inbegrepen voor bijvoorbeeld de liftvoorzieningen, een voorschot voor de verwarming, het schoonmaken van de entreehal of het gemeenschappelijk tuinonderhoud?

De huur betaalt u altijd vooruit, dus vóór de eerste van de maand. U kunt de huur op verschillende manieren betalen:

• automatische incasso;
• AcceptEmail
• periodieke overschrijving;
• internetbankieren;
• pinbetaling.


Hoe kan ik mijn huur betalen?

Bij voorkeur laat u het huurbedrag automatisch maandelijks van uw bankrekening afschrijven. De huur wordt dan de eerste werkdag van de maand automatisch van uw rekening gehaald. U kunt contact met ons opnemen via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000. U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn GroenWest'.

U kunt zelf het bedrag maandelijks via uw bank laten overschrijven onder vermelding van uw woonadres. Dit is een periodieke overschrijving.

Daarnaast kunt u via de mail een AcceptEmail ontvangen. Hierin staat een link waarmee u de betaling via Ideal kunt afronden. Ook voor dit geldt: U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn GroenWest'.

Als u bent ingelogd op de Mijn GroenWest omgeving, dan heeft u ook de mogelijkheid om te betalen via IDeal. Rechts in het menu vindt u 'Mijn financiën' met de eventueel openstaande facturen.

U kunt ook bij ons op kantoor het openstaande huurbedrag pinnen, maar dit heeft niet de voorkeur.

Ik ben niet tevreden en daarom betaal ik mijn huur niet. Mag dit?

U kunt schriftelijk een klacht indienen, maar de huur moet u wel betalen. U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn GroenWest'.
Meer informatie kunt u lezen op Brochure Klachtencommissie door SWRU of  op de website Huurcommissie.

Ik heb een brief gekregen dat mijn automatisch incasso niet is uitgevoerd, maar ik heb het bedrag al overgemaakt. Hoe kan dit?

Uw betaling en de brief kunnen elkaar gekruist hebben. Neemt u contact met ons op, zodat wij het kunnen nakijken e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000. U kunt dit nog sneller opzoeken door in te loggen op uw account bij 'Mijn GroenWest'.

Mag ik contant betalen?

Nee, uit veiligheidsoverwegingen nemen wij geen contant geld aan.

Ik wil nu mijn huur betalen. Wat is het bedrag dat ik over moet maken? Hoe hoog is het bedrag van mijn huur?

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000. U kunt dit nog sneller opzoeken door in te loggen op uw account bij 'Mijn GroenWest'.

Het betalingskenmerk op de factuur klopt niet. Wat moet ik doen?

Betaalt u de huur via een overschrijving? Noteer dan bij omschrijving het adres en huisnummer, dit is voldoende.

Betaalt u via een AcceptEmail? Dan kunt u via Ideal betalen. U kunt dit aanvragen bij ons via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000. U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn GroenWest'.

Kan ik de huur in twee delen per maand betalen?

Nee, dit kan niet. Neem contact op met ons via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000. Dan kunnen we eventuele andere mogelijkheden te bespreken.

Mijn huur is nog niet afgeschreven. Hoe kan dit?

Wij incasseren eenmalig de maandhuur op de eerste werkdag van de maand. Is de huur niet afgeschreven, dan kunt u bij uw eigen bank informeren. Het kan zijn dat er niet genoeg saldo op de rekening stond. Wilt u in dat geval de huur alsnog naar ons overmaken onder vermelding van uw betalingskenmerk of adres.

Ik heb deze maand geen factuur ontvangen. Kan ik een nieuwe krijgen?

Wij versturen geen factuur. Wel kunnen wij u een AcceptEmail toesturen. Via de link in deze email kunt u uw betaling via IDeal voldoen.

Onze voorkeur heeft dat u uw huur automatisch laat afschrijven door GroenWest. Dit is gemakkelijk te regelen via uw eigen account op onze website of via een e-mail met uw gegevens via info@groenwest.nl.

Ook is het mogelijk om een periodieke overschrijving te regelen bij uw eigen bank.

Als u nog meer vragen heeft, neem dan contact met ons op via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000.

Ik heb een aanmaning gekregen maar ik heb het bedrag al overgemaakt. Wat moet ik doen?

Uw betaling en de aanmaning kunnen elkaar gekruist hebben. Als er niet via AcceptEmail is betaald, dan krijgt u rond de 5e van de maand een reminder toegestuurd via de e-mail. Als u in de tussentijd toch al heeft betaald, dan kunt u de reminder als 'niet verzonden' beschouwen. U kunt eventueel contact met ons opnemen, zodat wij het kunnen nakijken. e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000. U kunt dit nog sneller opzoeken door in te loggen op uw account bij 'Mijn GroenWest'.

Mag ik deze maand de huur later betalen?

Als de periode dat u het bedrag overmaakt korter is dan één week, dan mag dat. Neemt u hiervoor contact met ons op via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000.

Kan ik een acceptgiro toegestuurd krijgen?

Nee, wij werken niet met acceptgiro's.

Wij hebben de mogelijkheid om een AcceptEmail naar u toe te sturen. Via de link in deze e-mail kunt u uw betaling voldoen. Als u hier vragen over hebt, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000.

Is mijn huurbetaling al bij jullie binnen?

U kunt contact met ons opnemen via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000 om dit na te laten kijken.

Welk kenmerk moet ik invullen bij internetbankieren?

 Geef dan uw adres op als omschrijving.

Onze voorkeur gaat uit naar een automatisch incasso, dan wordt automatisch iedere maand het huurbedrag geïncasseerd.U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn GroenWest'.

Wat betekent kale huur?

De kale huur is de huur zonder bijkomende kosten, zoals servicekosten. Dit wordt ook wel netto huur genoemd.

Wat is rekenhuur?

Dat is de netto huur + de subsidiabele servicekosten (het bedrag waarover huurtoeslag kan worden aangevraagd).

Het gaat om 1 of meer van de volgende servicekosten: schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten, energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten, huismeesterkosten, kosten voor dienst- en recreatieruimten

Ik heb een automatische incasso voor de huur. Kan ik de dag van afschrijving kiezen?

Nee, wij schrijven de huur af op de 1ste (werkdag) van de maand.

Ik heb per ongeluk dubbel betaald. Kunt u het teveel betaalde bedrag terugstorten op mijn rekening?

Ja, als er geen huurachterstand is kan het teveel betaalde bedrag teruggestort worden. Elke dinsdag wordt er uitbetaald. U dient dit dan wel uiterlijk maandag om 12.00 uur aan ons doorgeven.

Betreft het een automatische incasso? Dan kunt u dit zelf regelen via internetbankieren of contact opnemen met uw bank. U kunt aan uw bank mededelen het niet eens te zijn met de automatische incasso van de huur. Het huurbedrag wordt dan door uw bank teruggestort op uw rekening.

 

Kan de AcceptEmail nog een keer verstuurd worden?

Als u bij ons heeft aangegeven dat u iedere maand een AcceptEmail wilt ontvangen, dan wordt deze maximaal twee keer naar u verstuurd. Als u de eerste keer niet op tijd heeft betaald, dan ontvangt u een tweede AcceptEmail. Als u deze tweede echter ook niet op tijd heeft betaald, dan zult u het huurbedrag zo spoedig mogelijk via een overschrijving van uw bank handmatig naar ons moeten overmaken. U kunt in de omschrijving het volgende aangeven: Huur van de maand (...invullen maand....) t.b.v. (..adres van uw woning...).

Als u eenmalig een AcceptEmail bij ons heeft aangevraagd en u heeft deze niet op tijd betaald, dan ontvangt u geen tweede AcceptEmail. U zult dan zo spoedig mogelijk het huurbedrag via een overschrijving van uw bank handmatig naar ons overmaken. U kunt in de omschrijving het volgende aangeven: Huur van de maand (...invullen maand....) t.b.v. (..adres van uw woning...).

En verder

Ja Nee