Informatie over hinderlijke overlast

Waarschijnlijk heeft u er wel eens mee te maken: geluiden of gedrag van uw buren en/of andere omwonenden. We wonen nu eenmaal dicht op elkaar, waardoor dit af en toe voorkomt. De kunst van het prettig samen leven is rekening houden met elkaar. Het is geven en nemen. Ervaart u veel hinder van omwonenden? Lees dan hieronder de veelgestelde vragen over hinderlijke overlast.


Wanneer is er sprake van hinderlijke leefgeluiden en wanneer van structurele overlast?

Iedereen hoort zijn buren wel eens. We noemen dit leefgeluiden. Voorbeelden van leefgeluiden zijn: het doortrekken van een toilet, een hond die blaft, het dichtslaan van een deur, het inrichten van de woning, het incidenteel geven van een feestje en het huilen of schreeuwen van een kind. Al deze zaken horen bij normaal woongedrag. Wij raden u aan om dit met uw buren te bespreken. Buurtbemiddeling kan u daarbij helpen.

Het kan ook zijn dat een bewoner veel meer merkt van zijn of haar buren. Dan kan er sprake zijn van overlast. Er is sprake van overlast wanneer er herhaaldelijk en ernstig inbreuk wordt gedaan op het woongenot van een bewoner. In de nachtelijke uren is er eerder sprake van (geluids)overlast dan overdag. Bij overlast spannen wij ons in om de overlast te stoppen en de huurder aan te spreken op het niet nakomen van ‘goed huurderschap’.

Wat kunt u doen bij overlast van uw buren?

Ga in gesprek met uw buren

 • U en uw buren zijn verantwoordelijk voor de situatie en de oplossing. Voor een goede burenrelatie zijn twee partijen nodig;
 • GroenWest verwacht daarom van haar huurders dat zij de eerste stap zetten naar een oplossing; de klacht bespreekbaar maken;
 • Dit omdat u en uw buren ook in de toekomst met elkaar verder moeten, u blijft buren van elkaar;
 • Buren zijn zich niet altijd bewust van de overlast die u ervaart.

Hoe spreekt u uw buren aan?

 • Ga in gesprek als u zich niet geïrriteerd of boos voelt. Laat eerst uw emotie zakken;
 • Wacht ook niet te lang met het gesprek;
 • Check bij uw buren of het gelegen komt. Is dat niet zo? Maak dan een afspraak voor een ander moment;
 • Bedenk voordat u in gesprek gaat wat u wil zeggen en wat u wil bereiken;
 • Vertel rustig wat u dwars zit, beschuldig niet!;
 • Laat uw buren reageren en luister;
 • Kom met suggesties voor oplossingen;
 • Probeer duidelijke afspraken te maken;
 • Wees bereid om zelf water bij de wijn te doen.

Tips bij hinderlijke leefgeluiden
Goed contact is belangrijk. Het is makkelijker om zaken met elkaar te bespreken als je elkaar kent. Je hebt dan meer begrip voor elkaar.

 • Stelt u zich voor aan nieuwe buren;
 • Groet uw buren of maak een praatje. Toon belangstelling;
 • Kondig feestjes of klussen vooraf aan. Een aangekondigd geluid ervaren buren als minder storend;
 • Biedt hulp aan wanneer u weet dat buren dit kunnen gebruiken.

Op www.problemenmetjeburen.nl vindt u meer informatie en tips over dit onderwerp.

Probeer er dus eerst samen uit te komen door met elkaar te praten. Als u er zelf niet uitkomt, dan kunt u via deze website meer informatie zoeken over Buurtbemiddeling.

Nadat u bovenstaande heeft geprobeerd en u ervaart nog steeds overlast, dan kunt u ook via MijnGroenWest uw overlastmelding doen. Logt u hiervoor in op uw account.

Wanneer kan ik gebruik maken van Buurtbemiddeling en wanneer van een woonconsulent?

De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. Wanneer de emoties oplopen, is het lastig om tot een gesprek te komen. Dat doet de situatie doorgaans geen goed. Buurtbemiddeling kan u dan helpen om de cirkel te doorbreken. Buurtbemiddeling is er voor alle huurders van GroenWest.

In principe is buurtbemiddeling niet geschikt in de volgende gevallen, u kunt dan contact opnemen met een woonconsulent van GroenWest:
- Als een persoon niet in staat is om een gesprek te voeren (bijvoorbeeld bij een psychose of verslaving)
- Wanneer er conflicten zijn binnen het gezin/relatie of familie
- Wanneer er een conflict is tussen de huurder en verhuurder
- Als een conflict bij een juridische instantie in behandeling is
- Bij een lopende zaak waarbij de woonconsulent al betrokken is 

Bij twijfel kunt u altijd contact zoeken met Buurtbemiddeling.

Ik wil graag een een afspraak maken met een woonconsulent. Kunt u een afspraak inplannen?

U kunt hiervoor contact opnemen met ons via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000, dan kunnen wij u verder helpen.

Ik wil overlast anoniem melden, kan dit?

Anonieme schriftelijke meldingen over overlast worden in principe niet in behandeling genomen. Heeft u vragen over anoniem melden of denkt u een goede reden te hebben om toch anoniem te melden? Neemt u dan telefonisch contact met ons op en vraag naar een woonconsulent. 

Anonieme meldingen hebben zeer weinig tot geen meerwaarde in dossiervorming. Daarnaast is onze ervaring dat een anonieme melding relatief vaak niet op de waarheid berust. Wilt u uw naam wel vermelden maar wilt u niet dat uw naam bekend wordt bij de mogelijk overlast gevende huurder? Dan kan, schrijf dit dan op bij uw melding.

Ook kunt u via MijnGroenWest uw overlastmelding doen. Logt u hiervoor in op uw account.

Ik vermoed dat er op adres X een hennepkwekerij is, wat moet ik doen?

Wij verzoeken u om hier een schriftelijke melding van te maken, dit kan eventueel ook anoniem info@groenwest.nl. Wilt u dit niet schriftelijk doen, dan kan het ook telefonisch via telefoonnummer: 088-012 90 00. Wij zullen direct een onderzoek instellen op het betreffende adres.

Ik heb een vraag over de vuilcontainer. Wie kan ik hierover spreken?

U kunt hiervoor uw gemeente bellen. De gemeente heft het reinigingsrecht en zorgt voor containers bij eengezinswoningen.

 • Gemeente Woerden 0348-42 89 11 
 • Gemeente Montfoort 0348-47 64 00 
 • Gemeente De Ronde Venen 0297-29 16 16 
 • Gemeente Utrecht 030-286 00 00

Mag ik een camera plaatsen aan de buitenzijde van mijn huurwoning?

Dit mag alleen wanneer er GEEN OPENBAAR GEBIED wordt gefilmd. Dus alleen het gehuurde (voor-/achtertuin) mag gefilmd worden. Tip, informeert u voor plaatsing de buren. Dit voorkomt misverstanden.

Denkt u dat een privé-camera openbaar gebied filmt? Maak dit dan bespreekbaar met de desbetreffende huurders. Komt u er onderling niet uit en blijft iemand van mening dat openbaar gebied wordt gefilmd? Informeert u dan de politie.

Ik heb al heel lang niemand in een bepaalde woning gezien, wat kan ik doen?

U kunt contact  met ons opnemen via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000. Dan kunnen wij bekijken of de woning leegstaat of niet. Als dit niet het geval is, dan zullen we dit doorzetten naar de woonconsulenten. Zij zullen dit verder onderzoeken.

Ik zie steeds nieuwe gezichten, ik vermoed onderhuur, wat kan ik doen?

U kunt dit schriftelijk aan ons melden, eventueel anoniem. Als u dit toch telefonisch wilt doorgeven, dan kan het klantcontactcentrum u doorverbinden met een woonconsulent.

Wat is een signaleringslijst?

Bij GroenWest verhuren en onderhouden we woningen. Maar net zo belangrijk: wij doen ons best om huurders zo fijn mogelijk te laten wonen, ook in de wijk. Waar veel mensen wonen, kom je ook wel eens huurders tegen die problemen veroorzaken. Dat is vaak vervelend voor de buren, maar vaak ook voor de persoon zelf. Daarom helpen we zo goed mogelijk alle mensen in zo’n situatie. We proberen ervoor te zorgen dat we een oplossing vinden voor huurder en voor buren. Zo kunnen we jaarlijks vele huisuitzettingen voorkomen.

Signalering
Maar helaas is uitzetting niet altijd te voorkomen. Soms zijn de problemen te groot of is de overtreding te ernstig. Denk aan hennepteelt in de woning, illegale onderverhuur of ernstige overlast voor omwonenden. In zo’n geval start GroenWest een ontruimingsprocedure: we moeten de huurder het huis uitzetten.

We willen dan zorgen dat deze huurder niet weer problemen veroorzaakt. Daarom plaatsen wij  de huurder op een signaleringslijst. Dit betekent dat de huurder voor een bepaalde periode (één tot vijf jaar) niet kan reageren op de sociale huurwoningen die worden aangeboden via WoningNet regio Utrecht. De huurder ontvangt altijd een bericht wanneer hij of zij op de signaleringslijst komt te staan.

Welke afspraken zijn gemaakt over de signaleringslijst in de regio Utrecht?

Heldere afspraken
De corporaties in de regio Utrecht hebben afspraken over de signaleringslijst vastgelegd in een protocol. Dit is een document met afspraken over hoe we de signaleringslijst gebruiken. Dit protocol is goedgekeurd door de Autoriteit persoonsgegevens. Dit betekent dat we zorgvuldig omgaan met uw gegevens en deze gegevens goed beveiligen. Ook staat in het protocol in welke gevallen wij een huurder op de signaleringslijst plaatsen. Dit doen we niet zomaar. Dat doen we alleen maar volgens strenge regels.  Daarnaast kan de huurder bezwaar maken tegen de signalering.

Meer weten?
Het volledige protocol is na te lezen op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

 

En verder

Ja Nee