Mechanische Ventilatie (MV)

Een mechanisch afzuigsysteem zuigt lucht uit uw woning met een speciale ventilator. Op de ventilator zijn luchtkanalen aangesloten waardoor lucht wordt afgezogen uit de keuken, de badkamer en het toilet. Dat gebeurt via de afzuigventielen. Deze zijn meestal te vinden in het plafond.


Kan mijn afzuigkap/wasemkap worden hersteld?

Een afzuigkap/wasemkap met motor is eigendom van u. Een afzuigkap/wasemkap  zonder motor (Mechanische Ventilatie) kan eigendom zijn van ons. U kunt hiervoor Breman bellen, Het telefoonnummer is Breman: 0900-82 12 174.

Woont u op de Burchtwal in Vleuten? Dan mag u rechtstreeks contact opnemen met Breman Zwolle: 038-38 51 633.

 

Wat wordt er verstaan onder mechanische ventilatie?

Mechanische ventilatie is een systeem met mechanische afvoer van ventilatielucht en natuurlijke toevoer van verse lucht, doorgaans via ventilatieroosters in de gevel. In de vakwereld wordt mechanische ventilatie aangeduid met type C. Het is daarmee onderscheidend van type A (natuurlijke toe- en afvoer), type B (mechanische toevoer, natuurlijke afvoer) en type D (mechanische toe- en afvoer, ook wel balansventilatie genoemd). In energiezuinige woningbouw zijn alleen type C en D van toepassing.

Reparatieverzoeken voor (mechanische) ventilatie algemeen / afzuiginstallatie

Reparaties voor  uzelf uit te voeren op eigen kosten

 • Plaatsing, onderhoud, reparatie en vervanging afzuigkap (als eigendom van de u)
 • Warmteterugwin (WTW) afzuig- en/of aanvoerventielen schoonmaken
 • Warmteterugwin-filters regelmatig schoonmaken en tussentijds vervangen
 • Warmteterugwin-suskast met filter onderhoud en schoonmaken

Reparaties voor uzelf uit te voeren op eigen kosten (behalve bij serviceabonnement)

 • Het schoonhouden van direct in de ramen of de gevel opgenomen ventilatieroosters, alsmede schoonhouden overige ventilatieroosters. Behalve wanneer u lid bent van het serviceabonnement, dan voeren wij dit voor u uit.

Reparaties op kosten GroenWest

 • Schoonmaken of vervangen van filters van individuele afzuiginstallaties (als eigendom van de ons)
 • Repareren of vervangen van afzuiginstallatie of mechanische ventilatie die standaard tot de woning behoort
 • Het herstellen of vernieuwen van direct in de ramen of de gevel opgenomen ventilatieroosters
 • Onderhoud mechanische ventilatiebox of warmteterugwin-unit
 • Vervangen filters warmteterugwin bij onderhoudsbeurt

U kunt dan een reparatieverzoek indienen via deze link: Reparatieverzoek.

Wat kan ik doen aan een vocht- of schimmelprobleem?

Ventileer en lucht goed. Ventileer extra als er veel mensen in huis zijn (geweest). Verminder de vochtproductie in huis. Hang bijvoorbeeld de was buiten. Breng isolatie aan. Hoe warmer de woning, hoe minder kans op condensatie. Bij gebrek aan ventilatie krijgt u vocht in huis, met alle gevolgen van dien. Lees hoe u door goede ventilatie vocht in uw woning kunt voorkomen. Voor voldoende ventilatie is een kwartiertje het raam open zetten niet voldoende. De lucht in uw huis moet 24 uur per dag ververst worden. Dit kan bijvoorbeeld via open raampjes, roosters of mechanische afzuiging. Luchten is een paar minuten tot een kwartiertje de ramen en deuren wijd tegen elkaar open zetten. Zowel ventileren als luchten is noodzakelijk.

 • Dicht gaten van de begane grond vloer bij meterkast en keukenafvoer.
 • Maak, na het douchen, de badkamer droog met een trekker of doek.
 • Zet tijdens het koken de afzuigkap/wasemkap aan.
 • Zet een mechanisch ventilatiesysteem nooit helemaal uit. Zet deze tijdens het douchen en een half uur erna in de hoogste stand. Doe dit ook tijdens het koken.

Veelal worden dergelijke klachten veroorzaakt door een te hoge luchtvochtigheid in de woning, daarbij treden o.m. de volgende symptomen op; beslagen ramen, storingen aan elektrische apparatuur, schimmelgroei, muffe geur en ongedierte. Op langere termijn kunnen ontstaan; vochtplekken, houtrot en het loslaten van behang.
Vocht in de woning wordt geproduceerd door bewoners, huisdieren, planten, aquaria en normaal huishoudelijk gebruik  zoals koken, baden en douchen, drogen van was etc.

Ten gevolge van ademen en transpireren wordt per gezin per etmaal 2 tot 5 liter vocht geproduceerd,  het drogen van een gezinswas veroorzaakt zomaar tot 3,5 liter.

Het is dus belangrijk de luchtvochtigheid in de woning op een aanvaardbaar niveau te houden. Daarom willen wij u adviseren de temperatuur in de woning gemiddeld te houden op 20,5 graden Celsius en te zorgen voor meer ventilatie in de woning door het openen van ramen (op een kleine stand) gedurende de tijd dat u aanwezig bent in de woning en met name ’s nachts.

In woningen welke zijn uitgerust met een mechanische ventilatie installatie laat u de ventilator continu draaien op stand 1 ( bij koken en baden op een hogere stand) en de ventilatieroosters open. Als u twijfels hebt bij de werking van de installatie neemt u dan rechtstreeks contact op met uw cv servicebedrijf.

Meer informatie leest u hier: Voorkom schimmels.
 

Ik heb een storing aan mijn CV of MV. Wat kan ik zelf doen om dit te verhelpen?

 • Controleer of alle radiatorknoppen open staan. Zet zonodig alle radiatorkranen in de huiskamer open. Blijven alleen de radiatoren boven koud?  Dan moet  u mogelijk water bijvullen; het is sowieso raadzaam eerst de radiatoren te ontluchten.  Blijven hierna nog steeds alle radiatoren koud? Gaat u naar stap 2.
 • Heeft u een combiketel? Controleer of alle warm waterkranen dicht zijn. Draai ze zo nodig dicht. Zijn alle kranen dicht en blijft het probleem bestaan, ga dan naar stap 3.
 • Controleer de waterdruk van de verwarmingsinstallatie. Deze hoort tussen de 1,2 en 2 bar te zijn. Is deze lager dan vult u dan water bij. Is deze niet lager? Gaat u naar stap 4.
 • Controleer of er stroom op het stopcontact bij de ketel staat. Is er geen stroom? Dan dient u uw elektricien in te schakelen. Als er wel stroom is, gaat u door naar stap 5.
 • Controleer of het display op de kamerthermostaat zichtbaar is. Is het display onleesbaar? Dan moeten misschien de batterijen vervangen worden. Raadpleeg de handleiding van uw kamerthermostaat om te zien hoe u dit kunt doen. Heeft u wel een display, ga dan door naar stap 6.
 • Als de ketel is voorzien van een resetknop, noteer dan eerst de storingscode en drukt u daarna op de resetknop. Komt de storing daarna toch terug, dan gaat u naar stap 7.
 • U kunt de storing niet zelf verhelpen. Meld het reparatieverzoek bij Breman via Breman: 0900-82 12 174.

Ik wil een reparatie laten uitvoeren aan de mechanische ventilatie in mijn huis. Bij wie kan ik terecht?

Het telefoonnummer van het bedrijf dat de MV kan komen maken is Breman: 0900-82 12 174. U kunt deze rechtstreeks bellen. 1 x per twee jaar wordt de MV preventief gecontroleerd (reinigen van box en ventilator) kanalen op basis van noodzaak en regie.

Woont u op de Burchtwal in Vleuten? Dan mag u rechtstreeks contact opnemen met Breman Zwolle: 038-38 51 633.

Welk onderhoud wordt uitgevoerd aan de CV (centrale verwarming) en/of MV (mechanische ventilatie) door Breman?

Eén keer in de twee jaar komen ze bij u langs voor MV en CV klein onderhoud. Eén keer in de 6 jaar komen ze langs voor groot onderhoud. U kunt in de tussentijd de ventielen zelf schoonhouden door de ventieldoppen schoon te maken (tip: met stofzuiger of sopje).

Klein onderhoud (iedere twee jaar):

Hierbij worden de ventielen zonodig vervangen, de MV-box wordt handmatig gereinigd, de installatie wordt ingeregeld. Kanalen reinigen eerste meter: Van alle aanzuigpunten wordt de eerste meter gereinigd met een borstel. De box wordt op de hoogste stand gezet, de ventielen worden los gehaald, de eerste meter wordt gereinigd met een borstel en er komen nieuwe ventielen terug. Dit geldt NIET voor afzuigkappen/wasemkappen, plafondunits en muurventilatoren. 

Groot onderhoud (iedere zes jaar):

Hele kanalen reinigen met poeder: Bij poeder reinigen wordt de ventilator op de hoogste stand gezet. Alle aanzuigpunten worden afgesloten met speciaal daarvoor bestemde doppen. Er wordt begonnen op het aanzuigpunt welke de langste afstand heeft. Hier wordt een slang met op de uiteinde een sproeikop waar poeder uitkomt naar binnen gegaan. Aan het begin van de slang is een compressor aangesloten. De kop van de slang wordt helemaal het kanaal in geduwd. Het poeder wat er uitkomt reinigt en maak het kanaal antistatisch zodat het kanaal minder snel weer vervuild. Dan wordt dit punt afgesloten en begint het proces op de eerst volgende punt dit wordt herhaalt tot dat alle punten en kanalen gereinigd zijn.

Ik ervaar tocht in huis en heb het heel koud, wat kan ik hier aan doen?

Als bij ramen of ventilatieroosters koude lucht van buiten niet goed wordt gemengd met opstijgende warme lucht, kan tocht worden ervaren. Als de verwarming hoog staat, dan trekt deze veel koude lucht in huis aan. Deze luchtstroom wordt via de onderkant van de verwarming aangetrokken en de verwarming stoot warme lucht aan de bovenkant uit. De warme lucht blijft dan als het ware boven hangen en blijft de koude lucht aan de onderkant.

Belangrijk is om de verwarming constant te houden en hierbij ook te blijven ventileren. Droge lucht wordt sneller warm dan vochtige lucht.

Hoe beperkt u met behulp van ventilatieroosters?
De kans op tocht wordt beperkt door vier maatregelen:

 • Voldoende ventilatieroosters plaatsen zodat de luchtstroom beperkt blijft.
 • Zelfregelende roosters toepassen. Dat zijn roosters met een ingebouwde kunststof klep die zorgt voor een continue luchtstroom, ook al wisselt de winddruk.
 • Verse lucht geleidelijk binnenlaten en zoveel mogelijk langs het plafond leiden door ventilatieroosters dicht bij het plafond te plaatsen, een ventilatiekoof te maken en/of roosters toe te passen die de lucht optimaal in de richting van het plafond sturen.
 • Eventueel ventilatieroosters met een ingebouwde verwarmingsstrip gebruiken. Deze verwarmen de verse lucht voor, zodat de luchtstroom niet meer als tocht wordt ervaren.

Hoe beperk ik tocht?

Als bij ventilatieroosters koude lucht van buiten niet goed wordt gemengd met opstijgende warme lucht, kan tocht ontstaan.
De kans op tocht wordt beperkt door vier maatregelen:

 • Voldoende ventilatieroosters plaatsen zodat de luchtstroom beperkt blijft.
 • Zelfregelende roosters toepassen. Dat zijn roosters met een ingebouwde kunststof klep die zorgt voor een continue luchtstroom, ook al wisselt de winddruk.
 • Verse lucht geleidelijk binnenlaten en zoveel mogelijk langs het plafond leiden door ventilatieroosters dicht bij het plafond te plaatsen, een ventilatiekoof te maken en/of roosters toe te passen die de lucht optimaal in de richting van het plafond sturen.
 • Eventueel ventilatieroosters met een ingebouwde verwarmingsstrip gebruiken. Deze verwarmen de verse lucht voor zodat de luchtstroom niet meer als tocht wordt ervaren

Hoe kan ik het mechanische ventilatie systeem regelen?

Een goed systeem werkt automatisch. U moet de regeling alleen altijd kunnen overrulen. U kan ventilatieroosters handmatig open- en dichtzetten. U kan ook op een display of met een bedieningsschakelaar de ventilator hoger of lager zetten. Verder moet er een calamiteitenschakelaar zijn waarmee de installatie helemaal uit wordt gezet. Het is belangrijk dat de handmatige regelingen simpel zijn en dat u feedback krijgt. U moet het direct kunnen zien, bijvoorbeeld op een display, als de automatische regeling handmatig is overruled.

Hoe sluit ik de afzuigkap/wasemkap aan?

a) afzuigkap/wasemkap op aparte afvoer
Bij voorkeur wordt de afzuigkap/wasemkap aangesloten met een aparte afvoer naar buiten. Zorg naast een goede afvoer voor voldoende luchttoevoer (en overstroom), bijvoorbeeld via een klepraam. Zeker bij een gesloten keuken is dat een aandachtspunt. Bij warmtepompsystemen wordt soms gewaarschuwd dat de woning hierdoor niet op temperatuur zou komen. De kans hierop is vrij klein. Koken gebeurt immers meestal maar een korte tijd per dag.

b) motorloze afzuigkap/wasemkap op het ventilatiesysteem
Een motorloze afzuigkap/wasemkap kan op het ventilatiesysteem worden aangesloten, als er voldoende afzuigdebiet wordt gerealiseerd. De eis die het Bouwbesluit aan de capaciteit van het ventilatiesysteem in een keuken stelt, is minimaal 75 m3/uur. Dat is veel minder dan de 300 m3/uur die voor een afzuigkap/wasemkap nodig is. Om toch voldoende debiet te realiseren, is een klep mogelijk die de afzuiging van badkamer en toilet tijdelijk beperkt. Ook is er een ruim kanaal of zijn dubbele kanalen naar de keuken nodig. Verder is in de keuken, net als bij een aparte afvoer, extra luchttoevoer en overstroom nodig. Een tweede afzuigventiel in de keuken is geen goede oplossing; deze zou de capaciteit voor de kookafzuiging juist verminderen.

c) recirculatieafzuigkap/wasemkap
Een recirculatieafzuigkap/wasemkap werkt met koolstoffilters. Deze filters moeten regelmatig worden vervangen. In de praktijk vergeten bewoners dat vaak, waardoor de afzuigkap/wasemkap dan onvoldoende functioneert. Bovendien verwijdert een recirculatiekap geen NOx (bij koken op aardgas). Deze oplossing kent dus nogal wat nadelen.

Aan welke eisen moet een afzuigkap/wasemkap zelf voldoen?

Ook de kwaliteit van de afzuigkap/wasemkap zelf bepaalt het uiteindelijke effect. U kiest een afzuigkap/wasemkap vaak meer op design dan op functionaliteit. Het afzuigrendement is vaak beperkt en/of er wordt teveel schone lucht afgezogen. Er zijn enkele aandachtspunten:

Om kookluchtjes en verontreiniging af te zuigen, is een capaciteit van minimaal 300 m3/uur nodig.
De kap moet ongeveer even groot zijn als de kookplaat en moet bij voorkeur een randje hebben van ca. 5 cm, zodat de damp eronder blijft.
De vetafvangst is voldoende hoog. De vetfilterefficiëntie kan worden afgeleid van het energie-efficiëntielabel van de afzuigkap/wasemkap. De indeling loopt van A tot G. Hoe beter de klasse, hoe meer vet er wordt opgenomen.
Bij gebruik van bovenkastjes sluit de afzuigkap/wasemkap hier direct op aan.
Inductief koken wordt aanbevolen. Dat voorkomt verbrandingsgassen die het gevolg zijn van koken op aardgas. Bij inductief koken is bovendien minder afzuigdebiet nodig.

Waarvoor dienen de deurspleten?

Om verse lucht in de woning te laten circuleren, moeten er open verbindingen zijn tussen aangrenzende ruimten en gebieden. Daarvoor dienen doorvoerroosters in tussendeuren of een spleet van circa 2 centimeter onder of boven de deur. In de vakwereld heet dit een overstroomvoorziening. Bij een spleet onder de deur is het probleem dat bewoners vaak niet snappen waar die voor is. Soms wordt de spleet gebruikt om vloerbedekking netjes onder de deur door te laten lopen. Dat beperkt de luchtcirculatie. Bij deuren met een overstroomvoorziening aan de bovenkant vervalt dat probleem. Bij C4c-systemen wordt ventilatielucht in meerdere kamers afgezogen. Dan zijn er minder overstroomvoorzieningen nodig.

Hoe werken ventilatieroosters?

Een ventilatierooster is niets meer en minder dan een gat in de gevel. Die zorgt ervoor dat er frisse lucht naar binnen stroomt. Naast de bepalingen uit het bouwbesluit, is dit heel belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Zodra het koud wordt kan de luchtstroom die via een ventilatierooster naar binnen komt, ervaren worden als tocht. Het ervaren van tocht wordt nog eens versterkt, doordat er nieuwe kozijnen geplaatst zijn, waarschijnlijk met HR++ glas. Hierdoor komt er minder koude van de ramen en versterkt het gevoel van tocht. Ook in gesloten toestand zal een rooster altijd een beetje open staan. En is het normaal dat de bewoner tocht kan ervaren.

Hoe wordt de capaciteit van een ventilatie-installatie berekend?

Het Bouwbesluit schrijft voor dat de installatie per kamer minimaal 7 liter per seconde per m2 vloeroppervlak moet kunnen verversen. Het Bouwbesluit garandeert nog geen gezonde lucht. Vooral in een kleine slaapkamer is de norm te laag. Een beter uitgangspunt is 7 liter per seconde per m2 per persoon (oftewel 25 m3 per uur). In een tweepersoonsslaapkamer is dus 14 liter per seconde nodig (oftewel 50 m3 per uur).

De installatie moet die capaciteit bij een gemiddelde stand realiseren. Voor extra ventilatie, bijvoorbeeld bij een feestje, kunnen de bewoners de automatische regeling overrulen. Behalve de capaciteit van de installatie, is het belangrijk dat alle onderdelen van de installatie goed op elkaar zijn afgestemd. Dus ook de capaciteit en de plaats van ventilatieroosters en ventielen. Het wordt aangeraden in alle stappen van het bouwproces de samenhang goed in de gaten te houden.

Is het goed om in de morgen de ramen open te zetten om de slaapkamer te luchten?

Jazeker. Voorwaarde is uiteraard, dat het ventilatiesysteem goed is ontworpen en aangelegd. Er is een verschil tussen luchten en ventileren. Ventileren gebeurt via de roosters en de mechanische afzuiging, 24 uur per dag, meestal met de ramen gesloten. Luchten doe je bijvoorbeeld een kwartier per dag door via een open raam in één keer de hele luchtinhoud van een kamer te verversen.

Mag ik de ramen openzetten om extra te ventileren?

Ja. U mag altijd een raam openzetten als u dat wilt. U kunt er zeker van kunnen zijn dat het systeem goed werkt, ook met de ramen dicht (inbraakpreventie), maar u wilt een raam openzetten als u dat nodig vindt. Bij systemen van het type C4b en C4c kan dat.

Als de ventilatie slecht is ontworpen, bijvoorbeeld met te weinig afzuigpunten, bestaat het gevaar, dat een open raam in de ene kamer leidt tot een gebrek aan ventilatie in een andere kamer. Als er alleen afzuigpunten zijn in badkamer, keuken en toilet, en u zet daar een klepraam open, ontstaat er geen luchtcirculatie. Lucht kiest immers de weg van de minste weerstand: het ventilatiesysteem zuigt de lucht af die door het klepraam binnenkomt. In de rest van het huis doet het systeem niets.

Hoe maak ik het mechaniche ventilatie systeem schoon en wie moet dat doen?

U kunt de ventilatieroosters van tijd tot tijd met de stofzuiger schoonmaken om stof en dode insecten te verwijderen. Vette aanslag op ventielen en roosters kan met een sopje worden verwijderd. Het is belangrijk dat ventielen duidelijk gemarkeerd zijn, zodat ze niet verwisseld worden (mocht dat de werking van het systeem kunnen beïnvloeden).Gespecialiseerde bedrijven kunnen afvoerkanalen reinigen. Bij een C-systeem is dat gemiddeld eenmaal per vier jaar nodig. De ventilatorbox moet eenmaal per twee jaar gecontroleerd worden en om de drie jaar gereinigd worden. Het is aan te bevelen het schoonhouden van de systemen standaard te koppelen aan het contract voor onderhoud van de verwarmingsinstallatie.

Wanneer is een ventilatiesysteem robuust?

Robuust wil zeggen dat een ventilatiesysteem goed werkt, ook als bewoners het niet (optimaal) bedienen. Een robuust systeem biedt ruimte voor individuele acties, zoals naar wens ramen en deuren openzetten. De bewoner kan niets fout doen. Op de achtergrond garandeert het systeem dat de ventilatie in het hele huis goed blijft werken. C-systemen met handmatige bediening van ventilatieroosters en de afvoerventilator (C1 en C2) zijn te zeer afhankelijk van het gedrag van de bewoner en daarom voor toepassing in energiezuinige nieuwbouw niet robuust.

Hoe beperk ik energieverlies?

Een goed ventilatiesysteem voert verse lucht in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment en op de juiste plaats aan. Als er nooit meer koude lucht binnenstroomt dan voor een gezond binnenmilieu nodig is, is het energieverlies minimaal. Systemen van het type C4b en C4c kunnen dat. Deze systemen geven dan ook als enige een reductie in de EPC-berekening. Verdere energiebesparing is mogelijk door uit de afgevoerde lucht de warmte eventueel met een warmtepomp terug te winnen en te benutten voor bijvoorbeeld warmwater. Bij balansventilatie (type D) wordt teruggewonnen warmte benut voor verwarming van de toegevoerde verse lucht.

Hoe voorkom ik geluidhinder?

Het geluid van de ventilator is soms hoorbaar en de luchtstroom door ventielen en ventilatieroosters kan een zachte fluittoon veroorzaken. Het geluid is minimaal als de installatie goed is ontworpen en aangelegd. De ventilator moet aan een wand met voldoende massa zijn bevestigd, liefst in een afsluitbare kast en voorzien van geluiddempers. Ventilatiekanalen moeten zonder beschadigingen, met ruime bochten en met zo weinig mogelijk vertakkingen worden aangelegd. Verder moeten er voldoende roosters en ventielen worden gemonteerd, zodat de luchtstroom zwak is.

Welke afzuigkap/wasemkap is in appartementen toepasbaar?

In appartementen is een afzuigkap/wasemkap met een directe afvoer naar buiten vaak niet mogelijk. Welke oplossing is daar wel aan te bevelen?

a) motorloze afzuigkap/wasemkap op het ventilatiesysteem
Een motorloze afzuigkap/wasemkap kan (net als in grondgebonden woningen) op het ventilatiesysteem worden aangesloten. Om in de keuken voldoende debiet te realiseren, is een klep mogelijk die de afzuiging van badkamer en toilet tijdelijk beperkt. Ook is een ruim kanaal of zijn dubbele kanalen naar de keuken nodig. Verder is extra luchttoevoer of een overstroomvoorziening in de keuken nodig.

b) aparte afvoer via shuntkanaal
Een aparte afvoer is soms mogelijk via een shuntkanaal. Dat is een bouwkundig kanaal waarbij de afvoer per toestel eerst enkele meters naar boven loopt, waarna deze uitmondt in het collectieve hoofdkanaal. Bij groot onderhoud kunnen bestaande shuntkanalen worden gebruikt voor aansluiting van de afzuigkap/wasemkap. De afvoer moet dan worden voorzien van een klep. Bij nieuwbouw is dezelfde oplossing mogelijk, maar dan moet rekening worden gehouden met bouwkundige kosten voor aanleg van het shuntkanaal. Daarnaast is voldoende luchttoevoer van verse lucht of een overstroomvoorziening in de keuken nodig.

c) recirculatieafzuigkap/wasemkap
Toepassing van een recirculatiekap heeft in appartementen dezelfde bezwaren als in een grondgebonden woning.

Wat is voor energiezuinige nieuwbouw het ideale C-systeem (mechanische ventilatie)?

Een goede mechanische ventilatie regelt de ventilatie naar behoefte. Hoe groot de behoefte is, wordt per kamer automatisch bepaald aan de hand van de CO2-concentratie. In keuken en badkamer is de luchtvochtigheid maatgevend. Als het voorspelbaar is hoeveel mensen er in een kamer aanwezig zijn, is tijdsturing mogelijk. Met letters en cijfers wordt uitgedrukt van welk type regeling sprake is. Systemen die worden aangeduid met C4b en C4c regelen de ventilatie altijd naar behoefte. Als zo’n systeem met zorg is ontworpen, aangelegd, ingeregeld en onderhouden, biedt het de bewoners comfort en gezonde lucht tegen minimale energiekosten.

Waarop moet ik letten tijdens de bouw (mechanische ventilatie)?

Maak een goede ventilatieberekening en zie erop toe dat die ook wordt opgevolgd. Zorg dat er een goed ontwerp wordt gemaakt en dat er ruimte genoeg is voor de ventilatiebox, de ventilatiekanalen en de geluiddempers. In de praktijk worden ventilatieroosters vaak gekozen door de architect die vooral let op esthetiek. Soms bepaalt de leverancier van de kozijnen impliciet waar de roosters komen te zitten. Dat klopt dan niet altijd met de ventilatieberekening. In de bouwfase is het belangrijk schoon en zorgvuldig te werken. Voorkom vervuiling en beschadiging van ventilatiekanalen. Regel het systeem in en laat bij oplevering een ventilatieprestatiekeuring doen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar geluidproductie en het debiet per kamer.

Is mechanische ventilatie van type C te combineren met vloerverwarming?

Vloerverwarming werkt met een lage temperatuur, net als wandverwarming. Daardoor is er minder luchtcirculatie dan bij convectie- of radiatorverwarming. Dat betekent dat lucht die door ventilatieroosters binnenkomt en relatief koud is, minder snel wordt vermengd met opstijgende warme lucht. Dat vergroot de kans op tocht. Een C-systeem is dus wel te combineren met vloerverwarming, maar bij de keuze en de plaatsing van toevoerroosters moet daar rekening mee worden gehouden. Liever meer roosters met een lage doorlaat dan weinig roosters met een hoge capaciteit.

Waarom is één CO2-sensor in de woning niet genoeg?

Bij mechanische ventilatie met één CO2-sensor (C4a) wordt de ventilatie geregeld op basis van de CO2-concentratie op één plaats in huis, meestal de woonkamer. Overdag gaat dat meestal wel goed, maar ’s nachts schakelt de ventilatie naar de laagste stand omdat er in de woonkamer niemand is. De ventilatie in de slaapkamers is dan onvoldoende, zo blijkt in de praktijk. Ventilatie met CO2-regeling per kamer (C4b en C4c) kan dat voorkomen. Er zijn ook systemen die één CO2-sensor in de woonkamer combineren met tijdsturing. Overdag regelt de CO2-sensor het systeem en ’s nachts doet de tijdklok dat. Dat is dan onafhankelijk van het gebruik van de slaapkamers.

Waarom wordt de ventilatie geregeld op basis van CO2 en luchtvochtigheid?

De CO2-concentratie is een goede en veelgebruikte indicator voor luchtkwaliteit. Als de ventilatie op basis daarvan wordt geregeld, worden ook andere vervuilende stoffen afgevoerd zoals radon of formaldehydegas. In de badkamer en de keuken is de relatieve luchtvochtigheid maatgevend (en dus niet de CO2-concentratie). Vochtmeting wordt in de methodiek voor de ventilatieberekening ten onrechte vaak vergeten.

Waarom is tijdsturing minder robuust dan regeling op basis van CO2?

De werking van mechanische ventilatie met tijdsturing (C3-systemen) is sterk afhankelijk van een vast leefritme en een vast patroon waarop het huis wordt gebruikt. In de praktijk is dat allemaal niet zo voorspelbaar. Een slaapkamer wordt als tienerkamer soms langdurig en intensief gebruikt. En in de vakantie blijft de ventilatie maar werken. De CO2-concentratie is een betere graadmeter voor de ventilatiebehoefte. Bovendien kan de ventilatie dan per kamer worden geregeld.

De stroom is van de mechanische ventilatie af geweest op de Meidoornstraat, wat kan ik doen?

Wanneer de stroom bij u is uitgeslagen door veroorzaken van kortsluiting en of andere oorzaken slaat de MV unit in storing en dient gereset te worden. Dit is geen garantie gebrek en daarom dient u deze reset zelf uit te voeren.

U dient enkel de dag en de klok opnieuw in te stellen na stroomuitval. Hierna functioneert het systeem weer normaal.

Klik hier voor de Handleiding MV Meidoornstraat

En verder

Ja Nee