Zelf klussen

GroenWest geeft u alle ruimte om uw huurhuis iets eigens mee te geven. We noemen deze persoonlijke wensen ‘zelf aan te brengen veranderingen' (afgekort ZAV). Dit zijn veranderingen die u zelf uitvoert. Het is belangrijk dat u daarbij weet wat u wel en niet mag veranderen. Neem bij klusplannen altijd even contact met ons op. Wij kunnen u adviseren over hoe u de werkzaamheden het beste kunt uitvoeren. In de Brochure Klussen mag vindt u de voorwaarden die wij stellen aan de verandering aan uw woning en kunt u per klus zien of u toestemming moet aanvragen. U kunt hiervoor gebruik maken van het Aanvraagformulier Toestemming voor zelf klussen. Met deze voorwaarden denken wij ook aan uw eigen veiligheid en woongenot.


Krijg ik een vergoeding voor een zelf aangebrachte verandering in mijn woning?

Voor een beperkt aantal aanpassingen verstrekt GroenWest een vergoeding. U ontvangt de vergoeding alleen als u vooraf schriftelijk toestemming heeft gevraagd en gekregen.

Daarnaast gelden in een aantal gevallen de volgende voorwaarden:
- De verandering is een vervanging van iets dat door GroenWest is aangepast.
- De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van datgene dat veranderd is.

Zie brochure Klussen mag Brochure Klussen mag. U leest hierin de voorwaarden voor het zelf veranderen van uw woning.

GroenWest vindt het belangrijk dat haar huurwoningen goed verhuurbaar blijven. Daarom stellen wij voorwaarden aan elke aanpassing van uw woning. Deze voorwaarden en andere belangrijke informatie staan in de folder. Lees de folder goed door, want u bent verplicht om u aan de genoemde voorwaarden en richtlijnen te houden. 

Gedurende de huurperiode bent u verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van de aanpassing. Denkt u eraan uw verzekering aan te passen. Bij grote veranderingen, zoals een nieuwe keuken is dat nodig.

Mag ik parket en/of laminaat leggen?

.Ja dat mag, maar u moet wel een goede geluiddempende ondervloer leggen om te voorkomen dat uw buren er last van hebben. De norm is een geluidsreductie van 11dB. Meer informatie leest u in de volgende brochure: Brochure Klussen mag. Het aanvraagformulier vindt u hier: Aanvraagformulier Toestemming voor zelf klussen.

Voor meer informatie over de kwaliteitseisen voor harde vloeren kunt u contact opnemen met ons.
Voor informatie over het leggen van de vloer kunt u  zoeken op het internet naar 'Kluswijzer vloeren'.

Bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) in Delft kunt u terecht voor meer informatie en persoonlijke adviezen over geluidsisolatie. De NSG is te bereiken via telefoonnummer 015 256 27 23 en de website.

Ik wil de muur tussen mijn woonkamer en keuken verwijderen, mag dat?

Dit moet schriftelijk aangevraagd worden met het Aanvraagformulier Zelf Klussen. U vindt deze via deze link:Aanvraagformulier Toestemming voor zelf klussen. Stuurt u het ingevulde formulier retour via info@groenwest.nl.

De aanvraag wordt bij een niet-dragende muur goedgekeurd als het de verhuurbaarheid niet in de weg staat. Is gas-, water- of elektrische installaties aanwezig in de wand? Dan zijn er aanvullende voorwaarden. Bij een dragende muur zijn er aanvullende voorwaarden zoals o.a. een constructie berekening.

Mag ik zonwering plaatsen?

Als u aan de voorwaarden voldoet, welke u kunt lezen in onderstaande link, mag u zonwering plaatsen.
Brochure Klussen mag. De aanvraag kunt u doen via: Aanvraagformulier Toestemming voor zelf klussen. Stuurt u deze ingevuld retour naar info@groenwest.nl.

ZAV aanvragen aan gemeenschappelijke delen van het complex (dus o.a. de schil) worden door GroenWest ingediend bij de VvE.
Besluitvorming daarover vindt plaats in de ALV die eens per jaar wordt gehouden. Goedkeuring van de ZAV aan gemeenschappelijke delen van het complex (dus o.a. de schil) kan dus heel lang duren!
De woonconsulent weet wanneer de ALV wordt gehouden.

Welke aanvullende eisen zijn er voor een voorziening die ik zelf in mijn woning wil aanbrengen?

Er zijn aanvullende eisen voor tijdelijke en definitieve toestemming. Deze kunt u opvragen bij GroenWest. U kunt voor de algemene voorwaarden de volgende brochure inzien: Brochure Klussen mag.

Wat is de stand van zaken van mijn aanvraag voor Zelf klussen in huis (ZAV-aanvraag)?

Wij controleren uw aanvraag of de aanpassing mag worden uitgevoerd. Binnen twee weken na ontvangst van het aanvraagformulier krijgt u van GroenWest telefonisch of schriftelijk bericht. U hoort dan of u de aanpassing uit kunt laten voeren en aan welke voorwaarden u eventueel nog moet voldoen. 

Mocht u een medewerker willen spreken, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000.

Ik heb een aanvraag ingediend om iets aan mijn woning aan te passen of aan te brengen. Hoe wordt dit binnen GroenWest behandeld?

De tijdelijke aanvragen worden door het klanctcontactcentrum behandeld (dus wat na huuropzegging in oude staat terug moet worden gebracht).
De constructieve / definitieve aanvragen (zie brochure) gaan naar afdeling Vastgoed onderhoud, Kwaliteitstoetsing.

Brochure Klussen mag

GroenWest vindt het belangrijk dat haar huurwoningen goed verhuurbaar blijven. Daarom stellen wij voorwaarden aan elke aanpassing van uw woning. Deze voorwaarden en andere belangrijke informatie staan in de folder ‘Klussen mag’. Lees de folder goed door, want u bent verplicht om u aan de genoemde voorwaarden en richtlijnen te houden. 

Gedurende de huurperiode bent u verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van de aanpassing. Denkt u eraan uw verzekering aan te passen. Bij grote veranderingen, zoals een nieuwe keuken is dat nodig.

 Binnen twee werkweken na ontvangst van het aanvraagformulier ontvangt u telefonisch of schriftelijk bericht van GroenWest. U hoort dan of u de aanpassing kan uitvoeren of aan welke voorwaarden u nog moet voldoen om toestemming te krijgen.

Mag ik een TOON thermostaat plaatsen?

Dit moet u schriftelijk aanvragen via het Aanvraagformulier Zelf Klussen. Dit formulier kunt u downloaden van onze website of via deze link  Aanvraagformulier Toestemming voor zelf klussen. U krijgt voor een TOON thermostaat een tijdelijke toestemming. Meer informatie kunt u ook lezen in onze brochure Klussen mag Brochure Klussen mag Brochure Klussen mag.

 

Uitzondering is de Burchtwal te Vleuten daar gaat het niet op de nieuwe WKO installatie.

Mag ik een schotelantenne plaatsen?

Nee, u mag geen schotelantenne plaatsen.

Ik wil graag een sleutelkluis laten ophangen door de thuiszorg. Mag dit?

Dit mag u doen zonder toestemming te vragen aan GroenWest. 

En verder

Ja Nee