Servicekosten

Als u in een appartementencomplex woont, betaalt u als huurder maandelijks een bedrag voor algemene kosten. We noemen dit servicekosten. Elk jaar ontvangen de huurders van een complex een overzicht van de servicekosten. Dit heet een afrekening. Het is een kostenoverzicht van de servicekosten van het voorgaande kalenderjaar.


Kan mijn voorschot voor de algemene voorzieningen worden aangepast?

Voorschotten voor de algemene voorzieningen (zoals schoonmaakkosten van algemene ruimtes en algemene verlichting) kunnen we niet individueel aanpassen. Alleen de voorschotten voor stookkosten kunnen we aanpassen. We raden u af om dit voorschot te verlagen, omdat u dan mogelijk aan het eind van het jaar (fors) moet bijbetalen.

Ik heb niet deze hele periode op dit adres gewoond. Betaal ik nu toch alle servicekosten (over het afrekenjaar)?

Nee, u ziet wel de totale kosten, maar in de kolom saldo is alleen het gedeelte van de servicekosten opgenomen dat u moet betalen (evenredig aan de periode dat u dat jaar gehuurd heeft).

Wat wordt in rekening gebracht in de servicekosten?

De afrekenbare servicecomponenten zijn:

  • Verwarmingsvoorschot
  • Elektra
  • Schoonmaak
  • Tuinonderhoud
  • Waterverbruik
  • Warm water
  • Belastingen
  • Nutsvoorzieningen en kabel
  • Servicekosten voor de gemeenschappelijke ruimte(s)
  • Recreatieruimte

Alleen wat voor u van toepassing is wordt in rekening gebracht in de servicekosten.

Ik moet dit jaar (meer) bijbetalen voor de afrekening service-/stookkosten. Hoe kan dit?

Dat kan meerdere redenen hebben. De energieprijzen en de vaste kosten zijn gestegen. Maar het kan ook zijn dat u meer heeft gestookt in vergelijking met vorig jaar.

De in de afrekening opgenomen meterstanden zijn niet juist. Wat nu?

De in de afrekening opgenomen warmtemeterstanden zijn niet juist. Wat nu? Neem contact op met, Ista telefoonnummer (010) 2455700. Zij kunnen u verder helpen met vragen over de meterstanden.

 

Ik krijg nog een bedrag van GroenWest teruggestort (bijvoorbeeld de servickosten). Wanneer krijg ik dit op mijn rekening gestort?

Als u alleen een tegoed hebt van ons, dan maken we dit (uitsluitend 1x per week) op dinsdag aan u over. 
Het kan zijn dat wij nog een bedrag van u tegoed hebben. Dan wordt het bedrag van uw tegoed in mindering gebracht op onze vordering.

 

Rioolontstopping staat niet (meer) op mijn huurspecificatie / afrekening. Hoe komt dat?

Wij nemen de kosten voor rioolontstopping en het schoonmaken van de dakgoot voor onze rekening. Dit valt buiten het serviceabonnement. 

Mijn bankrekeningnummer op de afrekening klopt niet of is niet ingevuld. Wat kan ik doen?

Als uw bankrekeningnummer/IBAN niet klopt of niet vermeld staat, mailt u ons dan zo snel mogelijk het juiste IBAN-nummer naar info@groenwest.nl. Nog sneller kunt u het doorgevan via deze link: Rekeningnummer aanpassen.

Waarom moet ik betalen voor het schoonmaken en/of de huismeester in mijn complex?

De schoonmaakkosten worden verdeeld over het hele complex, zo ook de kosten die wij maken voor de huismeester. De huismeester zorgt er onder andere voor dat het complex netjes blijft.

Ik heb een klacht over het schoonmaken van een tuin / het tuinonderhoud / puin in tuin. Wat kan ik doen?

Gaat het om algemene tuinen van GroenWest? Dan kunt u dit melden bij ons. Wij zullen dit aan de wijkbeheerder voorleggen en hij zal de tuin inspecteren.

Gaat om uw eigen tuin gaat of om een tuin van de buren? Dan is het aan u of aan uw buren om dit zelf te onderhouden of op te ruimen.

Onze richtlijnen over het onderhouden van een tuin leest u hier: Reglement tuinen.

Tip: Als u een melding wilt doen voor een reparatie of onderhoud, dan kunt u ook een aantal fotó's maken van hetgeen dat gerepareerd/onderhouden moet worden. U kunt deze foto's opsturen naar info@groenwest.nl t.a.v. Wijkbeheer. Dan kan de wijkbeheerder wellicht aan de hand van de foto's een opdracht geven aan bijvoorbeeld een hovenier om het onderhoud te doen. Een en ander kan dan sneller opgepakt worden.

Ik wil het maandelijkse bedrag van mijn servicekosten (stookkosten) laten aanpassen. Kan dit?

Neem hiervoor contact met ons op via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000. Wij kunnen het maandelijkse bedrag van uw (verwarmings)voorschot aanpassen (stookkosten). We raden wel af uw verwarmingsvoorschot te verlagen, omdat u dan mogelijk aan het eind van het jaar (fors) moet bijbetalen.

De stookkosten zijn een onderdeel van uw totale servicekosten.

Waaruit bestaan mijn servicekosten?

U kunt uw servicekosten terugvinden in de huurspecificatie die u jaarlijks van GroenWest ontvangt.
Mocht u deze niet meer hebben. Dan kunt u dit per e-mail via info@groenwest.nl opvragen bij ons. U kunt dit nog sneller opzoeken door in te loggen op uw account bij 'Mijn GroenWest'.

Mijn voorschotbedrag is verhoogd/verlaagd. Waarom is dat?

Wij passen het voorschotbedrag aan als u het afgelopen jaar te veel of te weinig heeft betaald. Zo willen we voorkomen dat u aan het eind van het jaar bij moet betalen, of dat u het hele jaar te veel servicekosten betaalt.

Gezien de extreme kou van afgelopen weken, hebben we ervoor gekozen om het voorschotbedrag dit jaar niet te verlagen.

Ik betaalde eerst een ander bedrag voor mijn Serviceabonnement. Hoe komt dat?

Wij hebben de kosten van het serviceabonnement voor bijna alle huurders gelijk getrokken. Daarom ziet u nu een bedrag van € 4,54 (incl BTW) op uw afrekening staan.

Wanneer kan ik de afrekening van de servicekosten verwachten?

Ons streven is in de eerste helft van het jaar. Wij zijn voor de stookkosten afhankelijk van derden, dus kunnen niet precies zeggen in welke maand dit zal zijn. Als blijkt dat u geld terugkrijgt, dan zullen wij dit binnen 14 dagen na dagtekening naar u overmaken.

Waarom is mijn huurbedrag deze maand anders?

Op uw huurspecificatie kunt u zien welke bedragen er gewijzigd zijn. Waarschijnlijk is uw voorschot verhoogd of zijn er andere posten veranderd. U kunt dit nog sneller opzoeken door in te loggen op uw account bij 'Mijn GroenWest'.

Ik heb geen huurspecificatie ontvangen. Waarom niet?

Als er niets gewijzigd is in uw servicekosten, sturen wij u geen huurspecificatie.

Wordt het bedrag dat ik moet betalen van de afrekening servicekosten / stookkosten automatisch van mijn rekening afgehaald door GroenWest?

Nee, dit gebeurt niet automatisch. U kunt dit bedrag naar ons overmaken.

Hoe is de afrekening van de servicekosten opgebouwd?

Op de factuur staat vermeld over welke periode de berekening is gemaakt en wordt er per servicekostenonderdeel het totale bedrag weergegeven.

Door de servicekosten van een sociale huurwoning komt de huur boven de huurtoeslaggrens uit. Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Wij kunnen u vertellen wat de subsidiale componenten zijn van de servicekosten, oftewel, welke onderdelen van de servicekosten wordt meegerekend in de rekenhuur. U kunt contact met ons opnemen via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000. 

Schoonmaken van de dakgoot staat per 1 juli 2015 niet meer op mijn huurspecificatie / afrekening. Hoe komt dat?

Per 1 juli 2015 nemen wij de kosten voor rioolontstopping en het schoonmaken van de dakgoot voor onze rekening. Dit valt niet meer onder het serviceabonnement.

Ik wil graag een specificatie van de servicekosten. Kan dat?

Ja, dat kan. U heeft inzagerecht in de kosten. Neem u hierover contact op met ons via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000.

Welke servicekosten moet ik meerekenen bij aanvraag huurtoeslag?

Dit zijn de servicekosten van: schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten, energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten en kosten voor dienst- en recreatieruimten tot een maximum bedrag van € 12,00 per onderdeel. U kunt deze kosten bij ons navragen via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000. U kunt dit nog sneller opzoeken door in te loggen op uw account bij 'Mijn GroenWest'.

Er staat een min voor het eindsaldo op mijn afrekening servicekosten. Wat betekent dat?

Een min voor het eindsaldo betekent dat u het bedrag terug krijgt.

Waarom betaalt mijn buurvrouw niet voor de wijkhuismeester en ik wel?

In 2008 zijn deze kosten ingevoerd en weer aangepast in 2012. Als u in of na deze periode een contract heeft afgesloten, dan betaalt u voor de wijkhuismeester. Bewoners die al langer huren, betalen niet voor deze kosten. In 2014 is dit weer aangepast. Vanaf dit moment worden geen kosten meer doorberekend.

Mijn buren krijgen meer geld terug of hoeven minder bij te betalen dan ik van de servicekosten. Hoe kan dat?

Dat kan verschillende redenen hebben. Uw buren maken misschien meer/minder gebruik van de verwarming. Ook kunnen zij een ander voorschot hebben gekregen naar aanleiding van de afrekening over  2013.

En verder

Ja Nee