Stookkosten

Woont u in een complex met een collectieve verwarmingsinstallatie? Dan betaalt u hiervoor via uw servicekosten. U kunt het bedrag vinden op de factuur achter 'stookkosten'.


Ik heb niet deze hele periode op dit adres gewoond. Betaal ik nu toch alle servicekosten (over het afrekenjaar)?

Nee, u ziet wel de totale kosten, maar in de kolom saldo is alleen het gedeelte van de servicekosten opgenomen dat u moet betalen (evenredig aan de periode dat u dat jaar gehuurd heeft).

Ik wil het maandelijkse bedrag van mijn servicekosten (stookkosten) laten aanpassen. Kan dit?

Neem hiervoor contact met ons op via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000. Wij kunnen het maandelijkse bedrag van uw (verwarmings)voorschot aanpassen (stookkosten). We raden wel af uw verwarmingsvoorschot te verlagen, omdat u dan mogelijk aan het eind van het jaar (fors) moet bijbetalen.

De stookkosten zijn een onderdeel van uw totale servicekosten.

Hoe kan het dat de stookkosten zo hoog zijn?

Wij factureren alleen de werkelijk gemaakte kosten. Als u twijfelt hierover, neemt u dan contact met ons op via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000, dan zullen wij dit uitzoeken.

Wanneer kan ik de afrekening van de servicekosten verwachten?

Ons streven is in de eerste helft van het jaar. Wij zijn voor de stookkosten afhankelijk van derden, dus kunnen niet precies zeggen in welke maand dit zal zijn. Als blijkt dat u geld terugkrijgt, dan zullen wij dit binnen 14 dagen na dagtekening naar u overmaken.

Mijn buurman/vrouw heeft de verwarming altijd hoog staan met de ramen open. Moet ik daaraan mee betalen?

Wij streven ernaar om uw eigen verbruik zo goed mogelijk te bepalen. Dit gebeurt meestal door middel van meters op de radiatoren. Deze meten wat u verbruikt. Naar aanleiding hiervan worden de stookkosten berekend.

Wanneer krijg ik de eindafrekening?

Binnen 4 weken na de laatste huurdag wordt de eindafrekening gestuurd. Als u geen eigen cv ketel heeft, dan kan hier ook nog apart een afrekening voor de verwarmingskosten worden opgestuurd. Woont u in een complex? Dan kunnen later ook nog andere servicekosten worden doorberekend. Meestal wordt dit in mei/juni afgerekend.

Waar kan ik de meterstanden vinden die ik moet doorgeven als ik mij aanmeld bij de energie- en of waterleverancier ?

Deze vindt u in de meterkast op de meters voor energie en water. De meterkast bevindt zich meestal achter de voordeur. Ook kan het zijn dat de water- en/of gasmeter in de kruipruimte of kelder zit. 

Hoe weet ik dat GroenWest mij het juiste bedrag voor verwarming in rekening brengt?

Wij brengen altijd de werkelijke kosten bij u in rekening. Wij krijgen uw gemaakte stookkosten door van de leverancier en dit berekenen we door aan u. U kunt contact met ons opnemen bij vragen over uw afrekening telefoonnummer: 088-012 90 00.

Hoe weet GroenWest of de blokverwarming in mijn gebouw voldoet aan de warmtewet?

Hiervoor hebben wij extra meters geplaatst bij de ketel. Vanuit de overheid zijn regels opgesteld om een toets uit te voeren.

Betaal ik door de Warmtewet meer of minder voor mijn verwarming?

De Warmtewet zorgt ervoor dat consumenten en kleine zakelijke afnemers niet meer betalen voor hun warmte dan wanneer ze aangesloten zouden zijn op gas. Er komt dus een maximumprijs. Wij mogen daarom nooit meer dan deze maximumprijs in rekening brengen. Wij brengen, zoals de wetgever voorschrijft, alleen de echte kosten in rekening, zoals vermeld op de meter. Deze kosten toetsen we op de maximumprijs. Mochten de werkelijke kosten boven deze maximumprijs zitten, dan betaalt u nooit meer dan de maximumprijs.

Wat betekent de warmtewet voor mijn maandelijkse voorschot?

Wij bepalen dit net als eerdere jaren van te voren op basis van uw eerdere verbruiksgegevens.

Heb ik al die jaren te veel betaald aan mijn verwarmingskosten?

Nee. GroenWest heeft altijd de echte kosten in rekening gebracht. Deze proberen wij zo laag mogelijk te houden. De overheid heeft de regels van de Warmtewet vooral als extra bescherming opgesteld.

En verder

Ja Nee