Doorstroomexperiment

De gemeente De Ronde Venen, de gemeente Woerden en GroenWest willen graag dat zoveel mogelijk mensen in deze gemeenten naar wens wonen. We hebben afgesproken een experiment te starten waarbij we mensen, die dat willen, stimuleren door te stromen naar een geschikte woning en zo weer een eengezinswoning voor een woningzoekende achter te laten: dit noemen wij het Doorstroomexperiment.


Wanneer kom ik in aanmerking voor de doorstroomregeling 'Van Groot naar Beter'?

Woningzoekenden die een zelfstandige woning van minimaal 4 kamers achterlaten, krijgen voorrang op de huur van een woning met maximaal 3 kamers. Dit is ongeacht de leeftijd van de huurder en de regeling is van toepassing in de hele regio. 

 • U huurt een 4-kamerwoning of groter (maximum huurprijs € 720,42 (prijspeil 2019)) van GroenWest.
 • U heeft een inkomen dat lager is dan € 38.035,- (peildatum 2019). Mocht er een woning beschikbaar worden gesteld voor de middeninkomens dan kunt u hier op reageren met een inkomen tot € 48.655 (prijspeil 2019). De maximale inkomensgrens wordt bepaald door GroenWest per woning.
 • U staat ingeschreven bij WoningNet.
 • U gaat zelf actief op zoek naar een 3-kamerwoning of kleiner (maximum huurprijs van € 720,42 (prijspeil 2019))
 • U behoudt na verhuizing 75% van de inschrijfduur bij WoningNet, mits u zich binnen 12 maanden na beëindiging van de oorspronkelijke inschrijfduur opnieuw inschrijft. Overgangsregeling: huurders die na 1 januari 2019 een woning hebben geaccepteerd, behouden met terugwerkende kracht 75% van de inschrijfduur, mits zij zich tijdig opnieuw inschrijven (binnen 12 maanden na beëindiging van de oorspronkelijke inschrijfduur).
 • Huurders uit de gemeente Utrecht kunnen in aanmerking komen voor een huurkorting, ongeacht de leeftijd. 
 • Huurders vanaf 55 jaar uit de gemeente De Ronde Venen kunnen in aanmerking komen voor een huurkorting. 
 • Huurders vanaf 65 jaar uit de gemeente Woerden kunnen in aanmerking komen voor een huurkorting.

Indien u verhuisadvies wenst, dan kunt u contact opnemen met GroenWest via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000.

Wat houdt de Doorstroomregeling van de gemeente Utrecht in?

De doorstroomregeling Utrecht houdt in dat huurders van 55+ woonachtig in de gemeente Utrecht met voorrang en een huurkorting kunnen verhuizen naar een kleinere woning.

Voor wie

 • De regeling geldt voor huurders van de gemeente Utrecht die 55 jaar en ouder zijn.
 • De huurder woont in een eengezinswoning of in een appartement met minimaal 4 kamers van GroenWest, Mitros, Portaal, SSH en BO-EX.
 • De huurder verhuist naar een gelijkvloerse woning van GroenWest, Mitros, Portaal, SSH en BO-EX.
 • Om te kunnen reageren dient u inschreven te staan bij WoningNet. Inschrijven kan via www.woningnetregioutrecht.nl

Oude huur= nieuwe huur
Als u in aanmerking komt voor de doorstroomregeling dan kunt u de huurprijs van uw oude woning, overnemen naar uw nieuwe woning. Indien u gebruik wil maken van deze regeling, dan dient u dit zelf schriftelijk of telefonisch aan te geven bij de betreffende corporatie. 

Let op: De regeling oude huur = nieuwe huur is niet van toepassing bij de eerste verhuring van een nieuwbouwwoning.

Verhuisadviseur Senioren Utrecht
De verhuisadviseur Senioren biedt hulp en advies aan senioren met een verhuiswens naar een betere passende woning. De verhuisadviseur is alleen bedoeld voor huurders in Utrecht en Nieuwegein. De contactgegevens van de verhuisadviseur kunt u vinden op www.verhuisadviseursenioren.nl

En verder

Ja Nee