Doorstroomregeling

De gemeente De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Utrecht willen samen met GroenWest graag dat zoveel mogelijk mensen in deze gemeenten naar wens wonen. We hebben afgesproken een experiment te starten waarbij we mensen, die dat willen, stimuleren om door te stromen naar een geschikte woning en zo weer een grotere woning voor een woningzoekende achter te laten: dit noemen wij de Doorstroomregeling.

Veel gevraagd over Doorstroomregeling

Wanneer kom ik in aanmerking voor de doorstroomregeling 'Van Groot naar Beter'?

Wilt u kleiner gaan wonen? Lees dan nu verder.
Woningzoekenden die een zelfstandige woning van minimaal 4 kamers achterlaten, krijgen voorrang op een woning met maximaal 3 kamers. Alle corporaties in de regio doen mee. Dus de afspraak geldt ook als u naar een andere corporatie verhuist. De woningcorporaties in de regio Utrecht hebben onderling afgesproken dat wanneer u kleiner gaat wonen, uw nieuwe netto huurprijs nooit meer wordt dan € 50 hoger dan wat u nu betaalt aan netto huur. 

LET OP: U dient in uw profiel bij Woningnet.nl alle gegevens in te vullen bij uw Huidige woonsituatie. Anders krijgt u niet de betreffende voorrang.  

-  U huurt een 4-kamerwoning of groter (maximum huurprijs € 737,14 (prijspeil 2020)) van GroenWest.
-  U heeft een inkomen dat lager is dan € 39.055,- (peildatum 2020). Mocht er een woning beschikbaar worden gesteld voor
   de middeninkomens dan kunt u hier op reageren met een inkomen tot € 42.436,-. De maximale
   inkomensgrens wordt bepaald door GroenWest per woning.
-  U staat ingeschreven bij WoningNet.
-  U gaat zelf actief op zoek naar een 3-kamerwoning of kleiner (maximum huurprijs van € 737,14 (prijspeil 2020)).
-  U behoudt na verhuizing 75% van de inschrijfduur bij WoningNet, mits u zich binnen 12 maanden na beëindiging van de oorspronkelijke inschrijfduur opnieuw inschrijft.

Indien u verhuisadvies wenst, dan kunt u contact opnemen met GroenWest via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000.

En verder

Ja Nee