Doorstroomexperiment

De gemeente De Ronde Venen, de gemeente Woerden en GroenWest willen graag dat zoveel mogelijk mensen in deze gemeenten naar wens wonen. We hebben afgesproken een experiment te starten waarbij we mensen, die dat willen, stimuleren door te stromen naar een geschikte woning en zo weer een eengezinswoning voor een woningzoekende achter te laten: dit noemen wij het Doorstroomexperiment.

Veel gevraagd over Doorstroomexperiment

Wanneer kom ik in aanmerking voor de doorstroomregeling 'Van Groot naar Beter'?

Woningzoekenden die een zelfstandige woning van minimaal 4 kamers achterlaten, krijgen voorrang op de huur van een woning met maximaal 3 kamers. Dit is ongeacht de leeftijd van de huurder en de regeling is van toepassing in de hele regio. 

LET OP: U dient in uw profiel bij Woningnet.nl alle gegevens in te vullen bij uw Huidige woonsituatie. Anders krijgt u niet de betreffende voorrang.  

-  U huurt een 4-kamerwoning of groter (maximum huurprijs € 720,42 (prijspeil 2019)) van GroenWest.
-  U heeft een inkomen dat lager is dan € 38.035,- (peildatum 2019). Mocht er een woning beschikbaar worden gesteld voor
   de middeninkomens dan kunt u hier op reageren met een inkomen tot € 48.655 (prijspeil 2019). De maximale
   inkomensgrens wordt bepaald door GroenWest per woning.
-  U staat ingeschreven bij WoningNet.
-  U gaat zelf actief op zoek naar een 3-kamerwoning of kleiner (maximum huurprijs van € 720,42 (prijspeil 2019))
-  U behoudt na verhuizing 75% van de inschrijfduur bij WoningNet, mits u zich binnen 12 maanden na beëindiging van de
   oorspronkelijke inschrijfduur opnieuw inschrijft. Overgangsregeling: huurders die na 1 januari 2019 een woning hebben
   geaccepteerd, behouden met terugwerkende kracht 75% van de inschrijfduur, mits zij zich tijdig opnieuw inschrijven
   (binnen 12 maanden na beëindiging van de oorspronkelijke inschrijfduur).
-  Huurders uit de gemeente Utrecht kunnen in aanmerking komen voor een huurkorting, ongeacht de leeftijd. 
-  Huurders vanaf 55 jaar uit de gemeente De Ronde Venen kunnen in aanmerking komen voor een huurkorting. 
-  Huurders vanaf 65 jaar uit de gemeente Woerden kunnen in aanmerking komen voor een huurkorting.

Indien u verhuisadvies wenst, dan kunt u contact opnemen met GroenWest via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000.

En verder

Ja Nee