Doorstroomexperiment

De gemeente De Ronde Venen, de gemeente Woerden en GroenWest willen graag dat zoveel mogelijk mensen in deze gemeenten naar wens wonen. We hebben afgesproken een experiment te starten waarbij we mensen, die dat willen, stimuleren door te stromen naar een geschikte woning en zo weer een eengezinswoning voor een woningzoekende achter te laten: dit noemen wij het Doorstroomexperiment.


Wanneer kom ik in aanmerking voor het doorstroomexperiment De Ronde Venen en het doorstroomexperiment in Woerden en welke exacte voorwaarden zijn er?

U kunt meedoen als u:

 • 55 jaar of ouder bent als u huurder van ons bent in de gemeente De Ronde Venen of
  65 jaar of ouder als u huurder van ons bent in de gemeente Woerden.
 • Een eengezinshuurwoning huurt (maximum huurprijs € 720,42 (prijspeil 2019)) van GroenWest in de gemeente De Ronde Venen of de gemeente Woerden.
 • Een inkomen heeft dat lager is dan € 38.035,- (peildatum 2019). Mocht er een woning beschikbaar worden gesteld voor de middeninkomens dan kunt u hier op reageren met een inkomen tot € 48.655 (prijspeil 2019). De maximale inkomensgrens wordt bepaald door GroenWest per woning.
 • Staat ingeschreven bij WoningNet.
 • Zelf actief op zoek wilt gaan naar een gelijkvloerse woning in De Ronde Venen (voor huurders in deze gemeente) of in Woerden  (voor huurders in deze gemeente) (maximum huurprijs van € 720,42 (prijspeil 2019))
 • De huurovereenkomst van de achter te laten woning opzegt.

Daarnaast geldt de regel 'Passend toewijzen' ook bij dit doorstroomexperiment.

Wat doet de verhuisadviseur van het doorstroomexperiment De Ronde Venen en Woerden?

GroenWest doet eigenlijk drie dingen om u te helpen: informeren, reageren op uw vragen en in actie komen. De medewerker Verhuur adviseert, u bent zelf aan zet om daadwerkelijk actie te ondernemen voor uw gewenste verhuizing. 

 • Informeren: de doelgroep informeren over het experiment en de mogelijkheden en vrijkomende woningen in De Ronde Venen of Woerden, bijvoorbeeld informatie verstrekken over de complexen binnen het experiment, informatie geven over de kosten van de andere woning, informatie geven over of helpen bij inschrijven en zoeken op WoningNet.
 • Reageren: uw vragen beantwoorden, en advies geven in het gehele verhuisproces.
 • In actie komen: Als het nodig is hulp bieden bij het inschrijven als woningzoekende, een zoekprofiel aanmaken, het aanbod bekijken, hoe reageren en informatie verstrekken over het verhuurproces.

Deze hulp is alleen beschikbaar voor huishoudens uit de doelgroep in De Ronde Venen en Woerden die wonen in een eengezinswoning vallend binnen dit experiment en die willen verhuizen naar een gelijkvloerse woning in gemeente De Ronde Venen (voor huurders van deze gemeente) en de gemeente Woerden (voor huurders van deze gemeente) vallend binnen dit experiment.

Wat houdt het doorstroomexperiment De Ronde Venen en Woerden in?

Het experiment is gericht op huurders van een eengezinswoning van GroenWest in gemeente De Ronde Venen en de gemeente Woerden die op zoek zijn naar een gelijkvloerse woning. Geïnteresseerden kunnen profiteren van de ondersteuning als zij 55 jaar en ouder zijn voor huurders in gemeente De Ronde Venen en 65 jaar en ouder voor huurders in de gemeente Woerden. Zij krijgen dan ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwe woning. Er wordt zonodig een bepaalde huurkorting gegeven om de overstap mogelijk te maken. Ook maakt deze groep grotere kans bij de verdeling van gelijkvloerse huurwoningen. Dit alles als wordt voldaan aan de voorwaarden van deze regeling.

Het experiment richt zich alleen op bewoners die een verhuiswens hebben en duurt tot 2020, dan wordt gekeken of er mee wordt doorgegaan. Het is zeker niet zo dat bewoners die naar volle tevredenheid wonen, gevraagd wordt te verhuizen. 

Wat houdt de Doorstroomregeling van de gemeente Utrecht in?

De doorstroomregeling Utrecht houdt in dat huurders van 55+ woonachtig in de gemeente Utrecht met voorrang en een huurkorting kunnen verhuizen naar een kleinere woning.

Voor wie

 • De regeling geldt voor huurders van de gemeente Utrecht die 55 jaar en ouder zijn.
 • De huurder woont in een eengezinswoning of in een appartement met minimaal 4 kamers van GroenWest, Mitros, Portaal, SSH en BO-EX.
 • De huurder verhuist naar een gelijkvloerse woning van GroenWest, Mitros, Portaal, SSH en BO-EX.
 • Om te kunnen reageren dient u inschreven te staan bij WoningNet. Inschrijven kan via www.woningnetregioutrecht.nl

Oude huur= nieuwe huur
Als u in aanmerking komt voor de doorstroomregeling dan kunt u de huurprijs van uw oude woning, overnemen naar uw nieuwe woning. Indien u gebruik wil maken van deze regeling, dan dient u dit zelf schriftelijk of telefonisch aan te geven bij de betreffende corporatie. 

Let op: De regeling oude huur = nieuwe huur is niet van toepassing bij de eerste verhuring van een nieuwbouwwoning.

Verhuisadviseur Senioren Utrecht
De verhuisadviseur Senioren biedt hulp en advies aan senioren met een verhuiswens naar een betere passende woning. De verhuisadviseur is alleen bedoeld voor huurders in Utrecht en Nieuwegein. De contactgegevens van de verhuisadviseur kunt u vinden op www.verhuisadviseursenioren.nl

En verder

Ja Nee