Doorstroomexperiment De Ronde Venen

De gemeente De Ronde Venen en GroenWest willen graag dat zoveel mogelijk mensen in de gemeente naar wens wonen. We hebben afgesproken een experiment te starten waarbij we mensen, die dat willen, stimuleren door te stromen naar een geschikte woning en zo weer een woning voor een woningzoekende achter te laten: dit noemen wij het doorstroomexperiment De Ronde Venen.


Wat houdt het doorstroomexperiment De Ronde Venen in?

Het experiment is gericht op huurders van een eengezinswoning van GroenWest in De Ronde Venen die op zoek zijn naar een gelijkvloerse woning. Geïnteresseerden kunnen profiteren van de ondersteuning als zij 55 jaar en ouder zijn. Zij krijgen dan ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwe woning. Er wordt zonodig een bepaalde huurkorting gegeven om de overstap mogelijk te maken. Ook maakt deze groep grotere kans bij de verdeling van gelijkvloerse huurwoningen. Dit alles als wordt voldaan aan de voorwaarden van deze regeling.

Het experiment richt zich alleen op bewoners die een verhuiswens hebben. Het is zeker niet zo dat bewoners die naar volle tevredenheid wonen, gevraagd wordt te verhuizen. Het experiment duurt in ieder geval tot eind 2018.

Wat doet de verhuisadviseur van het doorstroomexperiment De Ronde Venen?

GroenWest doet eigenlijk drie dingen om u te helpen: informeren, reageren op uw vragen en in actie komen. De medewerker Verhuur adviseert, u bent zelf aan zet om daadwerkelijk actie te ondernemen voor uw gewenste verhuizing. 

  • Informeren: de doelgroep informeren over het experiment en de mogelijkheden en vrijkomende woningen in De Ronde Venen, bijvoorbeeld informatie verstrekken over de complexen binnen het experiment, informatie geven over de kosten van de andere woning, informatie geven over of helpen bij inschrijven en zoeken op WoningNet.
  • Reageren: uw vragen beantwoorden, een lijst aanleggen met geïnteresseerden (huurders binnen de doelgroep die zouden willen verhuizen en interesse hebben in het experiment).
  • In actie komen: bij vrijkomend aanbod dat bepaalde huurders uit de doelgroep interessant vinden, contact met deze huurder(s) opnemen om hen hierop te attenderen. En als het nodig is hulp bieden bij het inschrijven als woningzoekende, een zoekprofiel aanmaken, het aanbod bekijken, hoe reageren en informatie verstrekken over het verhuurproces.

Deze hulp is alleen beschikbaar voor huishoudens uit de doelgroep in De Ronde Venen die wonen in een eengezinswoning vallend binnen dit experiment en die willen verhuizen naar een gelijkvloerse woning in De Ronde Venen vallend binnen dit experiment.

Wanneer kom ik in aanmerking voor het doorstroomexperiment De Ronde Venen en welke exacte voorwaarden zijn er?

U kunt meedoen als u:

  • 55 jaar of ouder bent.
  • Een eengezinshuurwoning huurt (maximum huurprijs € 720,42 (prijspeil 2019)) van GroenWest in de gemeente. De Ronde Venen.
  • Een inkomen heeft dat lager is dan € 38.035,- (peildatum 2019). Mocht er een woning beschikbaar worden gesteld voor de middeninkomens dan kunt u hier op reageren met een inkomen tot € 41.056 of € 48.655 (prijspeil 2019). De maximale inkomensgrens wordt bepaald door GroenWest per woning.
  • Staat ingeschreven bij WoningNet.
  • Zelf actie op zoek wilt gaan naar een gelijkvloerse woning in De Ronde Venen (maximum huurprijs van € 720,42 (prijspeil 2019))
  • De huurovereenkomst van de achter te laten woning opzegt.

Daarnaast geldt de regel 'Passend toewijzen' ook bij dit doorstroomexperiment.

En verder

Ja Nee