Woningruil

U huurt een woning van GroenWest en u wilt uw woning ruilen met de huurwoning van iemand anders. Woningruil kan een mooie manier zijn om een nieuwe passende woning te vinden.

U gaat zelf op zoek naar iemand die met u van woning wilt ruilen
Wij houden geen lijst met kandidaten bij. U kunt woningruilkandidaten vinden via bijvoorbeeld www.woningruil.nl of www.ruilmijnwoning.nl of misschien kent u al iemand die met u wilt ruilen.

U betaalt €25,- aanvraagkosten voor een woningruilaanvraag
Wij vragen een vergoeding voor alle administratieve werkzaamheden die wij uitvoeren voor uw woningruil. Wij vinden het ook belangrijk dat u een goede en serieuze afweging maakt of u de woningruil echt wilt doorzetten.  

Via de volgende link kunt u en de ruilkandidaat een woningruilaanvraag opstarten: Aanvraagformulier woningruil.

Veel gevraagd over Woningruil

Gaat mijn opgebouwde inschrijftijd bij Woningnet verloren bij woningruil?

Nee, na woningruil blijft uw inschrijving bij WoningNet behouden, omdat u zonder bemiddeling van WoningNet een huurwoning heeft gevonden.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Onderstaande voorwaarden gelden zowel voor de huurder van GroenWest als voor de ruilkandidaat: 

- U huurt momenteel minimaal één jaar uw huidige woning.
- U en uw ruilkandidaat hebben een inschrijving bij Woningnet regio Utrecht;
- Er is geen sprake van onrechtmatig gebruik zoals onderhuur of hennepteelt geweest.
- Er is geen sprake van overlast en/ of huurschuld.
- De woning moet passend worden toegewezen, dit betekent dat de huurprijs moet passen bij het inkomen
   (voor meer informatie; neem contact op met verhuur@groenwest.nl )
- De grootte van het huis moet passen bij de gezinsgrootte.
- De andere verhuurder moet akkoord gaan met de woningruil.
- De woning moet technisch in orde zijn.
- Na ingang van de woningruil dient uw ruilpartner de woning minimaal één jaar te huren

Worden de cilinders van de deuren verwisseld bij een woningruil?

Ja, de sloten worden verwisseld. Een paar weken nadat u bent verhuisd zal onze aannemer de nieuwe cilinders bij u komen plaatsen.  

Wanneer is woningruil mogelijk?

Woningruil is mogelijk tussen:

- Twee of meer zelfstandige woonruimtes.
- Als er geen sprake is van een tijdelijk contract.

Huurt u een woning die op de nominatie staat voor renovatie? Dan is woningruil alleen mogelijk als de werkzaamheden nog niet zijn begonnen of volledig zijn afgerond.

Woningruil is niet mogelijk als u:

- Inwonend bent
- Een onzelfstandige woonruimte(n) huurt
- Een wisselwoning huurt
- Een woning met een tijdelijk contract huurt
- Als een van de partijen van plan is de ruil woning op te zeggen (bijvoorbeeld vanwege samenwonen, kopen van een woning)
- Als een van de ruil woningen inmiddels is opgezegd.

De aanvraag voor woningruil kunt u via onze website invullen: Aanvraagformulier woningruil.

De woningruilprocedure, van aanvraag tot contract tekenen, duurt ongeveer acht weken.

Verandert de huurprijs bij Woningruil?

Bij woningruil passen wij de huur van de woning aan. De huur voor de nieuwe huurder kan dus anders zijn dan de huur die u nu betaalt.

Wilt u weten wat de nieuwe huurprijs wordt? Neem dan contact met ons op. We zijn op maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur te bereikenen via telefoonnummer: 088-012 90 00. Of uw inkomen passend is, kunt u lezen op de website van Woningnet.

Wat zijn de kosten voor woningruil?

GroenWest brengt kosten in rekening voor een woningruilaanvraag. Deze kosten zijn €25,-. Alleen de aanvrager die wilt verhuizen naar een woning van GroenWest betaalt administratiekosten. Bent u beide huurder van GroenWest? Dan betaalt u beide €25,- administratiekosten.


Nadat u de woningruilaanvraag heeft ingediend, ontvangt u een e-mail met daarin een betaallink. Als het bedrag bij ons binnen is, wordt de woningruil in behandeling genomen.

Er vindt geen terugbetaling plaats van deze kosten, ook niet als de woningruil niet doorgaat.

Ik ruil van woning. Wat gebeurt er als de nieuwe woning schade heeft?

De verhuurmakelaar neemt samen met u en uw ruilkandidaat de staat van de woning op
We doen altijd ons best om u een schadevrije woning aan te bieden. De verhuurmakelaar bepaalt wat er hersteld moet worden en wat overgenomen kan worden. 

Met het tekenen van de huurovereenkomst, gaat u akkoord met de woning zoals die op dat moment is.
Eventuele reparatieverzoeken kunt u via de website doorgeven: Indienen Reparatieverzoek

Ik wil aan woningruil doen, maar de huidige huurder heeft veel geklust aan elektra. Wat nu?

Bij twijfel over de veiligheid van de elektra- (en gas)aansluiting, zal de verhuurmakelaar een keuring laten uitvoeren
De uitslag van deze keuring is medebepalend of het veilig is om de wijzigingen over te nemen.
Als uit de keuring blijkt dat het niet veilig is, dan dient de vertrekkende huurder dit voor de ingangsdatum van de woningruil in orde maken en hiervan een gecertificeerd keuringsrapport aanleveren.

Ik wil woningruil doen. Hoe weet ik of de woning asbest vrij is?

Sinds 1994 is het gebruik van asbest in Nederland verboden
Asbest werd vroeger tijdens de bouw en in het onderhoud gebruikt omdat het brandwerend is en goed isoleert. Het kan ook zijn dat u of vorige bewoners asbestmaterialen hebben toegepast in de woning. Voorbeelden van asbesthoudende materialen zijn vinylvloertegels, vinylzeil of gevelkachels. Voor meer informatie hierover leest u op onze website: .

GroenWest wil haar woningen asbestvrij verhuren 
Daarom kan het zijn dat bij de woningopname ook medewerker meekomt voor een asbestinventarisatie. Tijdens de inventarisatie wordt er onder andere onder het laminaat in diverse ruimtes gekeken. Ook wordt het ketelhok, meterkast, berging en zolder gecontroleerd. Indien er asbest geconstateerd wordt, zal GroenWest opdracht geven om dit te verwijderen. Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld het laminaat niet meer ter overname kan worden gesteld.

Tijdens het verwijderen van de asbest kunt u niet in de woning terecht. U dient zelf voor een alternatief te zorgen waar u dan kan verblijven totdat de woning asbestvrij is verklaard.