Urgentie

Er zijn situaties waarin het noodzakelijk is dat u op zeer korte termijn verhuist. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. Als u bijvoorbeeld ernstig ziek bent geworden en daardoor niet meer in uw huidige woning kunt wonen, uw woning wordt gesloopt of als u mantelzorg krijgt of verleent.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor urgentie? Vul dan de Urgentiewijzer in.


Op welke gronden kan ik urgentie aanvragen?

Er zijn situaties waarin het noodzakelijk is dat u op zeer korte termijn verhuist. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning.

U kunt een urgentie aanvragen als er sprake is van:

 • Medische problemen;
 • Mantelzorg (voor zowel verleners als ontvangers)
  Let erop dat u de mantelzorgverklaring van de gemeente hierbij meestuurt. U kunt hiervoor terecht bij de WMO afdeling van de gemeente. 
 • Relatiebeëindiging en er zijn kinderen (alleen als geen van beide partners in de huidige woning kan blijven wonen)
 • Dreigende onvrijwillige dakloosheid
 • Financiële problemen;
 • Maatschappelijke omstandigheden (aanvraag loopt altijd via toegewezen erkende hulp- en dienstverleningsinstellingen)
 • Sloop of verbetering van uw huidige woning
 • Werk hebben in de zorg, onderwijs of politie (alleen in de stad Utrecht)

Meer info kunt u vinden op:
Urgentiewijzer
Flyer: alle informatie over urgentie aanvragen

Hoe kan ik in contact komen met het Vierde huis?

Via het contactformulier op de website van het Vierde huis.

Moet ik zelf op woningen reageren als ik een urgentie heb?

Ja, dit kunt u via de site van WoningNet doen. website Woningnet

Wanneer kan ik een urgentieaanvraag op grond van relatieverbreking indienen?

 • bij echtscheiding op het moment dat de aanvraag daartoe bij de rechtbank is ingediend, maar  uiterlijk drie maanden nadat de rechter de echtscheiding uitsprak;
 • bij een geregistreerd partnerschap op het moment dat partnerschap wordt beëindigd maar uiterlijk drie maanden hierna; 
 • bij een samenlevingscontract op het moment dat de ene partij het contract conform het daarin bepaalde opzegde, maar uiterlijk drie maanden hierna;
 • bij een samenleving zonder contract, op het moment dat de ene partij de ander door middel van een aangetekende brief kenbaar maakte de samenleving te willen beëindigen.

Kan ik urgentie aanvragen nu ik na mijn scheiding de zorg voor de kinderen heb, maar nog geen woning heb gevonden?

In geval van een relatiebeëindiging, waaronder begrepen: echtscheiding, verbreking geregistreerd partnerschap, verbreking samenlevingscontract en beëindiging samenwoning zonder overeenkomst, wordt slechts urgentie verleend, wanneer:

 • de partners gedurende minimaal twee aaneengesloten jaren samen op één adres wo(o)n(d)en en tot minimaal drie maanden voor de aanvraagdatum werd samengewoond; en
 • er minimaal één minderjarig kind in het geding is; en
 • geen van de partners door middel van overname van de huurovereenkomst of de hypotheek, dan wel op andere wijze in de woningbehoefte kan of had kunnen voorzien.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan? Dan wordt één urgentie toegekend en wel aan de partner die  voor meer dan de helft de zorg voor het/de minderjarig(e) kind(eren) draagt.
Wordt de zorg gelijk verdeeld? Dan wordt de urgentie toegekend aan de partner met het laagste inkomen, tenzij de partners  in overeenstemming met elkaar voor toekenning aan de andere partner kiezen.

Wat is het verschil tussen een urgentie en een indicatie?

Een indicatie geeft voorrang bij het reageren op beschutte woningen en servicewoningen. Een urgentie geeft voorrang bij het reageren op het reguliere woningaanbod. Bij een ernstige medische situatie kan naast een indicatie een medische urgentie worden aangevraagd voor extra voorrang. Wilt u een medische urgentie aanvragen? Neem dan altijd eerst contact op met uw gemeente om te bespreken of aanpassingen in uw huidige woning mogelijk zijn.

Hoe lang is mijn toegewezen urgentie geldig?

Een toegewezen urgentie is standaard een half jaar geldig. Anders wordt er een datum genoemd tot wanneer de urgentie geldig is in de brief waarin u uw toewijzing krijgt. 

Hoe lang duurt het voordat ik een beslissing over mijn urgentieaanvraag ontvang?

Dit duurt gemiddeld 6 weken.

Hoeveel moet ik betalen voor de aanvraag van een urgentie?

Voor de gemeente Utrecht is de aanvraag voor een urgentie gratis.
Voor de gemeente Woerden, De Ronde Venen en Montfoort kost dit €150,-, ongeacht of de urgentie wordt toegewezen of niet.

Urgentiewijzer
Flyer: alle informatie over urgentie aanvragen

Wat zijn de regels voor beroepsurgentie bij noodzakelijke beroepsgroepen?

De gemeente biedt aan enkele werknemers  binnen de sectoren onderwijs, zorg en politie de mogelijkheid om een urgentie te verkrijgen waardoor de kans op een sociale huurwoning wordt vergroot. De verzoekers om een urgentie dienen aan de navolgende criteria te voldoen.                                                                                                                                                                                            

De regels voor beroepsurgentie kunt u lezen op de Urgentiewijzer.

Ik word binnenkort dakloos en krijg geen urgentie voor een woning. Wat kan ik doen?

Als u dakloos dreigt te worden en u heeft geen uitzicht op een woning via een woningcorporatie of een particuliere verhuurder, dan kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met Stichting De Tussenvoorziening (www.tussenvoorziening.nl). Zij kunnen u wellicht op weg helpen met hun Corporatiehotel.

En verder

Ja Nee