Urgentie

Er zijn situaties waarin het noodzakelijk is dat u op zeer korte termijn verhuist. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. Als u bijvoorbeeld ernstig ziek bent geworden en daardoor niet meer in uw huidige woning kunt wonen, uw woning wordt gesloopt of als u mantelzorg krijgt of verleent.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor urgentie? Vul dan de Urgentiewijzer in.

Veel gevraagd over Urgentie

Ik word binnenkort dakloos en krijg geen urgentie voor een woning. Wat kan ik doen?

Als u dakloos dreigt te worden en u heeft geen uitzicht op een woning via een woningcorporatie of een particuliere verhuurder, dan kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met Stichting De Tussenvoorziening (www.tussenvoorziening.nl). Zij kunnen u wellicht op weg helpen met hun Corporatiehotel.

Wat zijn de regels voor beroepsurgentie bij noodzakelijke beroepsgroepen?

De gemeente biedt aan enkele werknemers  binnen de sectoren onderwijs, zorg en politie de mogelijkheid om een urgentie te verkrijgen waardoor de kans op een sociale huurwoning wordt vergroot.                                             

De regels voor beroepsurgentie kunt u lezen op de Urgentiewijzer.

Hoeveel moet ik betalen voor de aanvraag van een urgentie?

Voor de gemeente Utrecht is de aanvraag voor een urgentie gratis.
Voor de gemeente Woerden, De Ronde Venen en Montfoort kost dit €150,-, ongeacht of de urgentie wordt toegewezen of niet.

Urgentiewijzer
Flyer: alle informatie over urgentie aanvragen

Hoe lang is mijn toegewezen urgentie geldig?

Een toegewezen urgentie is standaard een half jaar geldig. Anders wordt er een datum genoemd in de brief waarin u uw toewijzing krijgt, tot wanneer de urgentie geldig is. 

Wat is het verschil tussen een urgentie en een indicatie?

Een indicatie geeft voorrang bij het reageren op servicewoningen (aanleunwoningen). Een urgentie geeft voorrang bij het reageren op het reguliere woningaanbod. Bij een ernstige medische situatie kan naast een indicatie een medische urgentie worden aangevraagd voor extra voorrang. Wilt u een medische urgentie aanvragen? Neem dan altijd eerst contact op met uw gemeente om te bespreken of aanpassingen in uw huidige woning mogelijk zijn.

Moet ik zelf op woningen reageren als ik een urgentie heb?

Ja, dit kunt u via de site van WoningNet doen. website Woningnet

Hoe kan ik in contact komen met het Vierde huis om mijn vraag over urgentie te stellen?

Via het contactformulier op de website van het Vierde huis.

Wanneer kom ik in aanmerking voor mantelzorgurgentie?

U komt in aanmerking voor urgentie als de volgende punten voor u van toepassing zijn:
- U bent mantelzorgontvanger of mantelzorggever.
- De reisafstand tussen ontvanger en gever is minimaal 5 kilometer en na verhuizing maximaal 5 kilometer.
- Het gaat om langdurige zorg, minimaal 8 uur per week, verdeeld over 4 dagen per week en naar verwachting nog enkele jaren.
- Er wordt advies gevraagd bij lokale wijkteams / sociale teams.

Per mantelzorgsituatie kan er maximaal 1 urgentie worden gegeven, alleen aan te vragen via: Urgentiewijzer. Let erop dat u de mantelzorgverklaring van de gemeente hierbij meestuurt. U kunt hiervoor terecht bij de WMO-afdeling van de gemeente.

Uitzondering is Utrecht-West, hier kan het niet digitaal worden aangevraagd. Dit gaat via Stichting Het Vierde Huis.
Meer informatie kunt u lezen op www.hetvierdehuis.nl. 

Ik ben hulpbehoevend. Krijg ik voorrang bij het huren van een woning?

Ja, bijzondere doelgroepen krijgen voorrang bij het huren van een woning. Zorgbehoevenden krijgen voorrang bij woningen met zorgvoorzieningen. Minder validen krijgen voorrang bij woningen voor minder validen.

Wanneer kan ik urgentie aanvragen?

Er zijn situaties waarin het noodzakelijk is dat u op zeer korte termijn verhuist. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning.

U kunt een urgentie aanvragen als er sprake is van:

  • Medische problemen;
  • Mantelzorg (voor zowel verleners als ontvangers)
    Let erop dat u de mantelzorgverklaring van de gemeente hierbij meestuurt. U kunt hiervoor terecht bij de WMO afdeling van de gemeente. 
  • Relatiebeëindiging en er zijn kinderen (alleen als geen van beide partners in de huidige woning kan blijven wonen)
  • Dreigende onvrijwillige dakloosheid
  • Financiële problemen;
  • Maatschappelijke omstandigheden (aanvraag loopt altijd via toegewezen erkende hulp- en dienstverleningsinstellingen)
  • Sloop of verbetering van uw huidige woning
  • Werk hebben in de zorg, onderwijs of politie (alleen in de stad Utrecht)

Meer info kunt u vinden op:
Urgentiewijzer
Flyer: alle informatie over urgentie aanvragen

En verder

Ja Nee