Een woning kopen

GroenWest verkoopt op dit moment geen woningen. Dit hebben we besloten om de doorstroming van sociale huurwoningen te bespoedigen.


Wat komt er allemaal kijken bij de koop van een woning?

 1. U heeft een koopwoning op het oog en gaat deze bezichtigen.
 2. U laat een hypotheekberekening maken. Hoeveel kunt u maximaal lenen en wat worden uw maandlasten?
 3. U geeft aan of u de woning wilt en kunt kopen.
 4. Als u de woning koopt, ontvangt u het taxatierapport en het bouwkundig rapport.
 5. De makelaar stelt een voorlopig koopcontract op en deze tekent u.
 6. U laat een hypotheekofferte maken.
 7. U tekent de hypotheekofferte en de hypotheek wordt rond gemaakt.
 8. De notaris maakt een overdrachtsakte en hypotheekakte op.
 9. U tekent de aktes bij de notaris.
 10. De notaris schrijft de woning in bij het kadaster en de woning is van u! 

Ik wil mijn Koopgarantwoning aanpassen of verbouwen, mag dit?

Ja, dit mag. U dient rekening te houden met het volgende.
In artikel K lid 1 van de Koopgarantbepalingen wordt bepaald dat u toestemming van ons nodig hebt als u uw hypotheek wil verhogen met meer dan 10% van de koopsom voor verbouwing/verbetering van uw woning. Om een ontheffingsverzoek te kunnen beoordelen hebben wij een aantal gegevens nodig:

 • Verzoek ontheffing
 • Specificatie verbouwingskosten
 • Taxatierapport na verbouwing voor de beoordeling van uw ontheffingsverzoek zijn de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie leidend
 • De voorgenomen verbouwing/verbetering dient waardevermeerderend te zijn
 • De hoogte van de investering dient in relatie te staan tot de (verwachte) waardevermeerdering.
 • Verklaring verbouwing of kwaliteitsverbetering: de kosten voor verbouwing of kwaliteitsverbetering moeten blijken uit een taxatierapport (na verbouwing), een bouwkundig rapport of een door uzelf opgemaakte specificatie. Men dient een ‘taxatierapport na verbouwing’ mee te sturen met het verzoek om ontheffing.

Hoe kan ik reageren op een koopwoning?

Als u geïnteresseerd bent in de woning, dan kunt u dit kenbaar maken door op de button "reageer op deze woning" te klikken. Er verschijnt een formulier dat u volledig moet invullen. Na het invullen van het formulier zult u een bevestigingsmail ontvangen met daarin de procedure beschreven. 

Op dit moment verkopen wij geen koopwoningen.

Ik wil mijn koopgarantwoning weer terugverkopen aan GroenWest. Hoe doe ik dit?

Heeft u in het verleden een Koopgarant woning van GroenWest gekocht? Dan bent u verplicht om de woning terug te verkopen aan GroenWest. Als u in de toekomst wilt verhuizen, koopt GroenWest gegarandeerd binnen drie maanden uw woning terug. Dit is een veilig idee. U blijft nooit zitten met een onverkochte woning. U hoeft ons enkel een brief te sturen waarin u aangeeft dat u wilt verhuizen. Meer informatie? Neemt u contact met ons op via verkoop@groenwest.nl.

Stappenplan terugkoop

Hoe verloopt de terugkoopprocedure bij een Koopgarantwoning?

Stappenplan terugkoop

 1. U dient schriftelijk aan te geven dat uw woning wilt terug verkopen aan GroenWest.
 2. U ontvangt van GroenWest een bevestigingsbrief met bijlage, gegevens terugkoop.
 3. U stuurt binnen twee weken het keuzeformulier en de lijst van zaken aan ons retour.
 4. GroenWest geeft opdracht tot het taxeren van uw woning.
 5. De, door u gekozen, taxateur maakt een afspraak met u om uw woning te taxeren.
 6. GroenWest stuurt circa twee weken na de taxatie een terugkoopvoorstel met daarin een berekening van de terugkoopprijs en het taxatierapport.
 7. U geeft binnen twee weken na ontvangst van het terugkoopvoorstel schriftelijk aan of u wel of niet akkoord bent met de terugkoopprijs.
 8. Als u niet verder gaat met de terugverkoop van uw woning, berekenen wij de kosten van de taxatie aan u door. De kosten bedragen € 605,- inclusief BTW.
 9. Uiteraard bestaat voor zowel u als voor ons de mogelijkheid om een arbitrageprocedure te starten. Er worden drie taxateurs ingeschakeld; een taxateur door u aangewezen, een taxateur door GroenWest en een derde door de taxateurs samen. Deze drie taxateurs bezichtigen uw woning en komen gezamenlijk tot een bindende taxatiewaarde. Let wel op de kosten van de taxateurs worden gedeeld.
 10. Als u akkoord gaat met de terugkoopprijs zal de makelaar een koopovereenkomst opstellen.
 11. De makelaar maakt met u een afspraak om de koopovereenkomst te ondertekenen.
 12. Na ondertekening heeft u nog drie dagen bedenktijd. Als u wilt afzien van de verkoop van uw woning moet u dit binnen vier dagen kenbaar maken aan GroenWest middels een brief. Let wel op als u afziet van de verkoop van uw woning zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
 13. Het transport/overdracht zal binnen drie maanden na ontvangst van de aanbiedingsbrief plaatsvinden.

Kan ik mijn huurwoning kopen?

Nee, op dit moment verkoopt GroenWest geen woningen meer aan huurders of leegstaande woningen aan geïnteresseerden.

 

Kan ik een woning kopen met Koopgarant?

Nee, wij verkopen geen woningen meer met Koopgarant. Begin 2013 zijn wij gestopt met de verkoop onder Koopgarant. We zullen geen woningen meer toevoegen aan deze regeling. Op dit moment heeft GroenWest de verkoop van woningen gestaakt. Alleen voormalige Koopgarantwoningen verkopen wij heel soms nog. Dit aanbod kunt u terugvinden via funda.nl

Ben ik verplicht de woning aan jullie terug te verkopen als ik deze met Koopgarant heb gekocht?

Ja, dat bent u bij Koopgarant verplicht.

Hoe wordt de terugkoopprijs bepaald bij Koopgarant?

De terugkoopprijs wordt berekend aan de hand van een nieuwe taxatie door een onafhankelijke taxateur. De taxatie bestaat uit twee delen, een totale taxatie van de woning én een taxatie van de waarde van de door u aangebrachte verbeteringen. De marktwaarde bij aankoop vormt de basis van de terugkoopprijs. Is uw woning in waarde gestegen, dan delen we de winst. Is de waarde onverhoopt gedaald, dan wordt de helft van dit verlies in mindering gebracht op de koopprijs.

Bij Koopgarant wordt bij verkoop de winst of een eventueel verlies met GroenWest gedeeld. Hoe gaat dat precies in z'n werk?

De terugkoopprijs wordt berekend aan de hand van een nieuwe taxatie door een onafhankelijke taxateur. Daarbij vormt de marktwaarde bij aankoop de basis. Is uw woning in waarde gestegen, dan delen we de winst. Is de waarde onverhoopt gedaald, dan wordt de helft van dit verlies in mindering gebracht op de koopprijs. GroenWest deelt niet mee in de waardestijging van zelf aangebrachte woningverbeteringen. Die is voor 100% van u.

Hoe blijf ik op de hoogte van het aanbod van koopwoningen?

Op dit moment verkoopt GroenWest geen woningen meer aan huurders of leegstaande woningen aan geïnteresseerden.

Ik heb een klacht over de aankoop van mijn woning. Bij wie kan ik terecht?

Neemt u contact op met ons via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000. Wij zorgen ervoor dat de verkoopmakelaar u dan zo spoedig mogelijk te woord staat.

Ik wil graag een uittreksel uit het Kadaster van de kadastrale kaart van de woning. Heeft GroenWest dit voor mij?

Ja, dit hebben wij. Neemt u hiervoor contact met ons op via e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000.

 

Ik heb een koopgarantwoning. Mag ik de woning aan de buitenzijde schilderen in een andere kleur dan de huurwoningen ernaast?

Ja, u mag de woning schilderen in de kleur die u wilt, zolang het maar een gangbare kleur is.

En verder

Ja Nee