Vrije sector huur

GroenWest verhuurt ook woningen in de vrije sector (boven € 720,42 (prijspeil 2019)). Deze woningen kunt u vinden op Rooftrack. U hoeft voor deze woningen niet ingeschreven te zijn bij WoningNet, maar u moet wel voldoende inkomen hebben.

 


Ik zoek een vrije sector huurwoning. Waar kan ik jullie aanbod vinden?

Op deze website of op Rooftrack. U kunt ook kijken bij particuliere aanbieders zoals Direct Wonen of Amvest.

Wat is een vrije sector huurwoning?

Een vrije sector huurwoning heeft een huurprijs boven € 720,42 (prijspeil 2019). U kunt zo'n woning direct huren. U hoeft niet ingeschreven te zijn als woningzoekende.

Zijn er inkomenseisen voor een vrije sector huurwoning?

Bij een huurprijs tussen de 700,- en 800,- euro is de inkomensgrens € 40.000,-. Boven 800,- euro huurprijs is de inkomensgrens € 45.000,-. Hiermee wordt het gezamenlijk huishoudinkomen bedoeld.

Bij vrije sector woningen kan 10% van het eigen vermogen worden meegeteld, wanneer niet volledig aan de inkomenseis wordt voldaan van € 40.000 / € 45.000 of meer.

Hoe lang moet ik wachten op een vrije sector huurwoning?

Vrije sectorwoningen worden aangeboden op Rooftrack. De toewijzing gebeurt op basis van gunning, er wordt gekeken naar de situatie van de kandidaat. Bijvoorbeeld: Kandidaten die een huurwoning van GroenWest achterlaten, krijgen voorrang op overige kandidaten.

Is er bij vrije sector ook sprake van een bindingseis?

Nee, deze is er niet.

Kan ik huurtoeslag aanvragen voor een vrije sector woning?

Nee, dat kan niet.

En verder

Ja Nee