In- en uitschrijven bij WoningNet

Bent u op zoek naar een huurwoning? Schrijf u dan in als woningzoekende bij WoningNet. Ons woningaanbod vindt u ook op de website Woningnet. Nadat u zich heeft ingeschreven, kunt u reageren op ons woningaanbod.

Veel gevraagd over In- en uitschrijven bij WoningNet

Gaat mijn opgebouwde inschrijftijd bij Woningnet verloren bij woningruil?

Nee, na woningruil blijft uw inschrijving bij WoningNet behouden, omdat u zonder bemiddeling van WoningNet een huurwoning heeft gevonden.

Wanneer heb ik een inschrijving nodig bij WoningNet?

U heeft een inschrijving bij WoningNet nodig als u wilt reageren op sociale huurwoningen. Inschrijven kan via de website van Woningnet, dit kunt u doen als u minimaal 18 jaar bent. Voor het inschrijven moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. U kunt de voorwaarden terugvinden op website Woningnet.

Wat is het telefoonnummer van WoningNet?

Het telefoonnummer van WoningNet is 0900-260 00 60.

Ik wil gaan samenwonen. Hoe moeten wij ons inschrijven?

Als één van u al staat ingeschreven, dan kan de ander als medeaanvrager op de inschrijving worden gezet. Dit kunt u zelf aanpassen op Mijn WoningNet via de website.

Staat uw partner ook al ingeschreven? Dan kunt u uw inschrijving samenvoegen. Bij een samenvoeging schrijft degene met de langste wachttijd de ander als medeaanvrager bij op de registratie. Het registratienummer van de medeaanvrager komt daarmee te vervallen.

Een samenvoeging van twee inschrijvingen kunt u doorgeven via website Woningnet.

Mijn jaarinkomen is hoger dan € 40.024 ,- (peildatum 2021). Is inschrijven bij WoningNet dan zinvol?

Heeft u een inkomen tussen € 40.024 en € 44.655 (prijspeil 2021)?
Dan is een deel van de sociale huurwoningen voor u beschikbaar. Dit zijn woningen met een huurprijs tussen de € 678,66 (prijspeil 2021) en € 752,33 (prijspeil 2021). U herkent deze woningen op de website aan de tekst 'Toegankelijk voor middeninkomens'. Dit is ook van toepassing op woningen die worden verloot.

Heeft u een inkomen boven de € 51.198,- (prijspeil 2021)?
Dan komt u niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, tenzij u een urgentie of indicatie hebt. In dat geval kunt u reageren op woningen met een kale huur vanaf € 678,66 (prijspeil 2021).
Heeft u geen urgentie of indicatie, dan kunt u alleen reageren op vrijesectorhuurwoningen.
Op Rooftrack.nl vindt u het beschikbare aanbod vrije sectorhuurwoningen. Op www.funda.nl worden koopwoningen aangeboden.

Wij raden aan om u altijd in te schrijven op WoningNet, mocht uw situatie wijzigen, dan heeft u in ieder geval een inschrijfduur opgebouwd voor het reageren op een sociale huurwoning. 

Wanneer word ik uitgeschreven bij WoningNet?

Uw inschrijving vervalt als:
- u een sociale huurwoning accepteert van één van de woningcorporaties of andere verhuurders via WoningNet;
- u de inschrijfkosten niet betaalt;
- u de verlengingskosten niet betaalt;
- u zelf heeft doorgegeven dat u uitgeschreven wilt worden.

Als u zich binnen 1 jaar opnieuw inschrijft, behoudt u 75% van uw inschrijftijd.

Als u tussen 1 januari 2019 en 1 juli 2019 een woning geaccepteerd heeft, kunt u ook gebruik maken van behoud van uw inschrijfduur als u zich voor 1 januari 2020 opnieuw inschrijft. U krijgt dan automatisch 75% van uw oude inschrijfduur terug.

Meer informatie kunt u opzoeken via de website Woningnet.

Kan mijn inschrijving bij WoningNet op naam van iemand anders worden gezet?

Nee, een registratienummer is persoonsgebonden en kan niet op naam van iemand anders worden gezet. Meer informatie kunt u vinden op de website Woningnet

Op deze regel bestaat één uitzondering: in het geval van overlijden van de inschrijver kan de registratie op naam van de mede-inschrijver komen te staan. Dit kan alleen als sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap .
Stuur in dat geval een kopie van de overlijdensakte en een bewijs van het huwelijk of geregistreerd partnerschap met een korte toelichting naar WoningNet.

Ik kan niet reageren op een andere woning, kunnen jullie mij helpen?

Als u twee actuele reacties heeft lopen via WoningNet, dan kunt u inderdaad niet meer reageren op een andere woning. Om dit op te heffen kunt u 1 actuele reactie intrekken en opnieuw reageren op de nieuwe woning. U moet hiervoor inloggen in uw profiel op WoningNet. 

Wat kan ik doen als ik geen e-mailadres heb, maar woningen wil zoeken op WoningNet.nl?

U kunt het vragen aan familie/buren met een computer. Bij ons staat ook in de centrale hal een computer waar u gebruik van kunt maken.
Ook kunt u terecht bij onze Servicepunten. U vindt deze op de volgende adressen:

Servicepunten gemeente De Ronde Venen
Telefoonnummer: 0297-58 76 00
Internet: www.servicepuntderondevenen.nl
E-mailadres: info@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden:
maandag t/m donderdag geopend van 9.00 - 16.00 uur*
vrijdag geopend van 9.00 - 13.00 uur
* Servicepunt Abcoude is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 - 13.00 uur

Servicepunt Mijdrecht          Servicepunt Wilnis
Hoofdweg 1                             Dorpsstraat 28
3641 PN  MIJDRECHT             3648 AH  WILNIS

Servicepunt Vinkeveen          Servicepunt Abcoude
Herenweg 63                            Dorpszicht 22
3645 DG  VINKEVEEN              1391 LX  ABCOUDE

Ik ben mijn wachtwoord kwijt van WoningNet. Hoe kan ik hier aan komen?

Dit kunt u via de website van WoningNet raadplegen via website Woningnet.