Kennisbank

Huurachterstand

Het is vervelend als u de huur niet op tijd kunt betalen. Bovendien is het vaak niet makkelijk om een eenmaal opgelopen huurachterstand af te lossen. Daarom is het belangrijk voor u en ons dat u op tijd betaalt. Lukt het toch een keer niet...

Lees het volledige antwoord

Huurdersvereniging Weidelanden

Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van de huurders van GroenWest. Dat doen zij door u te informeren over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen. Denkt u hierbij aan de jaarlijkse huurverhoging, het onde...

Lees het volledige antwoord

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten. Als u een sociale woning huurt en in verhouding tot uw inkomen veel betaalt aan huur, kunt u huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Lees het volledige antwoord

Informatie over hinder en overlast

Waarschijnlijk heeft u er wel eens mee te maken: geluiden of gedrag van uw buren en/of andere omwonenden. We wonen nu eenmaal dicht op elkaar, waardoor dit af en toe voorkomt. De kunst van het prettig samenleven is rekening houden met elkaa...

Lees het volledige antwoord

Vereniging van Eigenaren

De algemene ledenvergadering (ALV) is de hoogste instantie binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE). GroenWest is als eigenaar van de (huur-)woningen lid van de VvE. Als eigenaar van de woningen vertegenwoordigt GroenWest daar ook de belangen van h...

Lees het volledige antwoord

Inkomenstoets

Verhuist u naar een sociale huurwoning? Dan is het prettig als de huurprijs van deze woning past bij uw inkomen. Dit voorkomt dat u meer betaalt voor wonen dan u financieel kunt dragen. GroenWest controleert het inkomen op het moment dat ie...

Lees het volledige antwoord

Klacht over ons

GroenWest doet er alles aan om ervoor te zorgen dat u met plezier in uw huis en in uw woonomgeving woont. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als dat zo is, dan willen we dat graag horen. Zo kunnen wij onze dienstverlening...

Lees het volledige antwoord

Regionale klachtencommissie

Heeft u een klacht over GroenWest? Hiervoor kunt u terecht bij de Regionale klachtencommissie. Deze commissie is onafhankelijk. Dien altijd eerst uw klacht schriftelijk in bij GroenWest. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan kan de klachtencommissie...

Lees het volledige antwoord

Klantenpanel en enquêtes

GroenWest wil graag met haar huurders in gesprek. Een klantenpanel bestaat uit een aantal mensen en kan voor een bepaald onderwerp één of meerdere keren bij elkaar komen. Tijdens dit klantenpanel krijgen we een goed beeld van uw wensen en verwachtin...

Lees het volledige antwoord

Leefbaarheid

GroenWest maakt zich sterk voor leefbare buurten. Want: goed wonen, is wonen in een leefbare buurt. Een omgeving waar mensen zich thuis voelen. Waar goede voorzieningen zijn. Waar het schoon en veilig is. Met wie werken we samen? Wone...

Lees het volledige antwoord