Betalen van de huur

Wie een woning van GroenWest huurt, betaalt daarvoor maandelijks huur. Wist u dat in die huur soms ook servicekosten zijn inbegrepen voor bijvoorbeeld de liftvoorzieningen, een voorschot voor de verwarming, het schoonmaken van de entreehal of het gemeenschappelijk tuinonderhoud?

De huur betaalt u altijd vooruit, dus vóór de eerste van de maand. U kunt de huur op verschillende manieren betalen:

• automatische incasso;
• AcceptEmail
• periodieke overschrijving;
• internetbankieren.

U kunt heel gemakkelijk de wijze waarop u uw betaling aan ons doet, aanpassen via de volgende link: Betalingswijze aanpassen.

Als u uw bankrekeningnummer wilt wijzigen, dan kunt u dit gemakkelijk doen via: Bankrekeningnummer aanpassen.

Heeft u vragen over uw huurbetaling? Maak dan een betaalafspraak via: Betaalafspraak maken

Of heeft u een betalingsachterstand en wilt u graag een betalingsregeling treffen? Klik dan op: Betalingsregeling treffen.

Het IBAN nummer van GroenWest is NL17 RABO 0338 3005 38.

Veel gevraagd over Betalen van de huur

Hoe kan ik mijn huur betalen?

Algemeen

Bij voorkeur laat u het huurbedrag automatisch maandelijks van uw bankrekening afschrijven. De huur wordt dan de eerste werkdag van de maand automatisch van uw rekening gehaald. U kunt contact met ons opnemen via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp. U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn {organisatie}}}'. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanmaken via deze link.

U kunt zelf het bedrag maandelijks via uw bank laten overschrijven onder vermelding van uw woonadres. Dit is een periodieke overschrijving.

Daarnaast kunt u via de mail een AcceptEmail ontvangen. Hierin staat een link waarmee u de betaling via Ideal kunt afronden. Ook voor dit geldt: U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn {organisatie}}}'. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanmaken via deze link.

Als u bent ingelogd op de Mijn GroenWest omgeving, dan heeft u ook de mogelijkheid om te betalen via IDeal. Rechts in het menu vindt u 'Mijn financiën' met de eventueel openstaande facturen.

Als u het bedrag via internetbankieren overmaakt, dan kunt u dit doen naar het IBAN nummer van GroenWest: NL17 RABO 0338 3005 38. Vermeld in het mededelingenveld 'huurbetaling' en uw volledige adres en woonplaats.

Is mijn huurbetaling al bij jullie binnen?

Algemeen

U kunt contact met ons opnemen via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via&nbsp;<a href="https://api.whatsapp.com/send/?phone=31620106727&amp;text&amp;app_absent=0" target="_blank">WhatsApp</a> om dit na te laten kijken.

Mag ik deze maand de huur later betalen?

Algemeen

Als de periode dat u het bedrag overmaakt korter is dan één week, dan mag dat. Neemt u hiervoor contact met ons op via huurincasso@groenwest.nl, via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp.

Ik ben niet tevreden en daarom betaal ik mijn huur niet. Mag dit?

Algemeen

U kunt schriftelijk een klacht indienen, maar de huur moet u wel betalen. U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn {organisatie}}}'. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanmaken via deze link.
Meer informatie kunt u lezen op Brochure Klachtencommissie door SWRU of  op de

website Huurcommissie

.

Mijn huur is nog niet afgeschreven. Hoe kan dit?

Algemeen

Wij incasseren eenmalig de maandhuur op de eerste werkdag van de maand. Is de huur niet afgeschreven, dan kunt u bij uw eigen bank informeren. Het kan zijn dat er niet genoeg saldo op de rekening stond. Wilt u in dat geval de huur alsnog naar ons overmaken onder vermelding van uw betalingskenmerk of adres.

Kunt u het aan mij verschuldigde openstaande bedrag terugstorten op mijn rekening?

Algemeen

Ja, als er geen huurachterstand is kan het bedrag teruggestort worden. Elke dinsdag wordt er uitbetaald. U dient dit dan wel uiterlijk maandag om 12.00 uur aan ons doorgeven.

In verband met een project  of teruggave van stookkosten krijgt u voor de uitbetaling een brief toegestuurd, waarin staat welk bedrag wij u verschuldigd zijn.

In het geval van bijvoorbeeld een dubbele huurbetaling door u, dan storten wij dit bedrag retour, zonder vooraf een brief te versturen naar u. Betreft het een automatische incasso? Dan kunt u dit zelf regelen via internetbankieren of contact opnemen met uw bank. U kunt aan uw bank mededelen het niet eens te zijn met de automatische incasso van de huur. Het huurbedrag wordt dan door uw bank teruggestort op uw rekening.

U kunt altijd met ons bellen om nadere informatie op te vragen telefoonnummer: 088-012 90 00.

Ik wil nu mijn huur betalen. Wat is het bedrag dat ik over moet maken? Hoe hoog is het bedrag van mijn huur?

Algemeen

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp. U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn {{{organisatie}}}'. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanmaken via deze link.

Ik heb een aanmaning gekregen maar ik heb het bedrag al overgemaakt. Wat moet ik doen?

Algemeen

Uw betaling en de aanmaning kunnen elkaar gekruist hebben. U kunt eventueel contact met ons opnemen, zodat wij het kunnen nakijken. e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via&nbsp;<a href="https://api.whatsapp.com/send/?phone=31620106727&amp;text&amp;app_absent=0" target="_blank">WhatsApp</a>. U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn {{{organisatie}}}'. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanmaken via deze link.

Over welke huur kan ik huurtoeslag ontvangen?

Algemeen

U kunt dit ontvangen over uw rekenhuur. Dit is de netto huur + de subsidiabele servicekosten (het bedrag waarover huurtoeslag kan worden aangevraagd).

Het gaat om 1 of meer van de volgende servicekosten: schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten, energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten, huismeesterkosten, kosten voor dienst- en recreatieruimten.

Voor meer informatie kijkt u op de site van de Belastingdienst

Hoe werkt de pilot huurkorting voor mensen met een U-pas in de gemeente Utrecht?

Algemeen

Pilot huurkorting in de gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht en de woningcorporaties Bo-Ex, GroenWest, Mitros, Portaal en SSH doen een proef waarbij U-pashouders met een hoge huur huurkorting kunnen krijgen.  

Voor wie is de huurkorting?
De korting is er voor  huurders met een U-pas, die al vóór 1 januari 2016 in een sociale huurwoning in de gemeente Utrecht woonden. In onderstaande tabel leest u wanneer u in aanmerking komt voor deelname aan de pilot.

U kunt korting krijgen als uw huur hoger is dan:
Maximale kale huurprijs (aftoppingsgrenzen):
Eén- en tweepersoons huishouden: € 633,25 (prijspeil 2022)
Meerpersoons huishouden: € 678,66 (prijspeil 2022)

Ik maak nog geen gebruik van deze regeling. Tot wanneer kan ik huurkorting aanvragen?
Dat kan nog t/m 30 november 2020.

Ik maak nu gebruik van de huurkorting. Wat gebeurt er na dit jaar met mijn huurprijs?
Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als u eind 2020 nog steeds aan de voorwaarden voldoet, dan wordt uw huur per 1 januari 2021 definitief verlaagd.

Ik wil huurkorting aanvragen. Wat moet ik doen?
Om huurkorting te kunnen krijgen, moet GroenWest weten welke huur voor u passend is. Daarvoor moeten wij weten met hoeveel mensen u woont en of u een U-pas heeft. U kunt de gemeente Utrecht toestemming geven om deze gegevens aan ons door te geven. Hiervoor belt u het U-pasbureau. Met de code uit de brief die u van het U-pasbureau ontvangen heeft, kunt u toestemming geven.

Welk kenmerk kan ik invullen als ik een betaling aan jullie wil doen?

Algemeen

Geef dan uw adres op als omschrijving.

Onze voorkeur gaat uit naar een automatisch incasso, dan wordt automatisch iedere maand het huurbedrag geïncasseerd.U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn {organisatie}}}'. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanmaken via deze link.

Wat als ik de huur niet meer kan betalen?

Algemeen

Neem dan contact op met GroenWest via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp.
We kunnen samen kijken naar een oplossing.

Voor tips en advies kunt u ook de informatie van het Nibud bekijken:
Nibud geldkrant
Nibud special