Buurtbemiddeling

Wanneer u er  samen met uw buren niet uitkomt, kunt u een beroep doen op Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling kunt u zien als een neutrale bemiddelaar. Bemiddelaars van Buurtbemiddeling zijn getraind in gespreksvoering en conflicthantering. Zij geven informatie en advies over hoe u de burenoverlast om te beginnen zelf kunt aanpakken. Komt u er zelf niet uit? Dan kan er een gesprek gepland worden waarbij beide partijen hun verhaal kunnen doen.

In een gesprek met beide partijen luistert Buurtbemiddeling naar beide kanten van het verhaal, zonder daarin partij te kiezen. Zij dragen geen oplossing aan, maar helpen u en uw buren om zelf een oplossing te vinden. En als de emoties hoog  oplopen, brengen zij het probleem weer terug tot de kern. Buurtbemiddeling voorkomt zo dat de ruzie uit de hand loopt. Beide partijen zijn er vervolgens zelf verantwoordelijk voor dat zij zich aan de gemaakte afspraken houden. Uiteraard hebben de vrijwilligers van Buurtbemiddeling een geheimhoudingsplicht. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Contactgegevens Buurtbemiddeling:

Buurtbemiddeling gemeente De  Ronde Venen
Tympaan De Baat
website: www.tympaan-debaat.nl
e-mail: buurtbemiddeling@stdb.nl
Telnr.: 0297-230 280

Buurtbemiddeling gemeente Woerden
Kwadraad
website: www.kwadraad.nl
e-mail: buurtbemiddeling@kwadraad.nl
Telnr.: 088-9004000 
Mobiel 06-55881072

Buurtbemiddeling gemeente Montfoort
SWOM
website: www.swomontfoort.nl/buurtbemiddeling-montfoort-en-linschoten
Coördinator: Bertineke van Dam
e-mail: b.vandam@swomontfoort.nl
Telnr: 0348-469109

Buurtbemiddeling gemeente Utrecht
U Centraal
website: www.buurtbemiddelingutrecht.nl
e-mail: buurtbemiddeling@u-centraal.nl
Telnr.: 030-2361728

Veel gevraagd over Buurtbemiddeling

Wanneer kan ik Buurtbemiddeling inschakelen?

De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. De bemiddelaars van Buurtbemiddeling zijn vrijwilligers die getraind zijn in gespreksvoering en conflicthantering. Zij luisteren naar beide kanten van het verhaal, zonder daarin partij te kiezen. Zij dragen geen oplossingen aan, maar helpen u en uw buren om zelf een oplossing te vinden. En als de emoties hoog oplopen, brengen zij het probleem weer terug tot de kern. Buurtbemiddeling voorkomt zo dat de ruzie uit de hand loopt.

Buurtbemiddeling is niet geschikt in de volgende gevallen. U kunt dan contact opnemen met een woonconsulent van GroenWest:
- Als een persoon niet in staat is om een gesprek te voeren (bijvoorbeeld bij een psychose of verslaving)
- Wanneer er een conflict is tussen de huurder en verhuurder
- Als een conflict bij een juridische instantie in behandeling is
- Bij een lopende zaak waarbij de woonconsulent al betrokken is 

Bij twijfel kunt u altijd contact zoeken met Buurtbemiddeling.

Wat zijn de contactgegevens van Buurtbemiddeling in mijn gemeente?

U kunt zelf contact opnemen met Buurtbemiddeling voor een aanmelding. Er zijn geen kosten verbonden om u aan te melden voor Buurtbemiddeling. Mocht u nog vragen hebben hierover, dan bespreekt de woonconsulent graag de mogelijkheid van buurtbemiddeling met u en zal u indien gewenst helpen bij het aanmelden voor een gesprek. Instanties zoals de gemeente en politie kunnen u hier desgewenst ook bij helpen. 

Contactgegevens Buurtbemiddeling:

Buurtbemiddeling gemeente De  Ronde Venen
Tympaan De Baat
website: www.tympaan-debaat.nl
e-mail: buurtbemiddeling@stdb.nl
Telnr.: 0297-230 280

Buurtbemiddeling gemeente Woerden
Kwadraad
website: www.kwadraad.nl
e-mail: buurtbemiddeling@kwadraad.nl
Telnr.: 088-9004000 
Mobiel 06-55881072

Buurtbemiddeling gemeente Montfoort
SWOM
website: www.swomontfoort.nl/buurtbemiddeling-montfoort-en-linschoten
Coördinator: Bertineke van Dam
e-mail: b.vandam@swomontfoort.nl
Telnr: 0348-469109

Buurtbemiddeling gemeente Utrecht
U Centraal
website: www.buurtbemiddelingutrecht.nl
e-mail: buurtbemiddeling@u-centraal.nl
Telnr.: 030-2361728