Coronavirus

Update april 2020

De regering heeft extra maatregelen doorgevoerd met betrekking tot het coronavirus. Als GroenWest doen we wat we kunnen om te voorkomen dat wij bijdragen aan verdere verspreiding van het coronavirus. Ook binnen de huidige omstandigheden proberen we ons werk zo goed mogelijk te doen.

Veel gevraagd over Coronavirus

Ik wil woningruil doen, loopt dit proces gewoon door?

Op dit moment zijn alle woningruilaanvragen on hold gezet. Dit omdat er onder andere geen reguliere inspecties kunnen worden uitgevoerd en er veel meer komt kijken bij het verhuizen tussen 2 of 3 woningruilkandidaten, dan bij een reguliere verhuizing. Zodra de situatie het toelaat, zullen de aanvragen weer worden opgepakt. 

Ik huur een tijdelijke woning, maar wil mijn huurcontract verlengen op basis van de Spoedwet tijdens de coronacrisis. Hoe doe ik dit?

De nieuwe Spoedwet ‘Verlenging tijdelijke huurcontracten’ maakt het mogelijk om tijdelijke huurcontracten te verlengen met maximaal 3 maanden en tot uiterlijk 1 september. Eindigt uw huurcontract tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020? Dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen om uw tijdelijke huurcontract te verlengen met maximaal 3 maanden en tot uiterlijk 1 september 2020.

 Uw verzoek tot verlenging kunt u, uiterlijk 1 week nadat GroenWest u heeft geïnformeerd over het einde van het huurcontract, versturen naar verhuur@groenwest.nl. U kunt natuurlijk ook eerder een verzoek tot verlenging indienen.

 Klik hier om te zien of u in aanmerking komt voor verlenging, volgens het stroomschema van de overheid.

Ik heb een afspraak gemaakt voor tekenen huurcontract, gaat deze door?

De afspraak gaat door in aangepaste vorm. Heeft u echter klachten? Dan verzoeken wij u dringend om niet naar de afspraak te komen, maar een nieuwe afspraak met ons te maken.

Ik kan niet naar de bezichtiging komen, wat nu?

U kunt iemand anders machtigen, die voor u naar de bezichtiging komt. Van belang is dat degene die komt bezichtigen volledig klachtenvrij is.

Machtigingskaart voor inspectie, bezichtiging en huurcontract

Is het afgeven van een machtiging niet mogelijk, dan proberen wij u waar mogelijk een video van de woning toe te sturen. Het is mogelijk om de woning ongezien te accepteren. Wij vragen u ten alle tijden wel binnen de gestelde termijn uw documenten aan te leveren.

 

Ik ben op zoek naar een andere woning, worden er nog woningen aangeboden?

We gaan door met het aanbieden van woningen, maar doen dit op een andere manier dan u gewend bent. Er kunnen andere afspraken gelden voor bezichtigingen en het inleveren van documenten. In de e-mails die gestuurd worden kunt u hier meer over teruglezen.

 

Mag ik een vergoeding vragen voor de overnames?

Er kan door u een overnamevergoeding worden gevraagd voor de zaken die u heeft achter gelaten in de woning. Indien de kandidaat huurder geïnteresseerd is in de overnames, dan zal GroenWest zorgen dat u in contact wordt gebracht. U zal zelf een compromis moeten sluiten met de kandidaat huurder en overeenkomen in de financiële afhandeling hiervan. Voor de goede orde willen wij u eraan herinneren dat GroenWest geen bemiddelende rol vervult tijdens het regelen van de overnames.

 Wanneer de nieuwe huurder niet geïnteresseerd is in de overnames, dan wordt u alsnog in gelegenheid gesteld om deze zaken uit de woning te verwijderen en eventuele schade te herstellen. In samenspraak met GroenWest zal u hier een aantal dagen de tijd voor krijgen.

Kan ik nog overnames aanbieden?

De goederen die u eventueel ter overname wilt aanbieden aan de volgende huurder mag u in de woning achterlaten. Noteert u deze goederen puntsgewijs op het overnameformulier en laat dit formulier in woning achter bij de rest van de sleutels.

 Na de eindcontrole zal GroenWest zorgdragen voor het organiseren van de bezichtigingen met de kandidaat huurders. Zodra er meer bekend is over een eventuele nieuwe huurder wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Houdt u er rekening mee dat dit langer kan duren dan normaal. 

Hoe weet ik of ik mijn woning goed heb opgeleverd?

De verhuurmakelaar zal de eerstvolgende werkdag de woning inspecteren en zien of u de gemaakte afspraken bent nagekomen en de woning naar behoren heeft opgeleverd. Tevens zullen de meterstanden worden opgenomen. Wij adviseren u echter ook zelf al de meterstanden op te nemen.

Het controlerapport met de bevinden zal per e-mail aan u worden toegestuurd.

 

Er staat een bezichtiging gepland voor de woning die ik heb opgezegd, wat nu?

Indien er bij de voorcontrole een afspraak is gemaakt om de woning te bezichtigen zodat u bepaalde zaken ter overname kan aanbieden, dan zal deze afspraak niet doorgaan. GroenWest zal zorgdragen voor het afbellen van de kandidaat huurders en een nieuw tijdstip inplannen na het leegkomen van de woning.

Ik ben een Koopgarant-klant. Hoe lang duurt het terugkoopproces?


Wij zullen ons uiterste best doen, maar houdt u er rekening mee dat gezien de beperkingen vanwege het coronavirus sommige processen moeizamer lopen. Heeft u hier vragen over? Wij zijn telefonisch (088 012 90 00) of per mail (info@groenwest.nl) te bereiken.

Mijn woning wordt opgeleverd. Hoe wordt dit nu geregeld?

Bij het tekenen van het huurcontract zijn vooralsnog geen wijzigingen. Bij het tekenen van het huurcontract houden wij de richtlijnen van het RIVM aan. Er worden geen handen geschut en we houden 1,5 meter afstand.

Ik heb een eindcontrole afspraak staan en ik moet mijn sleutels inleveren. Hoe gaat dat nu?

Als er bij de eindcontrole met u is afgesproken om de sleutels aan de verhuurmakelaar te geven dan zal deze afspraak komen te vervallen. Wij vragen u vriendelijk om op de laatste dag (of als u wilt eerder) de sleutel(s) op ons kantoor aan de Oslolaan 2 in Woerden in de brievenbus te doen naast de ingang. Vanwege het coronavirus is het kantoor gesloten voor bezoek.

U hoeft alleen de sleutel(s) van de voordeur in te leveren en, als het van toepassing is, een sleutel van de algemene toegangsdeur. Wij vragen u vriendelijk om de sleutel(s) te voorzien van een label of in een envelop met daarop het adres en de achternaam van de vertrekkende huurder. De overige sleutel(s) en het afvalpasje/-sleutel (als dit van toepassing is) kunt u in de keukenlade in de woning achterlaten.

Ik heb een afspraak voor een groepsbezichtiging van een woning. Gaat het nog door?

Als er bij de voorcontrole een afspraak is gemaakt om de woning te bezichtigen zodat u bepaalde zaken ter overname kan aanbieden, dan zal deze afspraak niet doorgaan. GroenWest zal de kandidaat huurders afbellen en een nieuwe afspraak maken.

Kan ik nog een reparatieverzoek indienen en/of wordt mijn reparatie nog uitgevoerd?

Het kan zijn dat de afhandeling van uw reparaties iets langer duurt dan u van ons gewend bent. Spoedeisende reparaties krijgen voorrang.

Er staat een bezoek gepland (huisbezoek of reparatiewerkzaamheden). Gaat dat nog steeds door?

Het kan zijn dat wij voorafgaand aan een bezoek vragen of u symptomen heeft, zoals verkoudheid, hoesten en/of koorts. Als u symptomen heeft, kunnen wij u vragen om de afspraak te verplaatsen. Dit is voor uw veiligheid, maar ook van onze collega’s en partners van GroenWest. We vragen uw begrip.

Is het kantoor van GroenWest open?

Het kantoor is tot in ieder geval 28 april gesloten. Wij ontvangen alleen nog bezoek op afspraak als daar echt reden toe is en bezoekers geen last hebben van verkoudheid, hoesten en/of koorts.

Ik wil mijn huur opzeggen, kan dit?

De huur van uw woning kan worden opgezegd. De afspraken zullen in aangepaste vorm worden uitgevoerd. In plaats van een voorinspectie in uw woning, wordt een telefonische afspraak met u ingepland. Wij vragen u voorafgaand aan deze afspraak foto’s van alle vertrekken in de woning toe te sturen. De verhuurmakelaar bespreekt telefonisch met u hoe de woning op te leveren.

Welke maatregelen treft GroenWest vanwege het coronavirus?

Klik hier om de laatste berichten te lezen over hoe wij omgaan met het coronavirus. Ook leest u hier de meest gestelde vragen. 

Wat als ik de huur niet meer kan betalen door de coronacrisis?

Neem dan contact op met GroenWest e-mailadres: info@groenwest.nl of via telefoonnummer: 088-0129000.

We kunnen dan samen kijken naar een oplossing.

U kunt ook de informatie van het Nibud bekijken, voor advies en tips.

Nibud geldkrant

Nibud special

 

 

Er is een calamiteit. Waar kan ik dit melden?

GroenWest is altijd bereikbaar via telefoon (088 012 90 00). Bij grote calamiteiten adviseren wij u om 112 te bellen.

Hoe kan ik GroenWest bereiken?

Alle contacten voeren wij zoveel mogelijk digitaal en telefonisch uit. U kunt ons bereiken via telefoon (088 012 90 00), e-mail (info@groenwest.nl) of www.groenwest.nl. Het kan zijn dat de wachttijden aan de telefoon langer zijn dan u van ons gewend bent.

En verder

Ja Nee