Groot Onderhoud (GO)

Iedere woning heeft onderhoud nodig, zodat u prettig kunt blijven wonen. GroenWest zorgt ervoor dat uw woning goed wordt onderhouden. We stellen een meerjarenplanning op voor welke complexen of een groep woningen groot onderhoud nodig hebben. 

Veel gevraagd over Groot Onderhoud (GO)

Ik wil graag informatie over het Groot Onderhoud van mijn woning.

Algemeen

Op onze Projectenpagina kunt u op informatie vinden over Groot Onderhoud.

Zodra bekend is wanneer er onderhoudswerkzaamheden aan uw woning worden uitgevoerd, wordt u hierover geinformeerd.

Ook kunt u contact opnemen met ons via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp. Onze medewerker kan u dan verder helpen met het afhandelen van uw vraag.

Ik heb vragen naar aanleiding van een onderhoudsproject, wat kan ik doen?

Algemeen

Heeft u vragen over de uitvoering van het project? Neem dan contact op met de uitvoerende onderhoudspartner. U heeft bij de start van het project van dit bedrijf alle contactinformatie ontvangen. Kan de onderhoudspartner uw vraag niet beantwoorden, neem dan contact op met ons via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp. Onze medewerker kan u verder helpen met het afhandelen van uw verzoek.

Wanneer wordt mijn vergoeding voor Groot Onderhoud uitbetaald?

Algemeen

Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond en de woning is opgeleverd betalen we uit.

Ik heb schade/een klacht dat door de werkzaamheden van het groot onderhoud is ontstaan. Waar kan ik dit melden?

Algemeen

Meld dit eerst bij de uitvoerder en vult u samen met hem het schadeformulier in uit het bewonersinformatieboek. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer: 088-012 90 00 Wij brengen u in contact met een woonconsulent van GroenWest.

In welke gevallen krijg ik een vergoeding voor het Groot Onderhoudproject dat bij mijn woning wordt uitgevoerd?

Algemeen

De werkzaamheden van een Groot Onderhoudsproject worden in principe uitgevoerd in bewoonde staat. U kunt daarom geen aanspraak maken op de wettelijke verhuiskostenvergoeding.

Per Groot Onderhoudproject wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een ongeriefvergoeding. Deze vergoeding is bedoeld voor bijvoorbeeld kleine herstelwerkzaamheden of om nieuwe accessoires aan te schaffen.

De vergoedingen die eventueel voor u gelden in het groot onderhoudproject leest u in het bewonersboekje.

De vergoeding wordt uitbetaald na uitvoering van de werkzaamheden en na het ondertekenen van het tweede opleverformulier.

Wat is het proces bij groot onderhoud?

Algemeen

Voor aanvang van de werkzaamheden ontvangt u een brief van ons. In de brief staat informatie over de planning, wat we van u verwachten en wie binnen GroenWest de projectleider is.

Krijg ik tijdelijke woonruimte tijdens onderhoud?

Algemeen

Als er Groot Onderhoud aan uw woning moet worden uitgevoerd en het blijkt dat u tijdelijk geen gebruik meer kunt maken van uw keuken en badkamer, dan zal de woonconsulent contact met u opnemen om te bespreken of er tijdens de uitvoering van het project mogelijkheid is om u elders onder te brengen.

Ik moet vanwege sloop of een ingrijpend Groot Onderhoudsproject mijn woning verlaten. Mag ik met een hoger inkomen ook reageren op een sociale huurwoning ?

Algemeen

Als u vanwege sloop of ingrijpend Groot Onderhoudsproject uw woning moet verlaten (stadsvernieuwingsurgenten), kunt u ook met een hoger inkomen reageren op sociale huurwoningen met een rekenhuur vanaf € 678,66 (prijspeil 2022). Dit geldt ook voor woningzoekenden met een indicatie of een urgentie voor de regio Utrecht.

Waarom gaat GroenWest het project Gasloos in 2030 uitvoeren in het Schilderskwartier in Woerden?

Algemeen

Wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Vanwege een onderhoudsbehoefte voor de huurwoningen in het Schilderskwartier in Woerden, hebben wij onderzocht wat de juiste aanpak is om dit project tot een succes te maken.

Tussen de Rembrandtlaan, de Jozef Israëlslaan en 's-Gravensloot zullen zo'n 900 woningen worden aangepakt om een aardgasvrije wijk te maken.Wij gaan met 39 woningen aan de slag in de Jan Steenstraat en de Gebroeders Marisstraat. De bewoners zijn uitgebreid geïnformeerd over de aanpak.

Meer informatie en de veelgestelde vragen over een toekomst zonder aardgas leest u in de volgende links:

Nieuwsbrief Een toekomst zonder aardgas

Kan mijn woning geïsoleerd worden?

Algemeen

Het aanbrengen van isolatie wordt alleen tijdens een project gedaan. U kunt hier geen verzoek voor indienen.

Waarom worden bepaalde onderdelen niet meegenomen bij Groot Onderhoud?

Algemeen

Meestal omdat deze onderdelen nog niet aan vervanging toe zijn.