Huurdersvereniging Weidelanden

Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van de huurders van GroenWest. Dat doen zij door u te informeren over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen. Denkt u hierbij aan de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, groot onderhoud of verbetering van uw woning. Wanneer u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met HV Weidelanden.

Naast de adviesrol aan huurders, overlegt de huurdersvereniging over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. Zo adviseren zij GroenWest over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe huurdersverenigingen kunnen meepraten over belangrijke beslissingen van de corporatie.

U kunt zich inschrijven via de website Huurdersvereniging Weidelanden. Hierop staat een aanmeldformulier dat u kunt invullen.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 0,50 per maand (peildatum 2015). Om het u gemakkelijk te maken wordt dit bedrag maandelijks automatisch door GroenWest met de huur geïnd. De contributie komt ten goede aan de activiteiten van de huurdersvereniging.

 Meer informatie vindt u op www.hv-weidelanden.nl

Veel gevraagd over Huurdersvereniging Weidelanden

Wat doet huurdersvereniging Weidelanden voor mij als huurder?

Algemeen

HV Weidelanden is een onafhankelijke huurdersorganisatie, die de belangen van de huurders van GroenWest behartigt. Dat doen ze door u te informeren over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen. Denkt u hierbij aan de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid of verbetering van uw woning.

Naast de adviesrol aan huurders, overleggen ze over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. Zo adviseren zij GroenWest over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe huurdersverenigingen kunnen meepraten over  belangrijke beslissingen van de corporatie. U kunt hier de verslagen lezen van de diverse huurdersbijeenkomsten.

Ook ondersteunt HW Weidelanden huurders, bijvoorbeeld bij het oprichten van bewonerscommissies.

Wanneer u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met HV Weidelanden via website Huurdersvereniging Weidelanden. Via de e-mail a.kruys@hv-weidelanden.nl of telefonisch op 0297-282670 of 06-29558244.