Legionella

De legionellabacterie kan onstaan als water meer dan vijf dagen stilstaat. De bacterie groeit in temperaturen tussen de 25ºC tot 50ºC. Ook kan de bacterie ontstaan door afvalstoffen (sediment) die in de leidingen van de drinkwaterinstallatie zitten.

Ziekte kan alleen onstaan door het inademen van de bacterie. De meeste mensen worden na het inademen van deze bacterie niet ziek. Soms krijgt men milde, griepachtige klachten. Dat gaat na een paar dagen vanzelf weer over. Soms veroorzaakt de legionellabacterie een ernstige longontsteking, dit is de veteranenziekte.

 

Veel gevraagd over Legionella

Hoe voorkom ik legionellabesmetting? Kan ik nog met een gerust hart water gebruiken?

Algemeen

Ja dat kan. Veteranenziekte is namelijk gemakkelijk te voorkomen. De bacteriën kunnen zich vermenigvuldigen in waterleidingen door opwarming en stilstand. Als de temperatuur van dit water tussen de 25 en 55 graden Celsius is en gedurende langere periode (langer dan 1 week) stilstaat, groeit de Legionella-bacterie. Bij temperaturen boven de 60 graden Celsius is geen groei meer mogelijk en worden de bacteriën afgedood. Bij temperaturen onder de 25 graden Celsius vindt er geen vermenigvuldiging plaats. Zorg voor regelmatige verversing van het water in de waterleidinginstallatie.

Voorkom legionellagroei in uw waterleiding 

Gebruikt u een kraan niet iedere week? Spoel deze kraan dan minimaal 1x per week een halve minuut door. Bent u langer dan een week niet thuis? Spoel dan alle kranen bij thuiskomst minimaal 1 minuut door.

Hoe spoelt u de kranen?

• Toilet:1x doorspoelen
• Koudwaterkraan: volledig open zetten
• Thermostaatkraan: warm en daarna koud water
• Hendelkraan: warm en daarna koud water
• Mengkraan: beide knoppen open zetten (handwarm water)
• Douchekop: in een emmer water hangen en daarna de kraan (warm en daarna koud) open zetten
• Tuinsproeier: sproeikop er af halen en slang bij de planten leggen en daarna de kraan open zetten
• Kraanfilters losmaken en schoonmaken

Wat is Legionella?

Algemeen

De bacterie die de ziekte veroorzaakt, bevindt zich in de grond en in het (leiding) water, maar meestal in zulke kleine aantallen dat de bacterie geen gevaar vormt. De Legionella-bacterie vormt met name een probleem als zij zich heeft kunnen vermenigvuldigen en vervolgens door verneveling in de lucht komt die we inademen. Het groeien en vermenigvuldigen van Legionella-bacteriën kan vooral gebeuren in water met een temperatuur tussen 25 en 45 graden Celcius (optimaal is 37 graden Celcius). Boven de 55 graden Celcius vindt afsterving van de bacterie plaats. Stilstaand water, de aanwezigheid van bijvoorbeeld roest, kalk of een slijmlaag (biofilm) in een watersysteem geeft meer risico op groei van de bacterie.

Meer informatie leest u op informatie over legionella van de GGD.

Wanneer komen ze bij mij een watermonster nemen, ik ben bang voor de legionella bacterie in mijn huis/flatgebouw?

Algemeen

Op locaties die door de overheid zijn aangewezen als prioritaire lokaties (zoals o.a. ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, hotels en gevangenissen) geldt een verplichte twee-jaarlijkse monstername.
Voor alle overige lokaties (zoals o.a. woongebouwen, kantoren en sportcomplexen) geldt alleen een zorgplicht voor deugdelijk drinkwater waarbij er steekproefsgewijs een monster ter controle genomen kan worden uit de drinkwaterinstallatie.

Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp en in contact komen met een Kwaliteitstoetser.

Wat zijn de symptomen bij een Legionella-besmetting?

Algemeen

Voor de lichte vorm (Legionella-griep) geldt:

Gedurende twee tot vijf dagen ondervindt men lichte griepachtige verschijnselen zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. Onderscheid met andere vormen van griep is eigenlijk niet te maken. De ziekte is in deze lichte vorm niet gevaarlijk, de klachten kunnen zonder behandeling overgaan.

Voor de ernstige vorm (veteranenziekte) geldt:

De tijd tussen de besmetting en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen (de incubatietijd) is circa twee tot tien dagen. De ziekte begint met een snel opkomende hoofdpijn, spierpijn en een ziek gevoel, gevolgd door longontsteking met koorts boven 39 graden Celsius. De patiënt hoest en is soms kortademig. Een deel van de patiënten heeft last van braken en diarree. De ziekte kan zeer ernstige gevolgen hebben, maar is door directe toediening van de juiste antibiotica goed te behandelen. Snelle adequate behandeling is vereist.