Naamswijziging bij relatiebreuk

Een huurcontract kan op één naam staan of op naam van meerdere personen. In sommige situaties wilt u het huurcontract wijzigen op één naam. Bijvoorbeeld in geval van een scheiding. Een naamswijziging kan alleen als beide partners gelijke rechten hebben. Dit geldt dus voor medehuurders, gehuwden en geregistreerd partners.

Veel gevraagd over Naamswijziging bij relatiebreuk

Ik ga scheiden en wil een woning accepteren. Kan dit?

Algemeen

Als er een aanvraag voor scheiding bij de rechtbank is ingediend, maar er is nog geen getekende beschikking, dan kunt u het aanvraagbewijs bij ons inleveren om aan te tonen dat de echtscheiding in gang is gezet. Zodra u de beschikking van de rechtbank heeft ontvangen, dan dient u deze alsnog in te leveren bij ons.

Als de scheiding nog niet bij de rechtbank is ingediend, kan er helaas geen woning toegewezen worden. Dit komt omdat wij een inkomenscontrole doen en iemand die getrouwd is nog een fiscaal partner heeft. Als er kinderen zijn en er is nog geen getekende beschikking, dan is er ook nog geen duidelijkheid over wat er met de kinderen gebeurt (bij wie gaan de kinderen wonen en bij wie worden ze dus meegeteld in de huishoudsamenstelling?). Zolang er nog niets officieel geregeld is, kunnen wij dus geen woning toewijzen.

Ik ben gescheiden en wil een woning accepteren. Kan dit?

Algemeen

Belangrijk is dat wij een officiële getekende beschikking (echtscheidingsconvenant) van de rechtbank krijgen. Als er kinderen zijn, dan hoort hier ook een getekend ouderschapsplan bij.

Verder kan het zo zijn dat iemand nog in de oude gezamenlijke koopwoning woont met de ex-partner. In dit geval moet uit de beschikking van de rechtbank blijken dat de oude woning is toegewezen aan de ex-partner. Dit geldt ook in het geval dat de oude huurwoning is toegewezen aan de ex-partner. Dit staat ook in de beschikking van de rechtbank.

Als de koopwoning wordt verkocht, dan hebben wij een getekende opdracht tot verkoop van een makelaar nodig.

Hoe kan ik het huurcontract wijzigen in verband met een relatieverbreking (zonder trouwen/geregistreerd partnerschap)?

Algemeen

Dit wordt per situtatie bekeken.

U staat op het huurcontract bijgeschreven
Dan zult u het uittreksel BRP moeten meesturen van de vertrekkende huurder. Op dit uittreksel moet de burgerlijke staat zichtbaar zijn en hieruit moet blijken dat de vertrekkende huurder niet meer woonachtig is op het adres. U blijft beiden aansprakelijk voor de huurovereenkomst totdat u van ons een bevestigingsbrief heeft ontvangen.
U kunt een aanvraag doen om uw contract te wijzigen door op de volgende link te klikken:  Aanvraagformulier Huurcontract wijzigen

Staat u nog niet op het huurcontract bijgeschreven?
Dan kunt u alleen aanspraak maken op het huurcontract wanneer u tijdens de huurperiode van de hoofdbewoner bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Via het Aanvraagformulier Huurcontract wijzigen kunt u de wijziging aanvragen.

Hoe kan ik het huurcontract wijzigen in verband met een echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap?

Algemeen

Wel met elkaar eens
Bent u het samen eens over wie er in de woning achterblijft? Klik dan op de volgende link om een contractwijziging aan te vragen Aanvraagformulier Huurcontract wijzigen 

U blijft beiden aansprakelijk voor de huurovereenkomst totdat u van ons een bevestigingsbrief heeft ontvangen. U ontvangt hierna geen nieuw huurcontract. 

Niet met elkaar eens
Bent u het samen niet eens over wie er in de woning achterblijft? Dan wacht u op de uitspraak van de rechter en vragen wij om een kopie van de getekende beschikking van de rechtbank.

De echtscheiding wordt officieel ingeschreven bij de gemeente waar u woonachtig bent. Zodra de echtscheiding is ingeschreven, kunt u hiervan een bewijs opvragen. Deze levert u samen met de beschikking van de rechtbankt in. Klik vervolgens op de volgende link om een contractwijziging aan te vragen Aanvraagformulier Huurcontract wijzigen 

U blijft beiden aansprakelijk voor de huurovereenkomst totdat u van ons een bevestigingsbrief heeft ontvangen. U ontvangt hierna geen nieuw huurcontract.