Naamswijziging bij relatiebreuk

Een huurcontract kan op één naam staan of op naam van meerdere personen. In sommige situaties wilt u het huurcontract wijzigen op één naam. Bijvoorbeeld in geval van een scheiding. Een naamswijziging kan alleen als beide partners gelijke rechten hebben. Dit geldt dus voor medehuurders, gehuwden en geregistreerd partners.

Veel gevraagd over Naamswijziging bij relatiebreuk

Ik ben gescheiden en wil een woning accepteren. Kan dit?

Belangrijk is dat wij een officiële getekende beschikking (echtscheidingsconvenant) van de rechtbank krijgen. Als er kinderen zijn, dan hoort hier ook een getekend ouderschapsplan bij.

Verder kan het zo zijn dat iemand nog in de oude gezamenlijke koopwoning woont met de ex-partner. In dit geval moet uit de beschikking van de rechtbank blijken dat de oude woning is toegewezen aan de ex-partner. Dit geldt ook in het geval dat de oude huurwoning is toegewezen aan de ex-partner. Dit staat ook in de beschikking van de rechtbank.

Als de koopwoning wordt verkocht, dan hebben wij een getekende opdracht tot verkoop van een makelaar nodig.

Ik ga scheiden en wil een woning accepteren. Kan dit?

Als er een aanvraag voor scheiding bij de rechtbank is ingediend, maar er is nog geen getekende beschikking, dan kunt u het aanvraagbewijs bij ons inleveren om aan te tonen dat de echtscheiding in gang is gezet. Zodra u de beschikking van de rechtbank heeft ontvangen, dan dient u deze alsnog in te leveren bij ons.

Als de scheiding nog niet bij de rechtbank is ingediend, kan er helaas geen woning toegewezen worden. Dit komt omdat wij een inkomenscontrole doen en iemand die getrouwd is nog een fiscaal partner heeft. Als er kinderen zijn en er is nog geen getekende beschikking, dan is er ook nog geen duidelijkheid over wat er met de kinderen gebeurt (bij wie gaan de kinderen wonen en bij wie worden ze dus meegeteld in de huishoudsamenstelling?). Zolang er nog niets officieel geregeld is, kunnen wij dus geen woning toewijzen.

Mijn ex-partner wil in de woning blijven wonen na onze scheiding. Kan dat? (eenzijdige huuropzegging)

Bent u het hier samen over eens? Dan kan degene die vertrekt een éénzijdige huuropzegging doen. Het huurcontract moet wel op beide namen staan of u moet getrouwd zijn. Dan kunt u het formulier Contract wijzigen invullen, samen met de uittreksels BRP van de aanvragers. 

Bent u het samen niet eens over wie er in de woning achterblijft? Dan wacht u op de uitspraak van de rechter. De echtscheiding wordt officieel ingeschreven bij de gemeente waar u woonachtig bent. U kunt hiervoor een bewijs van opvragen. Deze kunt u dan naar ons toesturen via info@groenwest.nl.

Hoe kan ik het huurcontract wijzigen in verband met een echtscheiding (eenzijdige huuropzegging)?

Bent u het samen eens over wie er in de woning achterblijft? Dan is het formulier Contract wijzigen nodig. Vul dit formulier in en voeg de uittreksels BRP van u beiden toe. 

Bent u het samen niet eens over wie er in de woning achterblijft? Dan wacht u op de uitspraak van de rechter en vragen wij om de officiële getekende beschikking van de rechtbank.

Nadat het huurcontract op één naam is gezet, ontvangt u een brief van de wijziging tenaamstelling. U ontvangt geen nieuw huurcontract.

Ik wil dat mijn ex-partner van het huurcontract afgehaald wordt, maar ik kan hem/haar niet bereiken. Wat kan ik doen?

Dan kunt u een kopie van de uitspraak van de rechter bij ons inleveren. Hieruit blijkt wie de woning toegewezen krijgt. Hierna kunnen wij het huurcontract wijzigen.

Hoe kan ik het huurcontract wijzigen in verband met een relatieverbreking (zonder trouwen/geregistreerd partnerschap) (eenzijdige huuropzegging)

Dit wordt per situtatie bekeken.

Staat u nog niet op het huurcontract bijgeschreven? Dan zult u aan moeten tonen dat u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerde met de vertrekkende persoon. Dit kunt u doorgeven via het formulier Contract wijzigen.

Staat u wel op het huurcontract bijgeschreven? Dan zult u het uittreksel BRP moeten meesturen vaan u beiden bij het formulier Contract wijzigen. Uit het uittreksel moet blijken dat de vertrekkende huurder niet meer woonachtig is op het adres.

Wanneer de medehuurder hoofdhuurder wordt, moet er een nieuwe machtiging ondertekend worden voor het automatisch afschrijven van de huur. Dat kan worden aangegeven op bovenstaande link 'Contract wijzigen' of via deze link: Machtigingskaart.

Ik wil van het huurcontract af, maar mijn (ex-)partner wil hier niet voor tekenen. Wat kan ik doen?

Als u een ontbinding van de samenlevingsovereenkomst of een echtscheidingsconvenant bij ons inlevert met hierbij een Uittreksel BRP (Basisregistratie Personen) waarin staat dat u nu ergens anders ingeschreven staat, dan kunnen wij het huurcontract wijzigen.

En verder

Ja Nee