Onrechtmatige bewoning

Woonfraude betekent dat een woning op een manier wordt bewoond, verhuurd of gebruikt die niet is toegestaan. We zetten ons in om woonfraude terug te dringen.

Er is sprake van woonfraude:
- bij illegale onderhuur (wonen zonder toestemming van de verhuurder of eigenaar)
- bij illegale kamerverhuur
- wanneer er te veel mensen in de woning wonen

Wij vinden het belangrijk om woonfraude aan te pakken. We beschermen (kwetsbare) huurders en bestraffen mensen die zich niet aan de regels houden. Op die manier:
- komen er meer woningen vrij voor de mensen die er recht op hebben
- stroomt de huurmarkt beter door
- gaat de leefbaarheid van een wijk omhoog

Veel gevraagd over Onrechtmatige bewoning

Wat is woonfraude?

Woonfraude bestaat uit alle vormen van onrechtmatige bewoning.

U kunt hierbij denken aan
- Het illegaal doorverhuren van de woning (huurder heeft zelf geen hoofdverblijf meer in de woning);
- Hennepteelt;
- Vakantieverhuur/Airbnb;
- Het niet melden van huisbewaarderschap;
- Leegstand van een huurwoning (hoofdhuurder woont ergens anders);
- Een eigen bedrijf hebben in de huurwoning (zonder toestemming te hebben gevraagd aan GroenWest).

Wat doet GroenWest met meldingen over woonfraude?

GroenWest start een onderzoek na de binnengekomen melding over woonfraude. We nemen iedere melding in behandeling. Wij garanderen u dat we vertrouwelijk met uw melding omgaan. Het is van groot belang dat u zich niet anoniem meldt. We willen namelijk graag overleg met u en maken nooit zonder toestemming van de melder de naam bekend. 

Als er sprake is van woonfraude, neemt GroenWest maatregelen. 

Hoe kan ik woonfraude melden?

Vermoedt u op een adres woonfraude? Of kent u mensen die onrechtmatig gebruik maken van een woning? Neemt u contact met ons op via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp.. Een woonconsulent zal de melding graag met u verder bespreken. 

Waarom bestrijdt GroenWest woonfraude?

Of een woningzoekende een woning krijgt toegewezen is afhankelijk van de inschrijfduur bij WoningNet. Wie zijn huurwoning niet zelf bewoont en de woning geheel aan een ander in gebruik geeft, of de woning onrechtmatig gebruikt verstoort een eerlijke en evenredige verdeling. 

Bij hennepteelt speelt dan ook nog de brandgevaarlijke situatie en criminaliteit een grote rol. 

Alle meldingen van vermeende woonfraude nemen wij daarom altijd in behandeling.

Ik vermoed dat er bij mij in de buurt een hennepkwekerij is, wat moet ik doen?

Wij verzoeken u om hier een melding van te maken bij ons via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp.. Wij zullen direct een onderzoek instellen op het betreffende adres. Als hennepteelt wordt geconstateerd, vraagt GroenWest aan de rechter altijd om ontbinding van het huurcontract.

Bel ook naar de politie op 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 (gratis).