Trappen

Trappen zijn bedoeld als overbrugging van hoogteverschillen tussen gebouwdelen/-lagen. Onderstaand kunt u lezen wat u kunt doen als u een reparatieverzoek heeft aan uw (vlizo)trap in uw woning.

Veel gevraagd over Trappen

Ik heb een reparatieverzoek voor de trap(leuning) in mijn woning. Wat kan ik doen?

Algemeen

Reparaties door huurders zelf uit te voeren op hun eigen kosten. Of bent u lid van het serviceabonnement? Dan worden de volgende reparaties uitgevoerd op kosten van GroenWest);

  • Het gangbaar houden van (vlizo)trappen die standaard in de woning behoren;
  • Onderhoud en reparatie van hang- en sluitwerk van een (vlizo)trappen die standaard in de woning behoren.

Reparaties door GroenWest uit te voeren op kosten van GroenWest

  • Grote reparaties of het vervangen van (vlizo)trappen en leuningen als deze standaard tot de woning behoren.

U kunt dan een reparatieverzoek indienen via deze link: Indienen Reparatieverzoek.