Vereniging van Eigenaren

De algemene ledenvergadering (ALV) is de hoogste instantie binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE). GroenWest is als eigenaar van de (huur-)woningen lid van de VvE. Als  eigenaar van de woningen vertegenwoordigt GroenWest daar ook de belangen van haar huurders.. De VvE is verplicht om minimaal één keer per jaar een algemene ledenvergadering te houden. In deze ledenvergadering worden de begroting, de ledenbijdrage, de onderhoudswerkzaamheden en andere zaken besproken.

Veel gevraagd over Vereniging van Eigenaren

Wat is en wat doet de Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

Wat is een VvE? De afkorting VvE staat voor Vereniging van Eigenaren. Als er in een wooncomplex meerdere eigenaren zijn, dan is een VvE voor dat complex wettelijk verplicht. Iedereen die een deel van het totale complex bezit, is dus als (mede)eigenaar verplicht lid van de VvE. GroenWest is in zo'n complex dus automatisch lid van de VvE. De VvE is een zelfstandig rechtspersoon. De eigenaren besluiten samen in de VvE over, onder andere het onderhoud, de servicekosten en nutsvoorzieningen in het gebouw.

Meer informatie over de VvE kunt u lezen in: Brochure Wat betekent de Vereniging van Eigenaren voor u?

Wat doet de beheerder van de VvE van mijn complex?

Algemeen

De VvE’s waarin GroenWest bezit heeft, worden bijna allemaal beheerd door een professionele beheerder. De beheerder voert onder verantwoordelijkheid van het bestuur taken van het bestuur uit, zoals het financieel beheer, het administratief beheer, het dagelijks technisch beheer en het bouwkundig beheer. Wat de beheerder precies doet kan verschillen en is vastgelegd in de beheerovereenkomst.

Meer informatie over de VvE kunt u lezen in: Brochure Wat betekent de Vereniging van Eigenaren voor u?

Wie is verantwoordelijk voor de algemene ruimten in mijn VvE-complex?

Algemeen

De Vereniging van Eigenaren (VvE) is eigenaar van het gehele gebouw. De VvE is verantwoordelijk voor alle gemeenschappelijke zaken die het gebouw aanwezig zijn. Dit zijn onder meer het dak, de buitenkant van alle woningen (de schil van het gebouw), de tuinen, de voorzieningen rond de parkeergarage, zoals de deuren, de entree, de lift. Iedere eigenaar betaalt servicekosten, dit is de VvE bijdrage.

Meer informatie over de VvE kunt u lezen in: Brochure Wat betekent de Vereniging van Eigenaren voor u?

Ik heb een reparatieverzoek voor iets van het complex. Ik woon in een VvE-complex.Waar kan ik dit melden?

Algemeen

U kunt als huurder in een VvE complex alle reparatieverzoeken bij ons melden. Maar wij hebben te maken met delen die gemeenschappelijk zijn en dus onder de VvE vallen. Wat gemeenschappelijk is, staat omschreven in de splitsingsakte. 

Wanneer het reparatieverzoek betrekking heeft op zaken die gemeenschappelijk zijn, dus voor de VvE, geven wij het reparatieverzoek door aan de beheerder van de VvE. U kunt een reparatieverzoek indienen via deze link: Indienen Reparatieverzoek.

Meer informatie over de VvE kunt u lezen in: Brochure Wat betekent de Vereniging van Eigenaren voor u?

Wat doet het bestuur van de VvE?

Algemeen

Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en legt daarvoor tijdens de algemene ledenvergadering verantwoording af bij de eigenaren. Het bestuur is de opdrachtgever van de beheerder.

Meer informatie over de VvE kunt u lezen in: Brochure Wat betekent de Vereniging van Eigenaren voor u?

Wat is de Algemene Ledenvergadering van de VvE ?

Algemeen

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging van Eigenaren (VvE) is het hoogste besluitvormende orgaan. De ALV is zowel de naam voor alle gezamenlijke eigenaren, als voor de jaarlijkse vergadering van alle eigenaren. GroenWest is als eigenaar van de huurwoningen in een wooncomplex lid van de VvE. De ALV moet jaarlijks de activiteiten van het bestuur goedkeuren. Zij benoemt het bestuur en kan haar naar huis sturen. Tevens stelt de ALV het huishoudelijk reglement vast. Ook beslist de ALV over wijzigingen aan het gemeenschappelijk eigendom.

Huurders zijn in principe niet aanwezig bij deze vergadering. Zij worden vertegenwoordigd door de woonconsulent van GroenWest.

Meer informatie over de VvE kunt u lezen in: Brochure Wat betekent de Vereniging van Eigenaren voor u?