Vergoedingen aan huurders

Heeft u een vergoeding ontvangen van GroenWest en heeft u hier vragen over? Hieronder leest u meer over vergoedingen.

Veel gevraagd over Vergoedingen aan huurders

Kunt u het aan mij verschuldigde openstaande bedrag terugstorten op mijn rekening?

Algemeen

Ja, als er geen huurachterstand is kan het bedrag teruggestort worden. Elke dinsdag wordt er uitbetaald. U dient dit dan wel uiterlijk maandag om 12.00 uur aan ons doorgeven.

In verband met een project  of teruggave van stookkosten krijgt u voor de uitbetaling een brief toegestuurd, waarin staat welk bedrag wij u verschuldigd zijn.

In het geval van bijvoorbeeld een dubbele huurbetaling door u, dan storten wij dit bedrag retour, zonder vooraf een brief te versturen naar u. Betreft het een automatische incasso? Dan kunt u dit zelf regelen via internetbankieren of contact opnemen met uw bank. U kunt aan uw bank mededelen het niet eens te zijn met de automatische incasso van de huur. Het huurbedrag wordt dan door uw bank teruggestort op uw rekening.

U kunt altijd met ons bellen om nadere informatie op te vragen telefoonnummer: 088-012 90 00.