Wonen in een VvE complex

Woont u in een appartementencomplex met meerdere eigenaren? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). In sommige gevallen is een VvE ook van toepassing op grondgebonden woningen en/of parkeerplaatsen in een parkeergarage.

In de VvE maken de eigenaren samen afspraken over het gezamenlijk onderhoud. Bijvoorbeeld onderhoud van daken, riolering en gemeenschappelijke ruimtes. In een gebouw waarin GroenWest eigenaar is van één of meerdere huurwoningen, vertegenwoordigen wij onze huurders binnen de VvE. 

Veel gevraagd over Wonen in een VvE complex

Ik wil graag een wijziging of verbetering aanvragen aan een gemeenschappelijk deel van het complex, of een zonnescherm ophangen aan de gevel van het gemeenschappelijk bezit. Hoe doe ik dit?

Algemeen

U heeft toestemming nodig van de Algemene ledenvergadering. Neem contact op met de woonconsulent van GroenWest die de contacten onderhoudt met de VvE. Voor een zonnescherm zijn vaak regels v.w.b. uitvoering, en kleur. Hierover kan ons KCC u adviseren.

Meer informatie over de VvE kunt u lezen in: Brochure Wat betekent de Vereniging van Eigenaren voor u?

Hoe kom ik aan het reglement van de VvE van mijn wooncomplex?

Algemeen

U kunt hiervoor contact opnemen met ons via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp, wij zullen dit dan voor u opzoeken.

Meer informatie over de VvE kunt u lezen in: Brochure Wat betekent de Vereniging van Eigenaren voor u?

Áls ik per ongeluk schade veroorzaak aan het VvE complex waar ik woon, hoe gaat GroenWest daar mee om?

Algemeen

De woonconsulent heeft contact met het bestuur van de verschillende Verenigingen van Eigenaren. Wanneer u als huurder een schade veroorzaakt, zal het bestuur dit melden bij GroenWest als eigenaar van de woning. De VvE stelt GroenWest als eigenaar aansprakelijk. GroenWest neemt vervolgens contact met u op en zal u aansprakelijk stellen als veroorzaker van de schade. Het bestuur van de VvE is verantwoordelijk voor reparatie van de schade en zal de factuur naar GroenWest sturen. GroenWest zal de kosten betalen en aan u doorberekenen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Een Aansprakelijkheidsverzekering Personen kan veel narigheid voorkomen!