Woningwaarderingsstelsel (WWS) of Puntensysteem

Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Het puntensysteem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren de punten een maximale huurprijs op. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Veel gevraagd over Woningwaarderingsstelsel (WWS) of Puntensysteem

Ik wil graag weten wat de oppervlakte van een woning is. Kunt u mij dit geven?

Algemeen

Ja, dit kunnen wij. Neemt u hiervoor contact met ons op via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp. Wij zoeken de gegevens dan voor u op.

Ik wil graag de puntentelling van GroenWest inzien n.a.v. de wijzigingen aan het woonwaarderingsstelsel. Kan dat?

Algemeen

Dit kan, u kunt dit opvragen bij ons via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp.

Kunt u mij zeggen wat de WOZ-waarde van mijn woning is?

Algemeen

U kunt dit gemakkelijk zelf terugvinden op de volgende website van de Rijksoverheid: https://www.wozwaardeloket.nl.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp.

Wat is het Woningwaarderingsstelsel?

Algemeen

Het puntensysteem voor sociale huurwoningen geeft de kwaliteit van de woning aan. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken en het sanitair, energieprestatie en woonomgeving. Bij elkaar opgeteld, leveren de punten de huurprijs op.

Kan ik uitrekenen hoeveel de WOZ-waarde meerekent in het puntensysteem WWS?

Algemeen

Ja, dit kan. Ga hiervoor naar de website van de  Rijksoverheid.

Krijg ik de WOZ-beschikking en kan ik bezwaar indienen tegen de hoogte van het bedrag?

Algemeen

De gemeente stuurt u begin van het jaar een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Hierop vindt u de WOZ-waarde van uw woning terug. Wanneer u de WOZ-waarde te hoog vindt, kunt u hiertegen bezwaar indienen bij de gemeente. GroenWest is hier geen partij in. Als u in het gelijk wordt gesteld, komt er een correctie op de WOZ-waarde van de woning. Hierover krijgt u bericht van de gemeente. Vervolgens zal een nieuwe puntenberekening worden gemaakt en zal de huur mogelijk worden aangepast.

U kunt de WOZ-beschikking ook zelf aanvragen bij de gemeente. Dit is voor de gemeente Woerden alleen telefonisch mogelijk, niet via de website. Nog gemakkelijker is het dat u dit opzoekt via de website van de Rijksoverheid via https://www.wozwaardeloket.nl

Contactgegevens van de gemeentes:

  • Gemeente Woerden 0348-42 89 11 
  • Gemeente Montfoort 0348-47 64 00 
  • Gemeente De Ronde Venen 0297-29 16 16 
  • Gemeente Utrecht 030-286 00 00
  • Gemeente IJsselstein 14030

Gemeente Utrecht: www.utrecht.nl
Gemeente De Ronde Venen: www.derondevenen.nl
Gemeente Montfoort: www.montfoort.nl
Gemeente Woerden: www.woerden.nl