Bewonersblad en overige publicaties

Ons bewonersblad heet Thuis in 't Groene Hart. In ons blad leest u over zaken die huurders aangaan, over projecten van GroenWest en over leefbaarheid in ons werkgebied.