GroenWest doet mee aan Innovatiechallenge 'Leefbare wijken'

Groenwest en collega-corporatie UWOON gaan samen een challenge aan: de ‘Innovatiechallenge leefbare wijken en buurten 2018-2019’. Deze innovatiechallenge is een nieuwe aanpak in het kader van de Vernieuwingsagenda van Aedes waarin corporatiebestuurders elkaar, de wetenschap en de markt vinden om samen tot vernieuwende oplossingen te komen voor leefbare wijken. De teams hebben een jaar de tijd om in werkateliers en door uitwisseling van ervaringen, samen een vernieuwend antwoord te vinden. In het team van UWOON en GroenWest zitten ook de gemeente, vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisatie en de wetenschap.

Centrale vraag
De vraag die centraal staat voor GroenWest en UWOON is: 'Wat vinden bewoners belangrijk als het gaat om een leefbare sociale wijk waar iedereen zich thuis voelt? En wat kunnen bewoners, corporaties en instanties bijdragen aan een buurt waar bewoners met plezier wonen en zich thuis voelen?'