GroenWest en Leger des Heils realiseren gemengd wonen-project in De Meern

Op 3 maart 2020 tekenden Jan Jans (regiodirecteur Leger des Heils Midden-Nederland) en Karin Verdooren (directeur-bestuurder GroenWest) een samenwerkingsovereenkomst: de organisaties werken komend jaar samen om in het voormalige verzorgingshuis Huize Nijevelt in De Meern een gemengd wonen-project te realiseren. Het Leger des Heils en GroenWest maakten in november 2019 al de plannen voor Huize Nijevelt bekend. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, waarin afspraken zijn gemaakt over de taakverdeling tussen de beide partijen, is nu een volgende stap gezet.

Gemengd wonen
Na een grondige renovatie van het gebouw kunnen vijftien bewoners vanuit de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen voorzieningen van het Leger des Heils hier een volgende stap maken in hun herstel: zelfstandig wonen. De overige achttien appartementen in het gebouw worden verhuurd aan mensen die ervoor kiezen om een ‘goede buur’ te zijn. Als bewonersgroep houden de huurders onderling contact en ondernemen ze samen activiteiten. Daarvoor hebben ze een gezamenlijke ontmoetingsruimte in het gebouw. Het Leger des Heils blijft nog langdurig begeleiding bieden aan de bewoners.

Planning werkzaamheden
GroenWest verwacht in de zomer van 2020 de bouwvergunning die nodig is voor grotere ingrepen bij de renovatie van het gebouw, zoals het plaatsen van balkons. De overige werkzaamheden in het gebouw beginnen naar verwachting in de maanden voor de zomervakantie. Rond de zomer start de werving van de bewoners, die naar verwachting eind 2020/begin 2021 hun intrek kunnen nemen in het gerenoveerde gebouw.