GroenWest laat visitatie uitvoeren

GroenWest heeft het onafhankelijke bureau Raeflex gevraagd om een visitatie uit te voeren. De visitatiecommissie kijkt naar het functioneren en presteren van GroenWest. Het visitatierapport wordt voor de zomer verwacht. GroenWest gaat vervolgens aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport.

Waarom een visitatie?
Elke vier jaar moet een corporatie een visitatie laten doen. Bij GroenWest gebeurde dit in 2014 voor het laatst. Een visitatie beoordeelt het maatschappelijk presteren van corporaties. Naast die wettelijke verplichting vinden wij het belangrijk om onze maatschappelijke meerwaarde te kunnen laten zien. Een visitatiecommissie kijkt kritisch naar ons functioneren en onze prestaties: hoe we het doen en of we de goede dingen doen. Daar kunnen we van leren en onszelf verbeteren.

Beeld van GroenWest
Zo ontstaat een goed en breed beeld over hoe wij maatschappelijk functioneren en presteren. De commissie legt dit vast in het visitatierapport. Dit verwachten we voor de zomer te ontvangen. GroenWest gaat vervolgens aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport.