GroenWest steunt actieplan Urgenda: 100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten

GroenWest heeft deelgenomen aan de gezamenlijke actie van Urgenda en woningcorporaties. We bieden aan om in plaats van verhuurderheffing te betalen dit geld te investeren in extra duurzaamheidsmaatregelen in de komende twee jaar. “GroenWest kan voor dat geld in één jaar 40 gasloze nieuwbouwwoningen bouwen of 200 extra woningen aanpakken met no-regretmaatregelen”, aldus Karin Verdooren (directeur-bestuurder GroenWest). De Nederlandse Staat heeft de uitdaging om in 2020 25% CO2 te reduceren ten opzichte van 1990. Recent gaf de overheid aan dat er op dit moment nog een gat lijkt te zijn van 9 Megaton (Mton). Dat kan gedicht worden met het sluiten van kolencentrales, maar als de overheid dat niet wil, dan kunnen er ook 40 kleine maatregelen genomen worden.

Maatregel 1: Haalbaar en betaalbaar en met veel draagvlak
Op vrijdag 15 februari hebben 170 woningcorporaties, waaronder GroenWest, en Urgenda tijdens een persconferentie in Den Haag maatregel 1 gepresenteerd: haalbaar en betaalbaar en met veel draagvlak. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een substantieel lagere energierekening. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting, ook wel verhuurderheffing genoemd. Door het (bijna) energieneutraal maken van woningen daalt de energierekening met 80% tot 100% en creëert daarmee precies het draagvlak waar onze regering naar op zoek is. Ook als de huur iets omhoog gaat na aanpassing van de woning, houdt de bewoner er vanaf maand 1 geld aan over. Voor de overheid betekent het dat er ruim 0,2 Mton CO2 bespaard wordt. 

Stop draconische huurbelasting en creëer meer investeringsruimte
Het kabinet heft sinds 2013 een belasting – bekend als de verhuurderheffing – bij de woningcorporaties. Dit jaar is dat 1,7 miljard, volgend jaar waarschijnlijk 2 miljard. "Dat geld komt van mensen met de kleinste portemonnee en vloeit zo naar de Haagse schatkist, terwijl je deze mensen ook een energieneutraal huis kan geven. En als je daarmee ook de Staat helpt om aan het vonnis van de klimaatzaak te voldoen, dan zou ik de 'tijdelijke' huurdersbelasting meteen afschaffen", aldus Marjan Minnesma, directeur Urgenda. Woningcorporaties kunnen met dat bedrag tot en met 2020, 100.000 woningen extra verduurzamen. En de energiekosten voor hun huurders substantieel verlagen. Zo helpen woningcorporaties en huurders het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen, mét draagvlak.  “Wij kunnen voor dat geld in één jaar 40 gasloze nieuwbouwwoningen bouwen of 200 extra woningen aanpakken met no-regretmaatregelen”, aldus Karin Verdooren.  

Urgenda biedt het kabinet de komende maanden met vele partners een lijst van 40 concrete maatregelen. Maatregelen waarmee ze de extra 9 Mton, die ze volgens eigen zeggen nog moet dichten, kunnen halen.