In 2021 geen huurverhoging voor sociale huurwoningen

In 2021 gaat de jaarlijkse huurverhoging voor sociale huurwoningen niet door. Ook kamers, woonwagens en standplaatsen vallen onder deze maatregel. Het betekent dat er 0% huurverhoging wordt doorgevoerd per 1 juli 2021. Dit geldt voor zowel de lage inkomens als de hoge inkomens (inkomensafhankelijke huurverhoging). De volgende jaarlijkse huurverhoging wordt per 1 juli 2022 doorgevoerd.

Uitzonderingen
Deze huurbevriezing geldt niet voor de vrije sector woningen, bedrijfsonroerendgoed, parkeerplaatsen, garages en bergingen. Ook is een huurverhoging voor woningverbetering of -verduurzaming wél mogelijk. 

Eenmalige huurverlaging
De eenmalige huurverlaging voor huurders met een lager inkomen en een hogere huur gaat gewoon door.