Inloopspreekuur 'Een sociale huurwoning huren. Hoe werkt dat?'

Als u een sociale huurwoning wilt huren, dan heeft u te maken met allerlei regels. Deze regels zijn opgesteld door de overheid, gemeenten en woningcorporaties. Hiermee worden de huurwoningen zo eerlijk mogelijk verdeeld.

Het grootste deel van de sociale huurwoningen wordt verhuurd aan mensen met een inkomen tot maximaal € 36.165. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u ingeschreven staan bij WoningNet.

Nieuwe regels
Vanaf 1 januari 2016 mag GroenWest van de overheid geen duurdere sociale huurwoningen meer verhuren aan woningzoekenden met een inkomen onder de huurtoeslaggrens.

De nieuwe toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten. Voor huidige huurders verandert er niets.  Het is belangrijk dat u uw inkomen in WoningNet goed invult. Dan krijgt u alleen de woningen te zien waarvoor u in aanmerking komt. GroenWest gebruikt in principe de inkomensverklaring belastingdienst (IBRI). Deze vraagt u gratis op bij de Belastingdienst (0800 0543) of via www.mijnoverheid.nl.

Inloopspreekuur
Op vrijdag 17 november organiseren wij van 13.30 tot 14.30 uur een inloopspreekuur op ons kantoor aan de Oslolaan 2 in Woerden. Wij geven u dan uitleg over de regels en kunnen met u uw inschrijving doornemen.