Maatwerk bij inflatievolgende huurverhoging voor meeste huurders

Wij vragen dit jaar een inflatievolgende huurverhoging aan het grootste deel van onze huurders. Hun huur stijgt met 2,6%, gelijk aan het inflatiepercentage over 2019. Huurders die financieel geraakt worden door de Coronacrisis kunnen rekenen op coulance en maatwerk.

Betaalbaar wonen voor doelgroep
Net als vorig jaar kiest GroenWest dit jaar voor een inflatievolgende huurverhoging. Wij vragen vragen dit jaar een huurverhoging van 2,6% aan huurders die we tot onze doelgroep rekenen. Het gaat om de huurders met een bruto jaarinkomen tot  € 43.574. Dezelfde huurverhoging van 2,6% vragen we aan huurders van een sociale huurwoning met een huidige netto huur boven € 737,14. GroenWest vraagt aan ongeveer 900 huurders de maximale inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze groep heeft een inkomen boven € 43.574 en een huidige netto huur onder € 737,14. Op deze manier gaan deze huurders meer naar draagkracht betalen voor hun woning.

Maatwerk en coulance
Net als de andere Utrechtse woningcorporaties hebben wij ervoor gekozen om de huurverhoging door te laten gaan. Uitstellen of niet door laten gaan, is een maatregel die voor álle huurders zou gelden. Maar lang niet alle huurders ondervinden een inkomensdaling door de Coronacrisis. Daarnaast hebben we de huurinkomsten nodig om nieuwe woningen te bouwen voor woningzoekenden, én voor het onderhouden en verduurzamen van de bestaande woningen. “Juist huurders die wel financieel geraakt worden door de Coronacrisis willen we zoveel mogelijk ondersteunen met maatwerkoplossingen zoals huurbevriezing en huurverlaging. Hiervoor gebruiken we het sociaal huurakkoord en geven we onze huurders extra lang de tijd om huurbevriezing aan te vragen. Als een huurder bij ons aanklopt voor hulp, bekijken we met elkaar zijn of haar persoonlijke situatie en wat de mogelijkheden (maatwerk) zijn”, aldus directeur-bestuurder Karin Verdooren.

Meer informatie over de huurverhoging 2020 vindt u hier.