Nieuw woonzorggebouw aan de Pratumplaats in Utrecht

‘Ruimte voor (jong) volwassenen met een ondersteuningsvraag’

GroenWest, zorgorganisatie Reinaerde en HEVO hebben definitieve afspraken gemaakt voor de ontwikkeling, realisatie en het gebruik van het nieuwe woonzorggebouw aan de Pratumplaats in Utrecht. Op 12 februari zijn hiervoor de overeenkomsten ondertekend in Brouwerij Maximus. “Met de komst van het woonzorggebouw krijgt Park Hoge Woerd een duurzaam en flexibel gebouw, dat ruimte biedt aan mensen met een ondersteuningsvraag en dat uitstekend past bij het sociale karakter van de Pratumplaats. Daar ze wij erg blij mee”, aldus Karin Verdooren (directeur GroenWest).

Zorg en ondersteuning voor bewoners
In het nieuwe, flexibele en duurzame gebouw wordt 24 uur per dag zorg en ondersteuning geboden aan mensen met een ondersteuningsvraag. Overdag worden de bewoners begeleid op basis van hun ondersteuningsplan en de individuele ontwikkelingsmogelijkheden. De persoonlijke doelen van de bewoners staan hierbij centraal. Het doel voor de bewoners is om te groeien naar een zo prettig en zelfstandig mogelijk leven. Reinaerde biedt de bewoners ondersteuning bij het leren omgaan met hun beperking, veiligheid, koken, gezondheid, sociale zelfredzaamheid, hygiëne en administratie. Met de maatschappelijk ondernemers aan de Pratumplaats wordt bekeken of hiervoor een nadere samenwerking kan worden aangegaan.

Voor de komende jaren zet GroenWest vol in op acquisitie van nieuwe locaties om extra, duurzame woningen te kunnen bouwen. Verdooren licht toe: “Dat is nodig gezien de aanhoudende druk op de woningmarkt. Voor huurders met een zorgvraag willen we flexibele woonzorgconcepten realiseren, waarbij het uitgangspunt is dat bewoners kunnen wonen in een woning die bij ze past, waarbij ze de juiste zorg en begeleiding krijgen. We zijn dan ook erg blij met de komst van het woonzorggebouw op de Pratumplaats.” 

Een passende invulling aan de Pratumplaats
In het woonzorggebouw komen 25 tweekamerappartementen en algemene ruimtes waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. Er is een flexibel ontwerp opgesteld dat geschikt is voor verschillende mensen met verschillende zorg- en/of ondersteuningsvragen. Door het flexibele karakter is een verbouwing niet nodig als de zorgbehoefte verandert. De architectuur is geïnspireerd op de landelijke omgeving van moderne architectuur in het landschap, zoals schuren en silo’s. Daardoor is de nieuwe woonzorgvoorziening ruimtelijk zorgvuldig ingepast en sluit het aan bij het kinderdagverblijf van Partou, Brouwerij Maximus en stichting Bouwloods Utrecht.

De gemeente Utrecht heeft voor deze ontwikkeling in Park Hoge Woerd een selectie georganiseerd voor ontwikkelaars. Met de selectie van het plan van GroenWest, Reinaerde en HEVO is de gemeente Utrecht van mening dat een ontwikkeling wordt gerealiseerd waar in Utrecht grote behoefte aan is. Het plan wordt in 2019 verder uitgewerkt, zodat de bouw in 2020 kan starten.