Nieuwe huisvestingsverordening per 1 juli

In de huisvestingsverordening staan per 1 juli 2019 nieuwe spelregels. Hieronder leest u de belangrijkste veranderingen.

Nieuwe regeling: behoud inschrijfduur
Stel, u vindt een woning via WoningNet, maar u twijfelt of dit de woning is waarvoor u uw inschrijfduur wilt opgeven. Voor veel woningzoekenden een reden om de aanbieding te weigeren en verder te zoeken. Daarom verandert dit. Vanaf 1 juli 2019 krijgt u 75% van uw inschrijfduur terug als u een woning heeft gevonden. Om van deze regeling gebruik te maken schrijft u zich binnen een jaar opnieuw in en betaalt u de inschrijfkosten van €25.

De gemeenten en woningcorporaties hopen dat mensen door deze regeling eerder en vaker verhuizen. Zo komen er ook meer woningen vrij voor starters.

Overgangsregeling
Behoud inschrijfduur gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2019. Hebt u tussen 1 januari en 1 juli een woning geaccepteerd en u daarna opnieuw ingeschreven, dan hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch 75% van uw oude inschrijfduur terug. Woningzoekenden die zich nog niet opnieuw hebben ingeschreven krijgen persoonlijk bericht. Bent u vóór 1 januari 2019 uitgeschreven, dan kunt u helaas geen aanspraak maken op behoud van uw inschrijfduur.

Van Groot naar Beter
Wordt uw woning te groot en wilt u kleiner gaan wonen? Dan krijgt u voorrang. Deze regeling bestond al in een paar gemeenten, maar gaat nu voor de hele regio gelden. Ook worden de voorwaarden eenvoudiger. Huurt u nu een sociale huurwoning van een woningcorporatie met minimaal vier kamers, dan krijgt u voorrang op woningen met maximaal drie kamers. Het maakt niet uit hoe oud u bent. Zo woont u in een huis dat beter bij uw situatie past en komt er een grote woning vrij voor een gezin. Zorg dat u in uw profiel uw huidige woonsituatie goed hebt ingevuld.

Loting
Bent u een starter? Om uw kansen op een woning te vergroten worden er meer woningen verloot.  Loting gebeurde tot nu toe maar in een beperkt aantal gemeenten, terwijl eerder dit jaar 64% van ons klantpanel aangaf dat er meer woningen verloot zouden moeten worden. Dit gaat dus ook gebeuren. Vanaf 1 juli wordt in alle gemeenten in de regio Utrecht maximaal 20% van het totale woningaanbod verloot.

Meer informatie
De zestien gemeenten in de regio Utrecht hebben samen de nieuwe huisvestingsverordening gemaakt. Wilt u meer weten over de huisvestingsverordening? Kijk dan op de website van uw gemeente of de gemeente waar u wilt gaan wonen.