Nieuwe huurders ontvangen sleutel Gemengd Wonen Nijevelt

Woningcorporatie GroenWest levert 33 één- en tweekamerappartementen op in Nijevelt, De Meern. Alle bewoners van deze bijzondere nieuwe woonvorm, die in samenwerking met het Leger des Heils en de gemeente Utrecht tot stand is gekomen, ontvangen tussen 12 april en 28 april hun sleutel. “Nijevelt is een mooie plek om naar elkaar om te kijken en een stapje extra te zetten. Fijn om nu echt te gaan beginnen met de verhuizing naar de woning”, aldus een bewoner.

Gemengd wonen
Wonen in een omgeving waar je gekend en erkend wordt is voor iedereen belangrijk. Zeker voor mensen met een kwetsbare achtergrond. Het gemengd wonen project Nijevelt geeft de mensen die  uitstromen uit het Leger des Heils een mooie kans om te werken aan hun herstel. Vanaf 12 april tot en met 28 april ontvangen de nieuwe bewoners hun sleutel. “We heten jullie van harte welkom en hopen dat jullie met veel plezier hier in De Meern zullen wonen en dat het een fijn thuis zal zijn”, aldus de beheerders en vrijwillig(st)ers van “De Roef”. Als bewonersgroep houden de 15 uitstromers van het Leger des Heils en de overige huurders vanaf 12 april onderling contact en ondernemen ze samen activiteiten. Daarvoor hebben ze een gezamenlijke ontmoetingsruimte in het gebouw. “Bijzonder aan dit project is dat bewoners samen optrekken en oog hebben voor elkaar. Dat maakt de stap naar een zelfstandig thuis, voor onze bewoners, laagdrempeliger”, aldus Jan Jans, regiodirecteur Leger des Heils Midden-Nederland.

Goede buur
Naast de bewoners van het Leger des Heils hebben de andere bewoners bewust gekozen om een woning te betrekken waarbij er meer van ze wordt verwacht. Het is een inclusieve woonvorm waarbij het vanzelfsprekend is om naar elkaar om te kijken. Het Leger des Heils blijft de ambulante begeleiding verzorgen. Met het gemengd wonen is al veel ervaring opgedaan in Utrecht. Uit eerdere projecten is gebleken dat gemengd wonen een belangrijke succesfactor is bij de stap naar verdere verzelfstandiging. “Wij zijn trots op deze bijzondere nieuwe woonvorm. Het is mooi om te zien dat iedereen als ‘goede buur’ in één gebouw gaat wonen”, aldus Rob Meijrink, manager Wonen en Vastgoed bij GroenWest.

GroenWest blijft op zoek gaan naar nieuwe locaties om meer woningen te kunnen (ver)bouwen.