Ook laatste groep bewoners verlaat komend jaar de Stadspoort

Eind 2021 moeten de laatste 25 bewoners van de Stadspoort zijn doorverhuisd naar een zelfstandige woning. De afgesproken periode van vijf jaar voor tijdelijke huisvesting van de statushouders zit er dan op. De uitstroom wordt binnenkort in gang gezet, zodat de bewoners ruim de tijd hebben om een woning te vinden. Dit is ook belangrijk om de sociale huurwoningmarkt niet in één keer te belasten.

In 2015/2016 speelde de vluchtelingencrisis. De asielzoekerscentra zaten overvol. De gemeenteraad heeft toen besloten om, op grond van de landelijke taakstelling, versneld circa 50 statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) in Woerden te huisvesten. Het betrof destijds vooral alleenstaande of alleenreizende statushouders. Met woningcorporatie GroenWest werd afgesproken dat deze groep vijf jaar zou worden gehuisvest in de Stadspoort om daarna door te verhuizen naar een zelfstandige woning. Voor deze constructie werd gekozen om de asielzoekerscentra te ontlasten en statushouders zo snel mogelijk een leven in Woerden te laten opbouwen. Een andere belangrijke reden voor de tijdelijke opvang was om de druk op de sociale huurwoningen over de jaren te verdelen en in de tussentijd nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. De helft van de bewoners van de Stadspoort is inmiddels al verhuisd naar een zelfstandige woning. Voor eind 2021 zullen ook de resterende bewoners de Stadspoort verlaten. De herhuisvesting binnen de gemeente geeft de statushouders mogelijkheden om beter en sneller te integreren, een breder sociaal netwerk op te bouwen en volledig deel te nemen aan de Woerdense samenleving. 

Extra woningen, maar krapte blijft
Afgelopen jaren zijn er versneld woningen gebouwd aan de Jan Steenstraat in Woerden en de Mauritshof in Harmelen om de doorstroming vanuit sociale huurwoningen te bevorderen. Daarnaast zijn in deze periode ruim 100 sociale huurwoningen opgeleverd en zijn ruim 200 sociale huurwoningen in ontwikkeling. Toch blijft de vraag naar sociale huurwoningen groter dan het aanbod. Om te voorkomen dat de bewoners van de Stadspoort eind 2021 op straat komen te staan, krijgen zij een urgentieverklaring waarmee de statushouders zelf een keus kunnen maken uit de beschikbare woningen. Volgens het college ligt dit ook voor de hand omdat statushouders normaal gesproken  een zelfstandige woning krijgen als ze uit het asielzoekerscentrum verhuizen. Door de tijdelijke huisvesting is dat in de Woerdense situatie niet het geval geweest.