Plan voor 21 appartementen aan de Prins Bernhardlaan in Mijdrecht stap dichterbij

Wethouder Rein Kroon (Ruimte): "Alle appartementen worden levensloopbestendig. Aan dit soort huurwoningen is een grote behoefte in onze gemeente. Woningcorporatie GroenWest biedt hiermee zeer geschikte woonruimte voor senioren die zorg aan huis nodig hebben. De appartementen liggen bovendien dichtbij allerlei voorzieningen in Mijdrecht. Mooi dat we in samenwerking met GroenWest dit plan weer een stap verder kunnen brengen."  

Het gebouw met de 21 appartementen wordt drie woonlagen hoog, bovenop een plint met bergingen. De entree komt aan de kant van de Prins Bernhardlaan, met een directe verbinding van de onderste woonlaag naar de weg op de dijk. Onder en naast het gebouw worden 26 parkeerplaatsen aangelegd. Het appartementencomplex komt op de plaats waar nu een aantal verouderde dijkwoningen staat. 

De gemeenteraad behandelt het bestemmingsplan Prins Bernhardlaan naar verwachting in de raadsvergadering van donderdag 27 juni 2019. Hieraan voorafgaand vindt donderdag 6 juni 2019 een bespreking van het bestemmingsplan plaats tijdens de informatieronde. Inwoners kunnen tijdens de informatieronde inspreken. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in het gemeentehuis in Mijdrecht. Als het bestemmingsplan definitief is, kan GroenWest de omgevingsvergunning voor bouwen van de appartementen aanvragen. De start van de bouw wordt verwacht in 2020.