Samen bouwen aan het Groene Hart in een nieuwe gemeenteraadsperiode!

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan bepaalt u welke koers uw gemeente de komende vier jaar gaat varen. Graag bouwt GroenWest samen met de nieuwe gemeenteraden aan gezonde, evenwichtige en leefbare gemeenten, die ook in de toekomst nog aantrekkelijk zijn.

Wat doet GroenWest?

Wij zetten ons in voor betaalbaar wonen, verduurzaming van onze woningen en het huisvesten van woningzoekenden die tot onze doelgroep behoren. Dit zijn niet alleen huishoudens met een kleinere portemonnee, maar ook kwetsbare groepen zoals ouderen die langer thuis blijven wonen of mensen die na een verblijf in een instelling weer zelfstandig gaan wonen. Samen met de gemeente en welzijns- en zorgorganisaties zorgen wij voor begeleiding en helpen wij zo mee aan de leefbaarheid in wijken.

Nieuwbouw dringend nodig door lange wachttijden

Het Groene Hart is een populair gebied om te wonen. In de gemeenten in ons werkgebied zijn woningzoekenden gemiddeld 8,5 jaar ingeschreven bij WoningNet voordat ze een woning krijgen. Er is de komende jaren veel vraag naar huurappartementen. Wij vragen de nieuwe gemeenteraden dan ook om de bouw van meer sociale huurwoningen mogelijk te maken. Wij willen de woningen graag bouwen en staan in de startblokken, maar wij hebben ook de medewerking van de partijen in de nieuwe gemeenteraden nodig.

 Wat vragen wij de gemeenten?

  • Meer locaties voor de bouw van sociale huurwoningen
  • Minimaal 30% sociale huur op nieuwbouwlocaties
  • Realistische eisen voor parkeren en welstand
  • Samenwerking op het gebied van duurzaamheid, zorg voor kwetsbare bewoners en het voorkomen van armoede

Samen bouwen aan het Groene Hart!

Alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de volkshuisvesting in De Ronde Venen, Montfoort, Utrecht en Woerden blijft meegroeien met de vraag naar woningen en dat we mensen die ons nodig hebben op een betaalbare en duurzame wijze kunnen blijven helpen aan een woning.