Verslag huurdersbijeenkomsten

In het verslag geeft Huurdersvereniging Weidelanden een impressie van de vragen, kritische noten en tips die we hebben opge­haald tijdens de plezierige ontmoetingen met onze huurders.

Het bestuur van Weidelanden is enorm tevreden met de opbrengst van de avonden. Zoals voorzitter Jacques Dekker aangeeft: “Door samen ervaringen te delen en over onderwerpen te spreken, weten we nog scherper wat huurders van GroenWest belangrijk vinden. Goed contact met huurders geeft ons de kans gedegen aan tafel te zitten bij belangrijke overleggen met GroenWest en de gemeenten. Zo kunnen we de stem van de huurders echt laten gelden. We willen dan ook de contacten met huurders vasthouden en we hopen op meer van dit soort goede gesprekken.”

Toelichting op verslag

Op een aantal punten uit het verslag kunnen wij al meteen reageren. U vindt in onze reactie ook extra informatie over bestaande regelingen.

Werkgroepen

Huurdersvereniging Weidelanden wil binnenkort starten met enkele werkgroepen rond enkele thema's. Meer informatie hierover vindt u hier: