Vragenlijst meedenken en meebeslissen

Als GroenWest willen wij graag weten hoe we u als huurder het beste kunnen betrekken bij onze plannen.
Om deze reden is er via Facebook een online vragenlijst gedeeld en daar hebben wij veel reacties op gekregen!
Wij danken allereerst iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld. 

Hieronder delen wij graag met u de resultaten van de vragenlijst: