Belanghouders

GroenWest wil voortdurend in gesprek zijn met onze klanten en belanghebbenden. We willen hen betrekken bij de keuzes die wij maken. Op die manier draagt participatie bij aan kwaliteitsverbetering van dienstverlening en producten. De inbreng van klanten en belanghebbenden nemen we serieus. We vertellen wat we met die inbreng gedaan hebben. We leggen verantwoording af over de resultaten die we behalen, positief of negatief.

2016 - In gesprek met belanghouders over verdringing op de woningmarkt

Jaarlijks organiseert GroenWest een belanghoudersbijeenkomst. Afgelopen najaar hebben we een leuke en inspirerende bijeenkomst gehad met onze belanghouders. Met elkaar hebben we gesproken over de verdringing op de woningmarkt. Steeds meer mensen doen een beroep op de sociale woningvoorraad. Samen hebben we stil gestaan waar we in de praktijk tegenaan lopen als het gaat om huisvesting van onze (gezamenlijke) klanten en andere woningzoekenden? Naast goede idee├źn leverde het ook meer inzicht hoe partijen elkaar kunnen vinden en samenwerken.