Governance

GroenWest vindt goede governance van groot belang. Het helpt bij slagvaardig en transparant te handelen. Daarom volgt GroenWest de Governance Code Woningcorporaties. De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, externe verantwoording en financiƫle beheersing. De Governance code gaat uit van het principe "pas toe of leg uit". Hoe GroenWest invulling geeft aan de code kunt u lezen in de documenten hiernaast.