Missie, visie, kernwaarden

Onze missie

Iedereen verdient een stevige thuisbasis. Daarom maken wij wonen in het Groene Hart betaalbaar en steunen wij kwetsbare doelgroepen met passende woningen. Wij gaan hierbij zorgvuldig om met ons maatschappelijk kapitaal.

Onze visie

Om onze opgave te realiseren maken wij gebruik van maatschappelijk kapitaal. Dit verplicht ons om met deze middelen zoveel mogelijk meerwaarde voor de maatschappij te realiseren. Wij willen op een zakelijke manier omgaan met ons vastgoed en sturen onze organisatie scherp en bedrijfsmatig aan, zodat we ons kapitaal zo effectief mogelijk kunnen inzetten voor onze maatschappelijke opgave. We worden zakelijker, waardoor we sociaal kunnen blijven.

Onze maatschappelijke opgave bestaat voor ons uit het betaalbaar maken van wonen in het Groene Hart voor mensen die dat nodig hebben, zowel qua inkomen als qua positie in de maatschappij. Onze betaalbare woningen zijn bestemd voor mensen met een kleinere portemonnee, zolang zij niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. Dit doen wij zolang deze groep in ons werkgebied niet zelf in staat is om op de markt een woning te vinden. Inzicht in onze maatschappelijke opgave hebben wij door de contacten met onze stakeholders zoals gemeenten, zorginstellingen en onze huurdersbelangen-vereniging. Dit is een onderdeel van onze binding met de lokale gemeenschap.

Onze kernwaarden

Bij het realiseren van onze missie staan vier kernwaarden centraal. Onze kernwaarden zijn onze drijfveren, bepalen onze houding en identiteit en het beeld dat de buitenwereld van ons krijgt.

Wij werken:

  • Slim - in hoe we onze keuzes maken en wat we doen, gaan we slagvaardig en efficiënt te werk
  • Open - in onze houding zijn we dichtbij, transparant en responsief
  • Effectief - in wat we doen zijn we resultaatgericht en creatief
  • Samen - in hoe we ons werk doen halen we de schotten weg en werken we intern en extern optimaal samen

Meer lezen?

Meer informatie over de koers van GroenWest kunt u lezen in ons Ondernemingsplan 2014 -2018.