Privacy bij GroenWest

Privacy Statement.

GroenWest respecteert en beschermt de privacy van haar huurders. We hebben allerlei gegevens van onze huurders nodig om de Woningwet en huurovereenkomst uit te voeren. We verwerken niet meer gegevens dan nodig. Met de gegevens die we verwerken gaan we zorgvuldig om. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en gebruiken gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.

GroenWest Privacy Statement

Disclaimer

GroenWest heeft alle op deze website getoonde informatie met de grootste zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet voor de juistheid en volledigheid ervan instaan. GroenWest biedt via deze website alleen informatie over producten en diensten van GroenWest aan. Wij behouden het recht wijzigingen zonder voorafgaande mededeling door te voeren. GroenWest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Misbruik

Alhoewel GroenWest er alles aan doet om misbruik te voorkomen, is GroenWest niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Verwijzingen

Verwijzingen naar sites die niet door GroenWest worden onderhouden hebben wij alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Alhoewel wij selectief zijn in onze verwijzingen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door GroenWest worden onderhouden wordt afgewezen.

Cookies

Hier leest u meer over cookies.