senior procesleider

Als Senior Procesleider bij Cazas Wonen ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van grote onderhouds- en verduurzamingsprojecten. Je houdt rekening met financiën, bewonersverwachtingen, ketenpartners en maatschappelijke impact. Jij zorgt voor een goede samenwerking in je projectteam en dat de vooraf bepaalde projectresultaten (binnen de gestelde kaders) worden behaald. Je begeleidt zowel de voorbereiding, uitvoering als afronding en rapporteert richting het bestuur over de voortgang. Ook overleg je met projectteams, bewoners en ketenpartners.

Klik hier voor de volledige vacature.