Voorzitter Raad van Commissarissen

PublicSpirit zoekt voor GroenWest een

Voorzitter Raad van Commissarissen

Organisatie

GroenWest is een woningcorporatie in het Groene Hart die ruim 12.000 huishoudens een goede en betaalbare woning biedt.Het werkgebied van GroenWest is een economisch sterk gebied met een hoge druk op de woningmarkt. GroenWest is actief in vier gemeenten, variërend van landelijk gebied tot stedelijk. GroenWest is stevig lokaal verankerd en werkt nauw samen met de gemeenten en andere lokale partners op basis van een open en integere houding.

Functie

De Raad van Commissarissen (RvC) van GroenWest oefent toezicht uit op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat GroenWest zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de RvC een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder. 

Profiel

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter is GroenWest op zoek naar een ondernemende en verbindende voorzitter met bestuurlijke ervaring met ingang van 1 november 2018.

U heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring in een eindverantwoordelijke functie, bij voorkeur opgedaan in een dienstverband. Tevens heeft u ervaring als toezichthouder, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een Raad van Commissarissen. U heeft een binding met en passie voor de sociale doelstelling van de volkshuisvesting. U heeft ondernemingsgeest en bent nieuwsgierig naar innovatieve, creatieve ideeën. U heeft kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen en bent in staat als voorzitter vergaderingen efficiënt te laten verlopen. U heeft kennis en ervaring met leiderschapsstijlen, management en besluitvormingsprocessen binnen organisaties. U heeft zicht en kennis op governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder. U bent daarin een goede sparringpartner voor zowel collega RvC-leden als de directeur-bestuurder. U weet als voorzitter hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en bent in staat discussies te kaderen. U beschikt over een sociale antenne en heeft gevoel voor intermenselijke relaties. U bent flexibel en beschikt over voldoende tijd om de functie van voorzitter gedegen invulling te geven. U heeft gevoel voor omgevingsfactoren, bent politiek sensitief en heeft goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en overziet daarmee de consequenties van die ontwikkelingen voor de woningcorporatie. Last but not least, u kunt uw zakelijkheid en slagvaardigheid combineren met een dosis humor. Binding met het primaire werkgebied van GroenWest is een pre.

Meer informatie en solliciteren

Voor het lezen van het gehele functieprofiel en solliciteren nodigen wij u uit om de website van PublicSpirit te bezoeken. U kunt tot 20 mei reageren via de website van PublicSpirit.

 

 

Overzicht